Szukaj

Zatrucie alkoholem

Podziel się
Komentarze0

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że alkohol szkodzi zdrowiu, szczególnie spożywany w nadmiarze. Często jednak nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo szkodliwe może być spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu oraz jakie skutki może przynieść dla naszego organizmu.Wyróżnia się kilka rodzajów zatrucia alkoholowego, jednak należy zaznaczyć, że każdy z nich jest poważnym (niejednokrotnie prowadzącym do śmierci) stanem. Do najbardziej znamiennych zalicza się:
 • zatrucie alkoholem metylowym;
 • zatrucie glikolem etylenowym;
 • zatrucie alkoholem etylowym;
 • zatrucie alkoholem izopropylowym (izopropanolem).
Zatrucie alkoholem metylowym

Alkohol metylowy ma szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik. Jest bezbarwną, lotną cieczą występująca w wybranych preparatach gospodarstwa domowego. Alkohol ten często jest przyczyną ciężkich, niekiedy przypadkowych zatruć. Metanol błyskawicznie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest metabolizowany w wątrobie do wysoce od niego toksyczniejszych: aldehydu oraz kwasu mrówkowego, które odpowiedzialne są za doprowadzenie do powstania bardzo ciężkiej kwasicy metabolicznej prowadzącej do często nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza nerwu wzrokowego.

Objawy

 • zaburzenia równowagi, mowy i orientacji;
 • bóle głowy;
 • wymioty;
 • bóle brzucha;
 • senność;
 • śpiączka;
 • zaburzenia oddychania;
 • zaburzenia widzenia.
Zatrucie glikolem etylenowym


Glikol etylenowy jest oleistą, bezbarwną cieczą o słodkim smaku, stosowanym jako rozpuszczalnik, składnik płynów hamulcowych oraz płynów do chłodnic. Zatrucie tym związkiem dotyczy zazwyczaj osób uzależnionych od alkoholu, pijących glikol etylenowy „w zastępstwie” za alkohol spożywczy.

Objawy

 • zaburzenia równowagi, mowy, orientacji;
 • nudności;
 • wymioty;
 • zamroczenie;
 • śpiączka;
 • zaburzenie oddychania;
 • przyspieszenie czynności serca;
 • drgawki.
Zatrucie alkoholem etylowym

Alkohol etylowy zaliczany jest do używek często konsumowanych w nadmiernych ilościach. Jest on substancją łatwo wchłaniająca się z przewodu pokarmowego, osiągającą maksymalne stężenie we krwi po 1-2 godz.

Objawy

Stopień zaburzeń występujących podczas zatrucia alkoholem etylowym przedstawia się w zależności od stężenia alkoholu we krwi:
 • 0,5 – 1,0 promila – zaburzenia ostrości widzenia i zdolności adaptacji do ciemności;
 • 1,0 – 1,5 promila – euforia, przedłużony czas reakcji;
 • 1,5 – 2,0 promila – j/w + zaburzenia równowagi i koordynacji;
 • 2,0 – 2,5 promila – spotęgowanie zaburzenia równowagi i koordynacji;
 • 2,5 – 3,0 promila – silne zaburzenia równowagi i koordynacji, zaburzenia świadomości;
 • 3,0 – 4,0 promila – głęboka, a nawet śmiertelna śpiączka.
Zatrucie alkoholem izopropylowym

Alkohol izopropylowy jest związkiem dwukrotnie bardziej toksycznym niż alkohol etylowy. Jego zatruciu ulegają osoby, które nadużywają alkohol. Może to nastąpić drogą wziewną lub doustną.

Objawy
 • nudności;
 • wymioty;
 • bóle brzucha;
 • senność;
 • utrata przytomności;
 • zniesienie odruchów;
 • zaburzenie oddychania;
 • śmierć.
Pierwsza pomoc przy zatruciu alkoholem

Podczas zatrucia alkoholem wywoływanie wymiotów ma sens tylko we wczesnym jego okresie. Chorego nieprzytomnego powinno się ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. W każdym przypadku trzeba natychmiast wezwać lekarza, ponieważ leczenie musi przebiegać wyłącznie w warunkach szpitalnych.

Komentarze do: Zatrucie alkoholem

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz