Szukaj

Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego - plastyka naczyń krwionośnych może poprawić jakość życia

Podziel się
Komentarze0

AMEDS Centrum opublikowało raport medyczny, który wskazuje, że plastyka żył szyjnych ma pozytywny wpływ na poprawę stanu jakości życia pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane. Zabiegi tego typu są obecnie żywo dyskutowane w kręgach medycznych na świecie. Przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna, w skrócie CCSVI, to stan, który bardzo często występuje u chorych ze stwardnieniem rozsianym.Powoduje zaburzenia uniemożliwiające wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego. Od niedawna schorzenie to leczy się stosując angioplastykę żylną, czyli plastykę naczyń krwionośnych. Współwystępowania obu schorzeń i efekty terapeutyczne zabiegu są żywo dyskutowane w kręgach medycznych i naukowych na świecie. Organizowane są już oddzielne seminaria poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu.

W wyniku udrożnienia żył po angioplastyce, w sposób obiektywny stwierdzono poprawę saturacji tlenem krwi żylnej - mówi prof. Jerzy Kotowicz, z Wydziału Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie. - W doniesieniach podkreślany jest istotny pozytywny wpływ zabiegu na jakość życia pacjentów, stopień zmęczenia, zaburzenia pęcherzowe, równowagi, wzroku, czucia i, w mniejszym stopniu, ruchowe. Poprawę notowano również w zakresie funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja uwagi) – podsumowuje prof. Kotowicz. Raport medyczny AMEDS Centrum, oceniający wpływ leczenia na jakość życia i stopień poprawy w zakresie różnych aspektów życia pacjentów, wskazuje na znaczący pozytywny  wpływ zabiegu. W odpowiedzi na pytanie „Jak obecnie oceniasz swoje kłopoty z nasilonym zmęczeniem ?“, aż 64% pacjentów odpowiedziało, że nastąpiła wyraźna poprawa. Według 55% pytanych poprawiła się ich ocena możliwości wykonywania czynności dnia codziennego. Sprawność ruchowa w stosunku do sprawności przed zabiegiem uległa znaczącej poprawie lub poprawie u 56% pacjentów.

Zdiagnozowaliśmy ponad pół tysiąca chorych na stwardnienie rozsiane z użyciem najnowocześniejszych dostępnych dziś technik badawczych – mówi dr n. med. Maciej Zarębiński, kierownik zespołu medycznego AMEDS Centrum. - Wyniki wskazują na zwężenie żył u 62 proc., zaburzenia przepływu i zwrotny przepływ krwi w żyłach (tzw. refluks) u 33 proc., a także patologie w obrębie zastawek u 28 proc. - podsumowuje Maciej Zarębiński z AMEDS Centrum. Profesor Jerzy Kotowicz z Akademii Medycznej w Warszawie zaznacza, że nie dysponujemy jeszcze wynikami prowadzonych obecnie badań klinicznych. Nie jest jeszcze poznany długotrwały efekt angioplastyki naczyń żylnych. Można jednak zrozumieć dążenie pacjentów do poddania się zabiegowi, szczególnie wobec faktu postępu choroby.


STWARDNIENIE ROZSIANE


  • W Polsce szacunkowo żyje ok. 40 tys. chorych na SM (1 chory na ok. 1000 osób)
  • Kobiety chorują częściej niż mężczyźni - wśród 10 osób z SM, 6 stanowią kobiety
  • Szacunkowo na świecie choruje około 2,5 mln osób, z tego ok. 500 tys. w Europie
  • Na świecie dokonano już ponad 13,5 tys. zabiegów angioplastyki żył szyjnych u chorych na stwardnienie rozsiane, z czego ponad 15% przeprowadzono w Polsce
Dane wg Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i AMEDS Centrum

DONIESIENIA NAUKOWE

Podczas Kongresu Międzynarodowej Unii Flebologicznej w Monte Carlo, w 2009 r., ustalone zostały zalecenia dotyczące postępowania w przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej (CCSVI). Wskazanym sposobem postępowania w przypadku postaci malformacji żylnych blokujących odpływ żylny z mózgu jest angioplastyka naczyń żylnych.


Zastosowanie angioplastyki w leczeniu CCSVI wzbudza kontrowersje, głównie z uwagi na brak wyników badań naukowych potwierdzających oficjalnie skuteczność zabiegu. Jednakże przedstawione w czasie CCSVI Workshop on Multiple Sclerosis w Kanadzie wyniki badań z różnych ośrodków na świecie przynoszą optymistyczne spojrzenie na kwestię zasadności takiego leczenia. Ocena jego wpływu na zdrowie pacjentów wskazuje na istotną poprawę stanu neurologicznego. Ustępowanie objawów, takich jak bóle głowy, zaburzenia równowagi czy przewlekłe zmęczenie, pozwala chorym ponownie cieszyć się życiem.

CCSVI W SKRÓCIE

Przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna, w skrócie CCSVI, to stan w którym następuje upośledzenie odpływu krwi z ośrodkowego układu nerwowego do żył w skutek zmniejszenia przepływu krwi, wywołanego zwężeniem naczyń, jak i nieregularnym odwróceniem kierunku przepływu (refluks). CCSVI bardzo często występuje u chorych ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym. Rozpoznania CCSVI dokonuje się na podstawie wyników USG Doppler układy żylnego i rezonansu magnetycznego (MRV). Na tej podstawie ocenia się też możliwość wykonania korekty naczyń żylnych. Diagnostyka CCSVI wymaga zastosowania specjalnych protokołów badawczych oraz wysokiej jakości sprzętu wyposażonego umożliwiającego obrazowanie żył. Według danych zebranych przez dr Paolo Zamboniego, twórcy metody angioplastyki żył szyjnych, nawet do 90% chorych ze stwardnieniem rozsianym spełnia kryteria rozpoznania CCSVI i kwalifikuje się do przeprowadzenia angioplastyki żylnej.

ZABIEG ANGIOPLASTYKI - UDROŻNIENIE ŻYŁ SZYJNYCH

Angioplastyka oznacza plastykę naczyń krwionośnych. Poprzedzona jest diagnostyką dopplerowską i rezonansem magnetycznym. W trakcie zabiegu korekty układu żylnego drożność żyły oceniana jest poprzez podanie tzw. kontrastu. Zwężenie żył szyjnych, powodujące zaburzenia spływu krwi z mózgu, może być rozszerzane za pomocą cewnika balonowego i/lub stentu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, ponieważ ogólne nie jest konieczne. Przez żyłę udową wprowadzany jest cewnik balonowy, który po napompowaniu rozszerza żyłę w miejscu zwężenia. W niektórych przypadkach wymagane jest zastosowanie stentu, czyli stalowego rusztowanie podtrzymującego na stałe ściany żyły. Stopień poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjenta jest uzależniony od wyjściowego poziomu uszkodzenia układu nerwowego. Wyniki leczenia są mniej wyraźne, jeżeli uszkodzenia są rozległe i mają charakter długotrwały.

Więcej: www.ameds.pl

Komentarze do: Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego - plastyka naczyń krwionośnych może poprawić jakość życia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz