Szukaj

Co pociąga kobiety w mężczyznach?

Podziel się
Komentarze0

Wielu mężczyzn zastanawia się, według jakich kryteriów są oceniani przez kobiety. Czy jest to ubranie, dodatki czy może ich sylwetka? Jak wynika z badań psychologicznych, kobiety patrzą na twarz potencjalnego partnera. Jednak w trakcie tych badań okazało się, że sposób analizy twarzy jest bardziej skomplikowany niż do tej pory przypuszczano.

Co pociąga kobiety w mężczyznach?

Całokształt i rysy

Według badań opublikowanych w Journal of Experimental Social Psychology przy rozpatrywaniu potencjalnych partnerów, kobiety przetwarzają atrakcyjność twarzy na dwóch poziomach.

Odkryliśmy, że kobiety oceniają atrakcyjność twarzy na dwóch poziomach: seksualnym, opartym na konkretnych cechach twarzy, takich jak kości szczęki, kości policzkowe i warg, a nieseksualny poziom oparty na ogólnej estetyce. – powiedział Robert G. Franklin, doktorant psychologii pracujący z Reginaldem Adamsem, profesorem psychologii i neurologii. – Na najbardziej podstawowym poziomie seksualną, atrakcyjność oznacza jakość, która powinna zwiększyć potencjał rozrodczy, jak płodność i zdrowie.

Partnerstwo w badaniu albo randka


Aby wykazać, że kobiety operują dwojakim systemem oceniania twarzy mężczyzn, zespół psychologów z Penn State zwerbował 100 heteroseksualnych studentek. Połowie z nich pokazano zdjęcia kobiet i mężczyzn i poproszono je, aby na podstawie wyglądu osób ze zdjęć rozważyły dwa możliwe scenariusze. Pierwszy był taki, aby osoba pokazana na zdjęciu była partnerem w badaniu. Drugim z nich była możliwość umówienia się z tą osobą na randkę. Kobiety miały ocenić te scenariusze w skali od 1 do 7. Ta część eksperymentu miała stanowić punkt odniesienia dla następnej części badania


W kolejnym etapie badania pozostałe 50 studentek nie otrzymało żadnych scenariuszy, ale zostało poproszone o ocenę zdjęć w tej samej skali. Im również pokazywano zdjęcia, jednak połowa z nich została pokazana cała, zaś druga połowa została zmieniona tak, aby pokazywała twarze rozdzielone poziomo, gdzie górna i dolna połowa twarzy były przesunięte w różnych kierunkach. Zabieg ten został zastosowany, aby uczestniczki mogły ocenić jedynie rysy twarzy, a nie jej całokształt.


Niezmienne postrzeganie

Oceny całych twarzy w drugiej grupie bardziej korelują z nieseksualnymi ocenami laboratoryjnych partnerów w pierwszej grupie. – powiedział Franklin. – Oceny rozdzielonych twarzy w drugiej grupie również są skorelowane z nieseksualnymi ocenami z pierwszej grupy, gdy uczestniczki patrzyły na kobiece twarze. – dodał. Kobiety, patrząc na rozdzielone twarze, skupiały się na poszczególnych cechach. 

Jedyna zmiana nastąpiła, kiedy pokazaliśmy drugiej grupie rozdzielone, męskie twarze. Te wskaźniki były bardziej skorelowane z ocenami "ewentualnej randki" w pierwszej grupie.

Dalsze badania

Przyczyny rozbieżności w postrzeganiu atrakcyjności, pomimo patrzenia na dokładnie te same twarze, są spowodowane procesem przetwarzania atrakcyjności twarzy – twierdzą naukowcy. W tym samym czasie kobiety na ogół szukają atrakcyjności seksualnej i ogólnej estetyki w twarzach potencjalnych partnerów, ale jak pokazała możliwość oceny na podstawie rozdzielonych zdjęć, rzeczywiście zachodzą dwa osobne procesy. Następnym krokiem w badaniach jest zrozumienie, jak kulturowe lub hormonalne zmiany, zwłaszcza te w czasie cyklu menstruacyjnego, mogłyby wpłynąć na przyciąganie.

Ewolucyjne uwarunkowania

Specjaliści od dawna wiedzą, że biologiczne drogi przyciągania seksualnego wywodzą się z instynktownego dążenia do zapewnienia bytu rodzinie oraz pragnienia reprodukcji związanego z estrogenem i regulującymi go hormonami. Ogólno-estetyczne podejście jest związane z progesteronem. Jednak to, jak złożona sieć hormonów współdziała i jest kierowana przez świadomość i kształtującą go kulturę, wciąż jest tajemnicą.

To skomplikowany obraz. – mówi Franklin. – Próbujemy się dowiedzieć, jakie cechy umysłu są tutaj w grze.

Komentarze do: Co pociąga kobiety w mężczyznach?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz