Szukaj

Zmiany klimatyczne mają mieć wpływ na pracowników

Podziel się
Komentarze0

Skok liczby przypadków chorób oczu, uderzenia gorąca oraz rak skóry: chodzi tutaj jedynie o niewielką liczbę z tych wszystkich konsekwencji, które mogą mieć zmiany klimatyczne dla zdrowia pracowników. Jeśli więc zmiany klimatyczne mają mieć poważny wpływ na całą populację ludzką, to jednakże zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników może być nimi szczególnie dotknięte.Istnieje zgoda naukowa co do zmian klimatycznych. Spodziewamy się wariacji temperatur, opadów, wilgotności oraz wiatrów. Związek między zmianami klimatycznymi a zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników był już badany, ale w bardzo niewielkim stopniu.

Jednakże, objawy są coraz powszechniejsze, zauważa pani Ariane Adam-Poupart, doktorantka na wydziale zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Montrealu.

Studentka ta przedstawiła wielkie założenia badań na temat oceny potencjalnego wpływu zmian klimatycznych na zdrowie oraz na bezpieczeństwo pracowników w Quebeku, w czasie kongresu Frankofońskiego Stowarzyszenia na rzecz Nauki (Association francophone pour le savoir, Acfas).

Kongres ten, który zgromadził jakieś 5000 badaczy, miał miejsce na Uniwersytecie Sherbrooke oraz na Uniwersytecie Bishops’s.


Wielka liczba sektorów zatrudnienia ma być dotknięta tym zjawiskiem: budownictwo, górnictwo, rolnictwo … Ponieważ prognozy klimatyczne pozwalają przewidywać większą częstość oraz znacznie poważniejsze fale upałów, jesteśmy w stanie zakładać, że pracownicy mogą więcej ucierpieć, a między innymi ci, którzy mają wyposażenie ochronne.

Ekspozycja na ciepło ma konsekwencje dla populacji generalnej, ale jest ona większa wśród niektórych grup pracowników,
odnotowuje pani Poupart. Można tutaj myśleć, między innymi, o pracownikach budownictwa oraz hut.

Zmniejszenie warstwy ozonowej może również spowodować większy kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Im cieplej, im więcej czasu spędzają oni [pracownicy] czasu na zewnątrz, tym wcześniej może się zacząć praca sezonowa, wskazuje pani Pouprat.

Według ekipy badawczej, większy kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym może zwiększyć liczbę chorób oczu (takich jak katarakta), nie biorąc już nawet pod uwagę raka skóry.

Badanie jest oparte między innymi na przeglądzie literatury w tym temacie oraz na atelier, gdzie zostali zgromadzeni eksperci krajowi oraz międzynarodowi, tak samo jak przedstawiciele różnych sektorów zatrudnienia. Zostało ono sfiansowane przez Instytut Badawczy Robert-Sauvé(IRSST), zajmujący się badaniami nad zdrowiem i bezpieczeństwem pracy.

Komentarze do: Zmiany klimatyczne mają mieć wpływ na pracowników

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz