Szukaj

Encyklopedia Bioetyki

Podziel się
Komentarze0

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Katedra Katolickiej Nauki Społecznej, zorganizowała sesje naukową, na której odbyła sie promocja pierwszej w Polsce Encyklopedii Bioetyki.

Encyklopedia Bioetyki jest pierwszą w Polsce publikacją, która prezentuje w formie haseł encyklopedycznych omówienie najważniejszych problemów etycznych związanych z rozwojem nauk biomedycznych. Została opracowana przez 60 autorów lekarzy, biologów, psychologów, teologów, filozofów i prawników z różnych ośrodków naukowych Polski. Prezentuje problematykę:

1. Etyki medycznej (np. przeszczepy narządów, terapia genowa, medycyna paliatywna, relacja pacjent-chory, przysięga lekarska itp.),

Zobacz również:2. Bioetyki (aborcja, eutanazja, kara śmierci, sztuczne zapłodnienie),

3. Eksperymentów naukowych (eksperymenty na embrionach, klonowanie, eksperymenty na zwierzętach, inżynieria genetyczna, organizmy transgeniczne),

4. Etyki seksualnej (pedofilia, homoseksualizm, biseksualizm, transseksualizm),

• uzależnień (narkomania, nikotynizm, alkoholizm),

5. Ekologii.

Encyklopedia Bioetyki skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – biologów, lekarzy, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, katechetów, pracowników służb społecznych oraz wszystkich osób, które są zainteresowane całością problematyki etycznej związanej z rozwojem współczesnej medycyny i biologii.

Encyklopedia Bioetyki, A. Muszala (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
"Polwen"Radom 2005, ss. 550.

Komentarze do: Encyklopedia Bioetyki

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz