Szukaj

Startuje Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety

Podziel się
Komentarze0

W latach 2011-2013 rynek suplementów diety w Polsce będzie się rozwijał w tempie około 9-15 procent rocznie. Czy wszystkie produkty będą bezpieczne dla naszego zdrowia? Czy wszystkie będą zawierać składniki podane na opakowaniu? Aby odpowiedzieć na te pytania powstał Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety.


Firmy zrzeszone w projekcie będą specjalistycznie badać swoje produkty i przyznawać certyfikaty by zaoferować klientom najwyższą jakość suplementów.

Na konferencji prasowej w Narodowym Instytucie Leków, który pełni funkcję koordynatora Projektu, zaprezentowano zasady działalności Klastra Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety. Celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących leki roślinne, roślinne produkty lecznicze i suplementy diety.

Kierunkiem funkcjonowania Klastra jest podnoszenie innowacyjności firm, wsparcie ich działalności oraz wzajemna wymiana wiedzy i technologii. Działalność Klastra ma również na celu poszukiwanie nowatorskich rozwiązań umożliwiających wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu przebadanych leków ziołowych, roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety najwyższej jakości.

Ciągły wzrost spożycia suplementów, skłonił pomysłodawców Klastra do wzmocnienia konkurencyjności wśród producentów w branży farmaceutyczno-zielarskiej.

- „Co czwarty Polak sięga po suplementy. Wpływa na to starzenie się społeczeństwa, zainteresowanie zdrowym stylem życia, pięknym wyglądem, modą na produkty pochodzenia naturalnego i ziołowego oraz tendencjami do  samoleczenia się. Dlatego też, by zapewnić naszemu społeczeństwu najwyższą jakość produktów podjęliśmy decyzję o założeniu Klastra” -  powiedział na konferencji Dyrektor Narodowego Instytutu Leków prof. Zbigniew Fijałek.


*****
Więcej informacji o Kastrze Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety:

W październiku 2011r. Narodowy Instytut Leków, jako Koordynator Klastra podpisał umowę dotacyjną o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakości leków roślinnych” w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Podpisanie niniejszej umowy i otrzymane wsparcie pozwolą na jeszcze bardziej efektywny i dynamiczny rozwój Klastra oraz podmiotów w nim uczestniczących.


Główne cele i zadania Klastra:

 • Promowanie innowacyjnych rozwiązań badawczych i współpracy, na rzecz upowszechniania sprzedaży i dystrybucji na rynku leków ziołowych, roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety.
 • Promowanie współpracy, wymiany i transferu wiedzy między sektorem nauki i przemysłu, na rzecz wzmocnienia działalności przedsiębiorstw produkujących leki ziołowe, roślinne produkty lecznicze         i suplementy diety.
 • Dążenie do zapewnienia członkom Klastra jak najkorzystniejszej pozycji negocjacyjnej we współpracy   z dostawcami surowców i usług.
 • Stworzenie członkom Klastra możliwości korzystania z infrastruktury badawczej i najnowszych technologii produkcji, w celu wprowadzenia na rynek przebadanych, sprawdzonych roślinnych produktów leczniczych o zmniejszonej zawartości metali w surowcach i wyeliminowania z rynku leków sfałszowanych lub nieznanego pochodzenia.
 • Tworzenie warunków dla transferu wiedzy i nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, we współpracy ze środowiskiem naukowo – badawczym.
 • Nawiązywania, rozwijania i utrzymania współpracy kooperacyjnej pomiędzy podmiotami branży farmaceutycznej regionu – niezależnie od ich wielkości.
 • Dążenie do zapewnienia członkom Klastra optymalnych warunków wzrostu produktywności i innowacyjności, a także ułatwienie adaptacji do szybko zmieniających się i różnicujących wymagań rynku.
 • Organizowanie pomocy uczestnikom Klastra w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Klastra.
 • Opracowanie i wdrożenie koncepcji najlepszych praktyk produkcji leków ziołowych, roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety
 • Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw uczestniczących w klastrze, poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw i wykorzystanie wyników przeprowadzanych badań
 • Promowanie Klastra na obszarze jego działalności, na poziomie ogólnopolskim i ponadnarodowym
 • Nawiązanie i rozwijanie aktywnych relacji z organami samorządów terytorialnych, przedstawicielami administracji państwowej oraz instytucjami pozarządowymi w celu przekazywania opinii członków Klastra n/t istniejących uregulowań prawnych, wpływających na jakość produkowanych wyrobów, a także informowanie konsumentów o źródłach pochodzenia i dystrybucji leków ziołowych, roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety.

Członkowie Klastra Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety:

1.  Narodowy Instytut Leków Mazowieckie Warszawa

2.  DARY NATURY Mirosław Angielczyk Mazowieckie Grodzisk

3.  Euro Grant Maciej Pałucki Mazowieckie Warszawa

4.  FLOS Zakład Konfekcjonowania Ziół Łódzkie Mokrsko

5.  Herbapol Lublin S.A. Lubelskie Lublin

6.   Instytut Ochrony Roślin Wielkopolskie Poznań

7.   Instytut Sportu Mazowieckie Warszawa

8.   Izba Gospodarcza Farmacja Polska Mazowieckie Warszawa

9. KAWON-HURT Krzysztof Nowak - Zakład Zielarski Wielkopolskie Gostyń

10. LABOFARM Pomorskie Starogard Gdański

11. NATUR - VIT Marek Płachta Świętokrzyskie Pińczów

12. OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. Małopolskie Dębica

13. Phytopharm Klęka S.A. Wielkopolskie Klęka

14. Polski Komitet Zielarski Wielkopolskie Poznań

15. RUNO Sp. z o.o. Podlaskie Hajnówka

16. Suszarnia Owoców Zdzisław Szewczyk Lubelskie Izbica

17. VECTO Sp. z o.o. Mazowieckie Warszawa

Komentarze do: Startuje Klaster Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz