Szukaj

Jak rozwiązywać konflikty?

Nie od dziś wiadomo, że konflikty mimo pejoratywnego znaczenia, są motorem napędowym zmian. Jeśli chcesz, aby twoje relacje z innymi ludźmi rozwijały się, nie bój się sytuacji konfliktowych. To dzięki nim uczymy się siebie nawzajem i doskonalimy nasze umiejętności społeczne.

Jak rozwiązywać konflikty?

Konflikt to niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór lub zatarg. W naukach społecznych tłumaczony jest, jako walka ludzi reprezentujących odmienne wartości zarówno moralne, ideologiczne jak i religijne. To także walka o władzę bądź dostęp do ograniczonych dóbr (materialnych, surowcowych). W stosunkach międzynarodowych mianem konfliktu określa się działania polityczne, militarne czy ekonomiczne mające na celu narzucenie własnych racji i przekonań.

Racje te są przez stronę konfliktu konsekwentnie odrzucane. Celem stron uczestniczących w konflikcie jest nie tylko osiągnięcie pożądanych wartości, ale także zneutralizowanie, ograniczenie lub wyeliminowanie przeciwnika.

Teorie konfliktowe - czyli trochę historii

Tematem konfliktu i jego wpływem na życie społeczne zajmowano się już od zarania dziejów. Jednak dopiero w XIX wieku zwrócono uwagę na jego funkcjonalność. Jednym z twórców teorii konfliktowych oprócz K. Marksa, M. Webera czy G. Simmla, jest Lewis A. Coser. Stworzył on funkcjonalistyczną teorię konfliktu, która jest aktualna po dziś dzień. Sytuacje konfliktowe przede wszystkim pozwalają utrzymać więzi grupowe oraz podtrzymują spójność grup.

Napięcia w relacjach społecznych nie prowadzą do rozbicia więzi, a wręcz przeciwnie. Po zwycięstwie jednej grupy, druga poszukuje przeciwnika by uchronić swoją tożsamość i umocnić granicę między grupową. Oprócz tego, konflikt stanowi rodzaj wentylu bezpieczeństwa, który pozwala wyładować emocje i stanowić własne zdanie i postawę. 


L. Coser wyróżnił dwa rodzaje konfliktu: rzeczywisty, w którym chodzi o rzeczywistą walkę o wartości i cele, opartą na frustracji i chęci otrzymania zysku i nierzeczywisty, czyli konflikt sam w sobie, jako sposób na rozładowanie napięcia (przynajmniej jednego z uczestników). W zależności od rodzaju sytuacji konfliktowej, są różne sposoby na jej rozwiązanie.

Sprzeczaj się z głową!

Niezależnie do tego, czy konflikt jest urojony czy ma realne podłoże, warto zapamiętać kilka rad, które pozwolą mądrze się kłócić i zminimalizować negatywne konsekwencje.

Po pierwsze, postarajcie się nakreślić, w czym tkwi problem i dlaczego w ogóle wystąpiła sprzeczność interesów. Proste? Nie do końca. Często zdarza się, że jest na najtrudniejszy etap rozwiązywania konfliktu. Obie strony powinny jasno wyjaśnić jak widzą daną sytuację i czego oczekują od drugiej strony. Jeżeli tylko jedna osoba mówi, nie rokuje to dobrze.

Aby znaleźć rozwiązanie, potrzebna jest obopólna rozmowa, a nie monolog. Po drugie należy jasno określić obszary zgody i niezgody oraz grunt neutralny. Nie warto z góry zakładać, że ktoś nie ma racji. Uparte trzymanie się swoich racji, owszem ma swoje plusy, ale założenie o nieomylności może tylko utrudnić i odłożyć w czasie rozwiązanie problemu. Nie bój się uznać kogoś rację, przyznanie się do błędu, zawsze jest pozytywnie odczytywane.

Poza tym zawsze mów w pierwszej osobie (zależy „mi”, jest „mi” przykro, „uważam” itp.), oskarżanie i obwinianie partnera interakcji nigdy nie przynosi dobrych rezultatów i zazwyczaj przeradza się w kłótnie.
Myśl, co mówisz i jak mówisz, aby nie zranić drugiej osoby. Nie używaj obelg, przekleństw i obraźliwych gestów. Zachowuj się tak, jakbyś chciał być traktowany. Staraj się nie krytykować, szczególnie wtedy, gdy nie masz argumentów, które potwierdziłyby takie zachowanie. Używanie wartościujących przymiotników, także nie jest dobrym pomysłem.

Skup się na artykułowaniu własnego zdania i słuchaniu przeciwnika. Okaż empatię, aby druga strona widziała, że rozumiesz jej stanowisko. Nie bój się proponować wielu rozwiązań, nawet tych, które mogą okazać się zupełnie nie na miejscu. Postaraj się pozbyć przekonania, że kompromis do niczego nie prowadzi, a tracą obie strony, są sytuacje, w których jest jedynym wyjściem. Warto zwrócić uwagę na rozwiązanie, które będzie pociągało za sobą jakiś postęp. Wracanie do sytuacji wyjściowej, sprawi, że konflikt prędzej czy później znowu wybuchnie, być może ze zdwojoną siłą.

Autor:

Paulina Łabędź

Komentarze do: Jak rozwiązywać konflikty?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz