Szukaj

1 na 14 kobiet na całym świecie była wykorzystana

Podziel się
Komentarze0

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie The Lancet donoszą, że 1 na 14 kobiet (7,2 %) co najmniej raz w życiu była wykorzystana seksualnie przez kogoś innego niż intymny partner.

Kilka ostatnich głośnych przypadków gwałtu i morderstw w Indiach i Republice Południowej Afryki zwróciło międzynarodową uwagę na problem przemocy seksualnej wobec kobiet. Są to skrajne przypadki, ale autorzy raportu ostrzegają, że „chociaż chciałoby się traktować te zdarzenia oddzielnie, to jednak powinny być postrzegane jako część większej, codziennej rzeczywistości.”

Historyczne i medialne postrzeganie gwałtu w dużej mierze koncentruje się na idei napaści seksualnej jako przestępstwa popełnianego przez nieznane nam osoby. W rzeczywistości, badania na przestrzeni ostatniej dekady, podkreślają, że duży odsetek przemocy seksualnej występuje ze strony naszego partnera życiowego. Według Światowej Organizacji Zdrowia, taka przemoc często znajduje wyraz w długoterminowym zachowaniu i może spowodować poważne problemy psychiczne, zaś przemoc ze strony nieznajomego najczęściej jest bardziej brutalna i często występuje wraz z nią broń i obrażenia.

Zrozumienie częstości występowania: pierwszy krok do opracowania skutecznej reakcji

Autorzy uważają, że lepsze zrozumienie rozpowszechnienia tego typu praktyk w różnych krajach i regionach jest „pierwszym krokiem w kierunku opracowania skutecznych reakcji na przemoc seksualną zadawaną nam przez obce osoby.” Globalne rozmiary przemocy seksualnej są trudne do zmierzenia. W swoim badaniu, naukowcy przeprowadzili systematyczny przegląd dostępnych danych na temat przemocy seksualnej ze strony obcych nam osób, co miało na celu oszacowanie częstości występowania tego zjawiska. Naukowcy przyjrzeli się 77 badaniom z 56 krajów, przeprowadzonych w latach 1998-2011, które zawierały dane na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w wieku od 15 lat wzwyż. Wyniki wykazywały znaczne różnice w poszczególnych regionach.

Różnice dotyczące przemocy seksualnej w poszczególnych regionach

Regionami o najwyższych wskaźnikach przemocy seksualnej były: Centralna Afryka Subsaharyjska (21 %; Demokratyczna Republika Konga), Południowa Afryka Subsaharyjska (17,4 %; Namibia, Republika Południowej Afryki, Zimbabwe) i Australazja (16,4 %; Nowa Zelandia, Australia). Z kolei najniższy wskaźnik występował: w Północnej Afryce/ na Bliskim Wschodzie (4,5 %; Turcja) i w Południowej Azji (3,3 %; Indie, Bangladesz).

Na podstawie całościowego przeglądu stwierdzono, że na całym świecie 1 na 14 (7,2 %) kobiet w wieku powyżej 15 lat doświadczyła w swoim życiu przemocy seksualnej ze strony obcej osoby. Pokazuje to, że przemoc seksualna jest powszechna i w niektórych regionach endemiczna. W czterech regionach jej wskaźnik wynosił powyżej 15 %.

Piętno związane z przemocą seksualną prowadzi do zaniżania danych

Autorzy badania uważają, że ich dane prawdopodobnie są niedoszacowane. Wynika to z piętna i poczucia wstydu związanego z przemocą seksualną. Naukowcy twierdzą, że z tego powodu w ośmiu analizowanych regionach można było odnaleźć dane tylko z jednego kraju, zaś wiele krajów nie prowadzi w ogóle takiej dokumentacji.

Kathryn Yount z Emory University w Atlancie, mimo wszystko, uważa to badanie za „kamień milowy w ocenie skali i dokładności”, dodając, że rozpowszechnienie zjawiska przemocy wobec kobiet jest „niedopuszczalnie wysokie ze względu na ochronę praw człowieka i zdrowia publicznego.”

Marcin Wądołowski

Komentarze do: 1 na 14 kobiet na całym świecie była wykorzystana

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz