Szukaj

Rak piersi - trudności poznawcze i kliniczne, pytania i odpowiedzi

Podziel się
Komentarze3

Na świecie rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Rokowanie polskich pacjentek z rakiem piersi jest znacznie gorsze niż kobiet leczonych w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej. Według badania EUROCARE-3, odsetek wyleczeń Polek, u których raka piersi rozpoznano w latach 1990-1994, wyniósł ok. 63%. Dla porównania, w niektórych krajach europejskich odsetki wyleczeń 80%, a w Stanach Zjednoczonych są bliskie 90%.1. Co oznacza, że rak piersi ma charakter potrójnie negatywny?

Potrójnie negatywny rak piersi to określenie odnoszące się do guzów, w których nie stwierdza się ekspresji receptorów hormonalnych (ER,PgR), a także nadekspresji receptora nabłonkowego HER2 w grupie chorych na raka piersi. Jest to bardziej agresywna postać raka piersi w porównaniu do raka z ekspresją receptorów hormonalnych, która powoduje szybszy rozwój i pojawianie się odległych przerzutów.

2. Jak można wykryć potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC)?


Metodą pozwalającą ustalić rodzaj guza oraz pozyskać wartościowe informacje nt. czynników wpływających na jego wzrost, jest charakterystyka biologiczna komórki nowotworowej. Patolog oglądając pod mikroskopem tkankę pobraną podczas biopsji, może ocenić obecność lub brak receptorów na zewnętrznej powierzchni komórek guza. W przypadku receptorów hormonalnych, stosuje się znaczniki, którę łączą się z receptorami na powierzchni komórek raka. Stan receptora HER2 oznacza się metodą IHC (immunohistochemiczną) polegającą na określeniu ilości białka HER2, na powierzchni komórki nowotworowej (skala czterostopniowa HER2 0,1,2,3).

3. Dlaczego oznaczenie statusu receptorów ER, PgR i HER2 jest takie ważne?

Status receptorów hormonalnych i HER2 jest jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze stosowanego leczenia. Brak wiedzy na temat stanu receptorów może spowodować wybór terapii o gorszej skuteczności lub dalszy rozwój nowotworu. W przypadku pacjentek, u których zdiagnozowano potrójnie negatywnego raka piersi, leki celowane oddziałujące na receptor estrogenowy (ER), progesteronowy(PgR) oraz HER2, nie będą skuteczne.

4. Gdzie oznaczać receptory?

Pacjentka ma prawo i powinna poprosić swojego lekarza o szersze badania diagnostyczne w kierunku ustalenia charakterystyki biologicznej komórki guza. Badania takie są bezpłatne, a wykonuje się je w większości ośrodków onkologicznych w całej Polsce.

5. Jakie metody leczenia dostępne są w przypadku potrójnie negatywnego raka piersi?


Leczenie potrójnie negatywnego raka piersi zależy od stopnia zaawansowania choroby. Na wybór terapii ma wpływ obecność przerzutów, wielkość nowotworu pierwotnego oraz wynik szczegółowych badań patologicznych, takich jak stopień złośliwości nowotworu, określający  szybkość podziału komórek nowotworowych.

Metody stosowane w leczeniu chorych na potrójnie negatywnego raka piersi to:

  • leczenie chirurgiczne (rozpoznanie potrójnie negatywnego raka piersi nie oznacza, że bezwzględnie konieczne będzie usunięcie piersi. Obowiązkiem lekarza jest nie tylko ratowanie życia i zdrowia pacjentki, ale również wyjaśnienie jej wszystkich możliwości leczenia wraz z podaniem powodów ich zastosowania. W przypadku raka piersi, przeprowadza się dwa rodzaje zabiegów chirurgicznych: leczenie oszczędzające – usunięcie guza wraz z fragmentem tkanki wokół zmiany nowotworowej; mastektomię - usunięcie całej piersi);
  • radioterapia (jest formą leczenia miejscowego, niszczącego komórki rakowe pozostałe po zabiegu chirurgicznym w miejscu, w którym wykryto raka);
  • chemioterapia (przy wczesnym zdiagnozowaniu TNBC współczynniki odpowiedzi na chemioterapię są bardzo wysokie. Ten rodzaj leczenia może mieć postać dożylną lub, w niektórych przypadkach, tabletek. Celem chemioterapii jest zapobieganie nawrotom raka piersi oraz odległym przerzutom, z którymi mamy do czynienia wtedy, gdy komórki zaczynają rozwijać się w innych organach, takich jak kości, wątroba, płuca, skóra oraz mózg);
  • terapie celowane (leki stosowane w terapii celowanej, potrafią odróżnić określone receptory – cele terapeutyczne i w ten sposób odróżnić zdrową komórkę od chorej, co oznacza, że lek uderzając precyzyjnie w źródło nowotworu niszczy chorą komórkę nie czyniąc spustoszenia w organizmie. W terapii chorych na TNBC ważne jest zahamowanie procesu powstawania sieci naczyń krwionośnych dostarczających pokarm do tkanek guza, tzw. angiogenezy).


6. W jakim wieku kobiety najczęściej zapadają na TNBC?


Nie istnieje wyraźna zależność wieku chorej od typu molekularnego raka piersi.

7.  Jak wygląda skala problemu TNBC w Polsce i na świecie?

Rak piersi potrójnie ujemny występuje w około 15% przypadków wszystkich raków piersi.

8. Czy są organizacje, które pomagają chorym na TNBC?

Wśród polskich organizacji aktywnie wspierających pacjentki z rakiem piersi znajdują się:

Federacja Stowarzyszeń Amazonki - organizacja pozarządowa działająca na rzecz kobiet z rakiem piersi, która skupia niemal 190 Klubów z całej Polski. Federacja jest członkiem międzynarodowych organizacji „Reach to Recovery” oraz Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi. W listopadzie 2009 r. Federacja Amazonki dołączyła do Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. http://www.amazonkifederacja.pl

Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi - powstało w 2005 r. Jego głównym celem jest popularyzowanie wiedzy na temat choroby, opracowywanie programów nauczania dla osób zawodowo związanych z leczeniem raka piersi oraz zachęcanie polskich naukowców do podejmowania badań poświęconych temu zagadnieniu. W skład organizacji wchodzą lekarze różnych specjalności, biolodzy molekularni, psycholodzy i socjolodzy związani z tematyką raka piersi. http://www.rakpiersi.edu.pl

Wśród zagranicznych organizacji wiodącą jest Triple Negative Breast Cancer Fundation - misją fundacji jest edukacja nt. potrójnie negatywnego raka piersi, wspieranie naukowców i badaczy w ich wysiłkach w celu skutecznego wykrywania, diagnozowania, zapobiegania i leczenia TNBC. http://www.tnbcfoundation.org

9. Gdzie szukać informacji na temat TNBC?


Pacjentka powinna zadawać swojemu lekarzowi wszystkie pytania, które uważa za ważne. Onkolog jako lekarz prowadzący pacjentkę, jest sprzymierzeńcem w walce z chorobą. Do dyspozycji chorych są także bezpłatne poradnie, w których drogą mailową, telefoniczną lub umawiając się na spotkanie można uzyskać poradę specjalisty. http://poradniaamazonki.pl. Miejscem intensywnej aktywności pacjentów i ich bliskich są także fora internetowe organizacji pacjenckich http://amazonki.org.pl/forum/index.php.

Komentarze do: Rak piersi - trudności poznawcze i kliniczne, pytania i odpowiedzi (3)

swinskatarczyca
swinskatarczyca 13-05-2019 17:02

Leki przeciwrakowe sprzedam lek rak leczenie alternatywne eksperymentalne

2

Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór prostaty, wątroby, skóry, płuc, jelita grubego, piersi, jajnika, kości, mózgu... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (2)
Pokaż cały wątek (2)
hipohondryczka86
hipohondryczka86 25-06-2010 22:16

Pier(w)si w Polsce

1

Zachęcam do zapoznania się z ogólnopolską akcją Pier(w)si w Polsce [url]http://www.kobieta.pl/zdrowie/pierwsi-w-polsce[/url]. Koordynatorzy akcji albumem PIER(W)SI W POLSCE pragną zwrócić uwagę na problem raka piersi w i... pokaż całość

OdpowiedzPokaż cały wątek (1)
Dodaj komentarzPokaż wszystkie komentarze