Szukaj

Sprawdź, jak poradzić sobie z alkoholem!

Alkoholizm jest jedną z najpoważniejszych chorób dotykających nie tylko samego uzależnionego, ale także osoby w jego najbliższym otoczeniu. Jak porazić sobie z nałogiem, który zatruwa organizm i wyklucza z życia społecznego?

Sprawdź, jak poradzić sobie z alkoholem!


Pomocna dłoń


Wyjście z nałogu nie należy do prostych spraw. Zwrócenie się z pomocą do najbliższych lub fachowców przychodzi uzależnionym z niezwykłym trudem. Tymczasem bez odpowiedniego wsparcia nie ma mowy o sukcesie w leczeniu. Uzależnieni wmawiają sobie, iż zdołają sami uwolnić się ze szponów nałogu. Niestety, zwykle jedynym ratunkiem okazuje się specjalistyczna pomoc.

Bardzo ważną rolę mają do odegrania bliscy alkoholików. Powinni oni wspierać go w podjęciu decyzji o leczeniu, a w skrajnych przypadkach, gdy uzależniony odmawia pomocy, wręcz wymusić na nim poddanie się terapii.

Skuteczna terapia

Najbardziej intensywną, często niezbędną metodą leczenia alkoholizmu jest terapia w specjalistycznym ośrodku. Polega ona na poddaniu chorego detoksykacji, a czasem także leczeniu schorzeń towarzyszących uzależnieniu. Pacjent ma ściśle wypełniony grafik codziennych zajęć związanych z psychoterapią. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią. Zabrania się nawet picia bezalkoholowego piwa.

Pacjent znajduje się pod stałą opieką specjalistów, którzy uświadamiają mu skutki zgubnego nałogu oraz sposób, w jaki jest on postrzegany przez bliskich i znajomych. Terapia ta opiera się na indywidualnym podejściu do uzależnionego.

Spotkania AA

Terapii stacjonarnej towarzyszą często spotkania w grupie osób, które łączy podobny problem. Jest to jedna z bardziej skutecznych metod walki z alkoholizmem. Wielu uzależnionych miewa na początku problem z przezwyciężeniem wstydu i niechętnie zabiera głos w dyskusji. Specjaliści podkreślają jednak wysoką efektywność spotkań Anonimowych Alkoholików. Dzięki wsparciu osób borykających się z uzależnieniem, łatwiejsze staje się wytrwanie w trzeźwości. Co więcej, chorzy nabierają wiary we własne możliwości, wzbogacają swoje życie i wspierają rozwój osobisty.


Wytrwać w trzeźwości

Wyjście z nałogu nie oznacza niestety końca kłopotów. Chory będzie musiał nauczyć się żyć w trzeźwości i radzić sobie z emocjami towarzyszącymi głodowi alkoholowemu. Na tym etapie bardzo ważne stają się spotkania w grupie AA oraz stały kontakt z psychologiem.

Czasami stosuje się także terapię środkami farmakologicznymi. Dotyczy to głównie ciężkich przypadków, gdy uzależniona osoba przebyła zatrucie alkoholowe lub też cierpi na tzw. alkoholowy zespół abstynencyjny. Leczenie przy pomocy środków farmaceutycznych bywa koniecznie w sytuacji, gdy uzależniony doświadczył psychicznych powikłań przewlekłego picia alkoholu.

Zmiana otoczenia

Terapia w specjalistycznym ośrodku, spotkania AA czy rozmowy z psychologiem uświadamiają uzależnionemu przyczyny sięgania po alkohol. Równie ważne, co terapia, staje się zmiana czynników sprzyjających nadmiernemu piciu. Bardzo często na większe spożycie alkoholu wpływa nieodpowiednie towarzystwo.

Z alkoholizmem można skutecznie walczyć. Nie obejdzie się jednak bez wsparcia z zewnątrz. Osamotniona w swoim nałogu osoba ma niewielkie szanse na powrót do normalnego życia.

Komentarze do: Sprawdź, jak poradzić sobie z alkoholem!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz