Szukaj

Nowe kierunki leczenia HER2 - nowotwora piersi

Podziel się
Komentarze0

W sobotę 20.09., odbyła się w Warszawie konferencja prasowa podsumowująca nadzwyczajne spotkanie czołowych polskich onkologów, poświęcone nowym kierunkom w leczeniu jednego z najbardziej agresywnych nowotworów piersi - HER2 -dodatniego raka piersi. Specjalnymi gośćmi spotkania byli: Prof. Maciej Krzakowski - Krajowy Konsultant ds. Onkologii Klinicznej, Prof. Jacek Jassem z GdańskiejAkademii Medycznej, Prof. Tanja Cufer z Ljubljany i dr Elżbieta Senkus-Konefka z Gdańskiej AM.Bezpośrednim powodem zwołania spotkania onkologów, zorganizowanego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) była rejestracja w Unii Europejskiej preparatu Tyverb (lapatynib), pierwszej doustnej terapii celowanej w raku piersi, przełomowej dla leczenia chorych z rakiem piersi z nadekspresją ErbB2(HER2). Na ten typ raka piersi choruje co trzecia kobieta z rakiem piersi. Przebieg takiej formy raka piersi charakteryzuje się większą agresywnością i pogarsza rokowanie. Przełomem w leczeniu raka piersi jest fakt, że wykazano kliniczną skuteczność preparatu Tyverb (lapatynibu) w skojarzeniu z kapecytabiną w przypadkach, kiedy dotychczas standardowo stosowana terapia transtuzumabem nie przynosiła pożądanych rezultatów leczniczych.

Właśnie taką grupę chorych z zaawansowanym/przerzutowym rakiem piersi z nadekspresją receptora HER2 objęto rejestracyjnym badaniem klinicznym z zastosowaniem preparatu Tyverb® (lapatynib). W badaniu tym jedna grupa pacjentek otrzymywała lapatynib z kapecytabiną, druga grupa samą kapecytabinę.

W związku z osiągnięciem bezprecedensowej poprawy w tej trudnej do leczenia populacji chorych, Niezależna Komisja Monitorowania Danych (IDMC)zaleciła przerwanie badania z powodów etycznych i przedstawiła jego wyniki. Zgodnie z procedurą, uczestniczki badania powiadomiono o tym fakcie oraz zaproponowano wszystkim pacjentom leczonym samą kapecytabiną, skuteczniejszą terapię: leczenie skojarzone TYVERB z kapecytabiną.

Podczas spotkania prof. Maciej Krzakowski przedstawił ogromny postęp w medycynie, jaki dokonał się w ostatnich latach i „kamienie milowe" - nowe leki - od tamoksyfenu w 1972 roku, poprzez trastuzumab w latach 90-tych i najnowszy - lapatynib. Prof. Jacek Jassem podniósł znaczenie wzrostu świadomości onkologów, jaką dały ostatnie odkrycia roli nadekspresji receptora ErbB2 (HER2) i wynikająca stąd możliwość zaproponowania najlepszej terapii dla pacjentek z rakiem piersi. Prof. Jassem wyjaśnił też, że przełomowe terapie sprawdzają się właśnie w tych najbardziej agresywnych odmianach choroby.


Dr Elżbieta Senkus-Konefka zaprezentowała przegląd terapii i wyników ich skuteczności w raku piersiprzypominając, że rocznie ciągle umiera na raka piersi w Polsce ok. 5000 kobiet, zaś u ok. 20-30% stwierdza się nadekspresję genu ErbB2 (HER2). Do tej pory chore z nadekspresją receptora ErbB2 (HER2) mogły być leczone jed yną dostępną dotychczas terapią celowaną - trastuzumabem. Jednak u ponad 50% nie ma odpowiedzi na tę terapię i w trakcie pierwszego roku leczenia trastuzumabem dochodzi do nawrotu choroby. Choć badacze nie potrafią jeszcze stwierdzić, co jest powodem pojawienia się u niektórych pacjentek oporności na trastuzumab przypuszczalnie wynika ona stąd, że cząsteczka ta działa na zewnątrz komórki. Wprowadzenie u tych pacjentek lapatynibu - leku, który działa wewnątrz komórki, skojarzonego z kapecytabiną, daje pożądany efekt terapeutyczny i prowadzi
do zahamowania procesu chorobowego.

Prof. Tanja Cufer zaprezentowała doświadczenia z chorymi z Ljubljany i omówiła toczące się obecnie badania kliniczne z udziałem lapatynibu. Prof. Cufer podkreśliła, że najlepiej rokującymi są skojarzone terapie celowane, zaś terapią z wyboru „na dziś" jest lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną.


Jednocześnie coraz większą rolę należy przypisać lekom, które pozwalają pacjentkom, w miarę możliwości i samopoczucia normalnie funkcjonować, spełniać się jako matki, kobiety i w pracy.


W podsumowaniu spotkania poświęconego nowej terapii w raku piersi z nadekspresją ErbB2(HER2) podkreślono:


  • Tyverb® (Lapatynib) jest pierwszym doustnym, drobnocząsteczkowym lekiem celowanym o podwójnym mechanizmie działania wewnątrz komórki, który blokuje jednocześnie ErbB1(EGFR) i ErbB2 (HER2).

  • Gdy u chorych z zaawansowanym rakiem piersi przestaje działać trastuzumab należy rozważyć zastosowanie leczenia skojarzonego preparatem Tyverb z kapecytabiną.

  • Zastosowanie leku Tyverb z kapecatybiną zmniejsza o 43% ryzyko progresji raka.

  • Ponadto leczenie kobiet chorych na raka piersi lekiem Tyverb poprawia ich jakość życia (terapia doustna) .

Firma GSK w onkologii

Firma GSK tworzy innowacyjne leki w leczeniu nowotworów, które odmienią życie pacjentów. Dzięki rewolucyjnemu podejściu firmy GSK „z ławy akademickiej do łóżka pacjenta" (‘bench
to bedside'), zmieniamy sposób odkrywania i opracowywania nowych metod leczenia, prowadząc
do powstania jednej ze skuteczniejszych ścieżek wytwarzania leków onkologicznych. Prowadzone przez nas prace badawcze na całym świecie obejmują współpracę z ponad 160 ośrodkami badania nowotworów. Firma GSK walczy z chorobą nowotworową, przy pomocy nowoczesnych metod leczenia nowotworów, zapobiegania im, leczenia wspomagającego, chemioterapii oraz leczenia celowanego.
  1. Cameron D, Casey M, Press M, Lindquist D, Pieńkowski T et al. A phase III randomized comparison  of lapatinib plus capecitabine versus capecitabine alone in women with advanced breast cancer that has progressed on trastuzumab: updated efficacy and biomarker analyses.
    Breast Cancer Res. Treat

  2. Geyer CE, Forster J, Lindqiust D et. al. Lapatinib plus capecitabine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2006;355:2733-43

Więcej informacji:

Aleksandra Sienkiewicz, Feedback/Hill & Knowlton, tel. kom. +48 609 503 657 Aleksandra.Sienkiewicz@hillandknowlton.pl

Komentarze do: Nowe kierunki leczenia HER2 - nowotwora piersi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz