Szukaj

Wpływ alkoholu na chłoniaka, białaczkę i inne nowotwory krwi

Podziel się
Komentarze0

Wiele obserwacji wskazuje na odwrotny związek między spożywaniem alkoholu a chorobami nowotworowymi krwi, takimi jak chłoniak czy białaczka. Jedne z badań, oparte na Million Women’s Study w Wielkiej Brytanii, jest na tyle obszerne, że pozwala na ocenę związków alkoholu i palenia z tego typu chorobami. Dodatkowo, bierze ono pod uwagę nowe systemy kodowania w morfologii, tak więc choroby związane z układem limfatycznym mogą być oddzielone od tych dotyczących szpiku.Kluczowe odkrycie to fakt, że spożycie alkoholu zmniejsza prawdopodobieństwo zapadnięcia na choroby układu limfatycznego, ale z drugiej strony, ma ono wpływ na ryzyko związane z rakiem szpiku, jak na przykład ostra białaczka szpikowa.

Palenie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na większość rodzajów chorób, w tym także na nowotwory.

Do celów badania zrekrutowano prawie 1,3 miliona Brytyjek w 1996 roku. Kobiety te były obserwowane do 2009 roku. Naukowcy odnotowywali dane dotyczące emigracji, zgonów oraz raka. Potencjalne czynniki ryzyka oceniono w kwestionariuszu.


W trakcie obserwacji, zanotowano ponad 9 tysięcy hematologicznych chorób nowotworowych, w tym 7 047 przypadków nowotworów limfoblastycznych i 2 072 nowotworów szpikowych.

Wśród osób pijących alkohol w umiarkowanych ilościach, wyższe spożycie wiązało się z obniżonym ryzykiem wystąpienia nowotworów układu limfatycznego. W grupie osób niepalących i palaczy, większa liczba wypalanych papierosów przyczyniła się do większej możliwości zachorowania na chłoniaka Hodgkina.

Zdaniem wielu jest to bardzo dobrze wykonana analiza, a rozdzielenie efektów na te związane z nowotworami limfoblastycznymi i te z nowotworami szpikowymi jest niezwykle istotne. Podkreśla się różnice między skutkami palenia i picia: odpowiednio wzrost bądź obniżenie możliwego ryzyka zachorowania na raka.

Popierana jest idea prowadzenia dalszych badań, celem odkrycia mechanizmów opisujących wpływ umiarkowanego picia alkoholu na obniżone prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór.

Komentarze do: Wpływ alkoholu na chłoniaka, białaczkę i inne nowotwory krwi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz