Szukaj

Medytacja: zauważalne działanie na pamięć i na empatię

U osób, które uczestniczą w programie zmierzającym do redukcji stresu, opartym na medytacji w pełnej świadomości, stwierdza się znaczące zwiększenie objętości istoty szarej w niektórych regionach mózgu, które są powiązane z pamięcią, ze świadomością siebie oraz z empatią.Ekipa badaczy amerykańskich i niemieckich w rzeczywistości zaobserwowała zmiany neurologiczne o 16 osób cieszących się dobrym zdrowiem, których średnia wieku wynosiła 38 lat.

Uczestnicy tego badania uczestniczyli bowiem w programie redukcji stresu, który był oparty na medytacji w pełnej świadomości (po angielsku, Mindfulness-Based Stress Reduction), i który trwał w sumie 8 tygodni.

Program ten jest oparty na kilku ruchach jogi oraz na medytacji w pełnej świadomości, która polega między innymi na świadomym rozpoznawaniu i przywiązywaniu wagi do emocji, do wrażeń oraz do swojego stanu umysłu, bez jednoczesnego ich osądzania.

Poza cotygodniowymi spotkaniami w grupach, uczestnicy tego projektu badawczego byli także zachęcani do samodzielnego medytowania w domu, przy pomocy jedynie praktycznego audioprzewodnika, co czynili, jak stwierdzono, średnio przez 27 minut dziennie.


Następnie, uczestnicy poddali się również badaniu rezonansem magnetycznym, które miało na celu zbadanie aktywności ich mózgów, przed i po 8-tygodniowym programie medytacji w pełnej świadomości. Obrazy te następnie zostały porównane z wynikami tego samego badania przeprowadzonego w grupie kontrolnej, złożonej z 17 osób.

Analiza uzyskanych obrazów pozwoliła zaobserwować wzrost gęstości istoty szarej w okolicach hipokampu, który jest swoistą siedzibą kontroli procesów uczenia się i zapamiętywania, u uczestników z grupy medytującej.

Wzrost tej samej istoty został również odnotowany w okoliach tylnej kory zakrętu obręczy, na skrzyżowaniu skroniowo-ciemieniowym oraz na móżdżku. Wszystkie te trzy struktury są związane ze świadomością siebie, z empatią oraz z introspekcją.

Zaobserwowane w tych regionach zmiany mogą odzwierciedlać lepszą kontrolę i regulację emocji oraz poznania, a w konsekwencji – lepsze samopoczucie. Autorzy badania jednakże są ostrożni, jeśli chodzi o analizę i interpretację wyników tych badań. Ponieważ program, który był przedmiotem tego doświadczenia, zawiera w sobie wiele elementów, które nie są związane z medytacją.

Nie można więc wykluczyć, że niektóre zaobserwowane efekty pozytywne wynikają z interakcji socjalnych w czasie spotkania grupowego, z ćwiczenia jogi, a nie z medytacji w pełnej świadomości, ściśle mówiąc.

Inne badania są więc niezbędne, potwierdzają naukowcy.

Komentarze do: Medytacja: zauważalne działanie na pamięć i na empatię

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz