Szukaj

Rysy twarzy są połączone z DNA

Podziel się
Komentarze0

DNA może już powiedzieć nam o płci i pochodzeniu nieznanych osób, teraz międzynarodowy zespół naukowców zaczyna łączyć genetykę z rysami twarzy, stopniem kobiecości i domieszką rasową.

Przez połączenie badania płci, pochodzenia genomowego i genotypu, niezależny wpływ poszczególnych alleli na rysy twarzy może zostać odkryte, stwierdzają badacze w PLoS Genetics. Dodają, że poprzez jednoczesne modelowanie kształtu twarzy, jako funkcji płci i pochodzenia genomowego, wraz z markerami genetycznymi genów przodków w twarzoczaszce, cechy płci i pochodzenia mogą być usunięte z modelu, zapewniając w ten sposób możliwość wyodrębnienia działania poszczególnych genów. W istocie, włączając płeć i domieszkę rasową, naukowcy mogą dowiedzieć się, jaki wpływ mają niektóre warianty na kształt i cechy twarzy.

Niewielki procent genów powoduje znaczące różnice między populacjami

Naukowcy przyjrzeli się rzeczywistemu kształtowi twarzy i genetycznym markerom kształtu twarzy. By przyjrzeć się fizycznemu kształtowi twarzy, badacze wykorzystali populacje o mieszanym pochodzeniu Zachodnio-Afrykańskim i Europejskim z pochodzeniem z USA, Brazylii, czy Zielonego Przylądka. Umieścili siatkę 3-D na obrazach twarzy osób i zmierzyli współrzędne przestrzenne punktów siatki. Następnie użyli metod statystycznych w celu określenia relacji między zmianą w twarzy i wpływem płci, pochodzenia genomowego i genów, które wpływają na kształt głowy


i twarzy. By zidentyfikować te geny, naukowcy przyjrzeli się znanym mutacjom genetycznym, które powodują deformację twarzy i czaszki, ponieważ te geny w ich normalnych odmianach, mogą również wpływać na twarz i głowę. Na przykład, jeden gen wpływa na usta, drugi zmienia kształt i konfigurację kości wokół oczu, a inny wpływa na kształt głowy. „Chyba tylko 5 % genów powoduje powstawanie różnic między populacjami", powiedział jeden z badaczy.

Środowisko, lokalne temperatury, opady, wysokość i inne czynniki mogą mieć wpływ na określone funkcje fizyczne. Inne cechy twarzy mogą być skutkiem doboru płciowego, rozpoznanej lub nierozpoznanej preferencji określonego wyglądu. To zmienia się z grupy na grupę i może nie mieć wpływu na przeżywalność, ale jest związane z doborem naturalnym. Obie formy selekcji z czasem skoncentrują określone różnice w obszarach geologicznych. Patrząc na grupy o mieszanym pochodzeniu, naukowcy mogą łatwiej identyfikować różne jego odmiany. Badacze uważają, że mogą oni w przybliżeniu określić obraz rodzica z DNA dzieci, lub lepiej wyobrazić niektórych przodków Homo Sapiens, patrząc na DNA.

Ewa Panasiuk

Komentarze do: Rysy twarzy są połączone z DNA

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz