Szukaj

Wyrównać szanse ... dla niewidomych dzieci z autyzmem - Konferencja

Podziel się
Komentarze0

22 czerwca o godzinie 12.00 w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club odbędzie się konferencja podsumowująca nowatorski projekt „Wyrównać szanse - terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Beneficjentami projektu są podopieczni i kadra Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Organizatorem konferencji jest Fundacja SYNAPSIS.„Dopóki mogę będę robić wszystko to, żeby Martynka w życiu sobie dała radę, żeby była bardziej samodzielna, to żeby po prostu jakoś zaczęła funkcjonować. A w ogóle to żeby przynajmniej zaczęła mówić” - mówi samotna i bezrobotna matka czteroletniej dziewczynki z autyzmem. Jak mówi tak też robi. Codziennie pokonuje prawie 200 km dowożąc dziecko na zajęcie do Przedszkola dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Martynka jest jednym z dwudziestu pięciu dzieci otrzymujących wsparcie w ramach projektu „Wyrównać szanse …”.

Celem projektu realizowanego w ramach inicjatywy społecznej „Warto być za!” jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, u których występuje dodatkowa niepełnosprawność - Całościowe Zaburzenia Rozwoju (CZR), tj. autyzm, czy Zespół Aspergera. Działania projektu polegają na objęciu dzieci i młodzieży kompleksowymi programami terapeutyczno-edukacyjnymi, realizacji cyklu szkoleń i działań superwizyjnych dla kadry pedagogicznej zajmującej się dziećmi z dysfunkcjami wzroku, opublikowaniu i upowszechnieniu raportu na temat wypracowanych metod pracy z ta grupą osób niepełnosprawnych.


W programie konferencji jest m.in. prezentacja postępów realizacji projektu oraz panel dyskusyjny na temat sytuacji tej grupy osób niepełnosprawnych. Do udziału panelu zaproszono przedstawicieli PFRON, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz realizatorów projektu.  Podczas spotkania zaprezentowany zostanie także wyjątkowy film zrealizowany w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz w Fundacji SYNAPSIS przedstawiający m.in. problemy niewidomych osób z autyzmem oraz sposoby poszukiwania dla nich pomocy.

Konferencje zakończy koncert niewidomego młodzieńca z autyzmem Maksymiliana Chlewińskiego. Wyjątkowy talent i pasja Maksa w grze na pianinie zaprowadziły go m.in. na scenę Carnegie Hall. Po oficjalnej części spotkania goście będą mogli wziąć udział w niecodziennych warsztatach pozwalających wczuć się i zrozumieć świat niewidomych osób z autyzmem. Patronem honorowym konferencji jest Business Centre Club.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które powodujące trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się, porozumiewaniu i kontaktach społecznych. Eksperci podkreślają, że jest to najczęściej występujące zaburzenie rozwojowe - pojawia się dziś u co 150 dziecka. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden największych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS.

Komentarze do: Wyrównać szanse ... dla niewidomych dzieci z autyzmem - Konferencja

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz