Szukaj

Poczucie rytmu jest związane z lepszymi zdolnościami językowymi

Podziel się
Komentarze0

Mówi się, że muzyka jest językiem uniwersalnym, gdyż przemawia do nas również bez słów. Liczne badania naukowe wykazały związek między uprawianiem muzyki a zdolnościami językowymi. Jedne z doświadczeń dowiodły, że muzycy lepiej wychwytują treść rozmowy prowadzonej wśród hałasu, inne pokazały, że istnieje powiązanie między umiejętnością czytania a poczuciem rytmu.Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż powszechnie wiadomo, że rytmika przekazu mówionego pomaga wyrazić jego pełny sens.

Ale jak przejawia się to u konkretnej osoby? Naukowcom z Northwestern University  (USA), pracującym pod kierunkiem Niny Kraus, udało się po raz pierwszy udowodnić, że poczucie rytmu korzystnie wpływa na sposób, w jaki mózg koduje słowa.
   
Badanie to, opublikowane w przeglądzie Journal of Neuroscience, przeprowadzone zostało na 124 licealistach z Chicago i polegało na dwóch eksperymentach.

Podczas pierwszego z nich nastolatki stukały palcem w stół zgodnie z tempem metronomu. Odległość czasowa między pracą metronomu a stukaniem uczestników pozwoliła ocenić zdolność powtarzania rytmu.


W czasie drugiej części badania na głowach uczniów umieszczono elektrody. Dodatkowo licealiści nosili kaski, które nadawały wciąż ten sam dźwięk sylaby: "da". Reakcja mózgu była rejestrowana za pomocą elektroencefalografu.
   
Okazało się, że u tych uczestników, którzy najlepiej naśladowali tempo metronomu, stwierdzono również najbardziej regularny i spójny profil fal mózgowych. Innymi słowy osoby, które miały lepsze poczucie rytmu, miały zawsze identyczną odpowiedź neuronów na dźwięk tej samej sylaby. U pozostałych ochotników występowały większe wahania.
   
Dla utrzymania rytmu muszą zostać zintegrowane różne obszary mózgu, zaangażowane zarówno w słuchanie jak i w wykonywanie ruchów. Poprzednie badania skupiały się często na tym drugim aspekcie, pomijając znaczenie słuchania.

W obecnych doświadczeniach wzięto jednocześnie pod uwagę oba te aspekty. W rezultacie stwierdzono, że fale mózgowe wywołane procesem słuchania są ściśle i wzajemnie powiązane z obszarami mózgu, zaangażowanymi w wykonywanie ruchów.
   
Uprawianie muzyki mogłoby więc pomóc we wzmocnieniu związku między dźwiękami a sensem słów. To z kolei mogłoby ułatwić proces czytania, który opiera się na łączeniu symboli (liter), składających się w sylaby i słowa z dźwiękami, którym przypisane jest określone znaczenie. Bez wątpienia rytm, muzyka i język mają ze sobą wiele wspólnego.

Komentarze do: Poczucie rytmu jest związane z lepszymi zdolnościami językowymi

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz