Szukaj

Otyłość ciężarnych przyczyną zwiększonej zachorowalności noworodków

W ciągu ostatnich 30 lat poziom otyłości na całym świecie wzrósł dwukrotnie. Szczególnie nadwaga ciężarnych kobiet coraz częściej wymaga specjalistycznej opieki medycznej, ze względu na zwiększone ryzyko powikłań zdrowotnych. Ostatnie badanie, opublikowane w BJOG: An International Journal of Obsetetrics and Gynaecology, stwierdza, iż coraz częściej kobiety w ciąży, które dotknął problem otyłości, znajdują się w podwyższonej grupie ryzyka wystąpienia powikłań ciążowych.Badanie przeprowadzone przez zespół z Queen’s University Belfast and Belfast Health and Social Care Trust wykazało, że masa ciała kobiety w ciąży ma poważne konsekwencje dla zdrowia zarówno jej, jak i płodu, przyczyniając się do zwiększonej zachorowalności, a nawet do wzrostu śmiertelności.

Dane uzyskano z ponad 30 tysięcy ciąż, obserwowanych w okresie 2004-2011.

Kobiety ciężarne podzielono wg wskaźnika masy ciała (BMI), w związku z czym 2,8% kobiet sklasyfikowano z niedowagą, 52,5% miało normalną wagę, nadwagę wykazało 27,8% kobiet, 11% kobiet sklasyfikowano jako otyłość klasy I, 3,9% jako otyłość klasy II i 1,9% jako otyłość klasy III.

Zwrócono uwagę przede wszystkim na to, jaki ma wpływ BMI ciężarnej zarówno na nią, jak i noworodka.

Wyniki wykazały, że w porównaniu do kobiet o normalnej masie ciała, panie z nadwagą i otyłością miały zwiększone ryzyko zaburzeń nadciśnienia, wystąpienia cukrzycy ciążowej, konieczności zastosowania cięcia cesarskiego, krwotoku poporodowego i dużej masy ciała noworodka.


Co więcej, kobiety, które zostały zakwalifikowane do otyłości typu III, były cztery razy bardziej narażone na rozwój cukrzycy, a także ryzyko przedwczesnego porodu lub nawet urodzenia martwego płodu.

U pań z nadwagą występuje również zwiększone prawdopodobieństwo niemożności karmienia piersią, co wiąże się z długoterminowymi skutkami dla zdrowia kobiety i niemowlęcia.

Natomiast kobiety, u których stwierdzono niedowagę, są bardziej zagrożone wystąpieniem niedokrwistości oraz częściej stwierdza się u nich niską wagę urodzeniową płodu.

Dr Valerie Holmes z Centrum Zdrowia Publicznego - współautorka badania - powiedziała, że bez wątpienia nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko powikłań u ciężarnej i noworodka, a kobiety z otyłością klasy III wymagają specjalistycznej opieki medycznej w czasie ciąży.

Ponadto odkryto, iż większość pań z nadwagą tak naprawdę podpada pod kategorię otyłość typu I, i choć nadal są narażone na cukrzycę ciążową, to sklasyfikowane jako "nadwaga" mogą po prostu nie dostać potrzebnej opieki specjalistycznej w ramach aktualnych wytycznych.

Otyłość kobiety ciężarnej ma poważne konsekwencje dla zdrowia, włączając w to fakt zwiększonego ryzyka powikłań ciążowych. Badanie pokazuje istniejący związek między BMI i wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych efektów związanych z przebiegiem ciąży. Konieczne są jednak dalsze badania, w celu optymalizacji leczenia kobiet z nadwagą w okresie ciąży.

Komentarze do: Otyłość ciężarnych przyczyną zwiększonej zachorowalności noworodków

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz