Szukaj

Wysoka aktywność fizyczna przynosi większe korzyści, niż wcześniej sądzono

Jak wynika z badań, których obiektem była kanadyjska młodzież, wysoka aktywność fizyczna przyczynia się do zmniejszenia czynników ryzyka kardiometabolicznego, takich jak wskaźnik masy ciała BMI, obwód w pasie, ciśnienie skurczowe krwi. Jednocześnie zwiększa wydolność sercowo – oddechową, donosi raport opublikowany w Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.O ile aktywność fizyczna jest powszechnie zalecana, jako przynosząca wymiernie korzyści zdrowotne, to związek pomiędzy nią a ryzykiem kardiometabolicznym może być znacznie bardziej złożony, niż wcześniej sądzono.

Jacqueline Hay z Manitoba Institute of Child Health przeprowadziła wraz ze współpracownikami badania przekrojowe, mające na celu wykazanie zależności pomiędzy zintensyfikowaniem aktywności fizycznej a wystąpieniem czynników ryzyka.


Wykorzystano do nich dane z badań przeprowadzonych w 2008 roku, w których udział brało 605 młodych osób, w tym 157 cierpiących na nadwagę lub otyłość.

Średni wiek uczestników wynosił dwanaście lat.

Uzyskane wyniki rzuciły nowe światło na wartość energicznego ruchu jako determinantu wystąpienia ryzyka kardiometabolicznego wśród nastolatków.

Przy wysokiej aktywności, wskaźnik BMI, obwód pasa i ciśnienie skurczowe krwi ulegają zmniejszeniu, przy jednoczesnym podwyższeniu się pułapu tlenowego (maksymalnej zdolności pochłaniania tlenu przez organizm).

Nie stwierdzono natomiast wystąpienia znaczących różnic w przypadku, gdy aktywność była niska lub umiarkowana.

– Jak widać, wysoka aktywność znacznie lepiej wpływa na obniżenie czynników ryzyka niż inne jej rodzaje, powinno się zatem położyć na nią większy nacisk wśród młodzieży – podsumowują autorzy.

Komentarze do: Wysoka aktywność fizyczna przynosi większe korzyści, niż wcześniej sądzono

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz