Szukaj

Objawy wylewu

Podziel się
Komentarze0

Udar krwotoczny mózgu potocznie nazywany jest wylewem. Istnieją dwa rodzaje udarów mózgu niedokrwienny oraz krwotoczny. Udar krwotoczny występuje zdecydowanie rzadziej niż udar niedokrwienny. Przyczyną udaru krwotocznego jest nagły wylew krwi z pękniętego naczynia do mózgu, który niszczy przy tym tkanki mózgu.

Objawy wylewu

Wyróżniamy dwa rodzaje krwotoku, podpajęczynówkowy i śródmózgowy występujący znacznie częściej u mężczyzn pomiędzy 50 a 70 rokiem życia.

Postacie kliniczne udaru krwotocznego

Wyróżnia się trzy postacie kliniczne udaru krwotocznego: ostra, podostra oraz przewlekła. Najgorszą postacią udaru krwotocznego jest postać ostra, którą charakteryzuje nagły przebieg, bez objawów zwiastujących pacjent ma małe szansę na przeżycie. Podostra postać kliniczna udaru krwotocznego charakteryzuje się bólami głowy, wymiotami oraz niedowładem, najbardziej łagodna dla chorego jest przewlekła postać udaru krwotocznego, której objawy są podobne do udaru niedokrwiennego, większość osób których dotyka  ma duże szansę na powrót do życia codziennego.

Objawy wylewu

Cechą charakterystyczną dla tej choroby jest jej nagły przebieg. Objawy u większości pacjentów pojawiają się nagle zazwyczaj po dużym wysiłku fizycznym, lub pod wpływem stresu. Najczęściej występującymi objawami są silne bóle głowy, wymioty, mdłości oraz zaburzenia świadomości, mózg ma problemy z prawidłowym funkcjonowaniem. Niezwykle niebezpiecznym objawem wylewu jest utrata przytomności przez chorego a także przejście w stan śpiączki. Często utracie przytomności towarzyszą tzw. objawy oponowe, które powodują u chorego nadwrażliwość na światło oraz bodźce słuchowe, sztywność karku i ból gałek ocznych. Utracie przytomności mogą towarzyszyć także napady padaczkowe co jest charakterystyczne dla krwotoku podpajęczynówkowego.


Pojawia się także tzw, porażenie połowiczne, polegające na opadnięciu kącika ust po porażonej stronie. W zależności od umiejscowienia krwotoku mogą pojawić się również bóle płatów czołowych, ciemieniowych, potylicznych czy skroniowych . Udar krwotoczny dotykający płatu czołowego powoduje ból okolicy czołowej a także kontralateralny niedowład połowiczy lub rzadko monopareza, płatu ciemieniowego ból okolicy ciemieniowo- skroniowej a także zaburzenia czucia, płatu skroniowego, ból okolicy skroniowej, oraz niedowidzenie kwadrantowe, natomiast umiejscowienie bólu w płacie potylicznym powoduje ból oka po stronie udaru oraz niedowidzenie połowiczne.

W sytuacji wystąpienia udaru krwotocznego niezbędna jest szybka pomoc medyczna chirurga, który uniemożliwi dalszy wypływ krwi, niestety w przypadku tej choroby nawet szybkie podjęcie pomocy medycznej nie gwarantuje całkowitego wyleczenia, ponieważ bardzo dużo osób, których udar dotyka narażona jest na śmierć. Udar mózgu jest stanem naglącym, nie należy więc zwlekać i czekać na to, aż objawy same ustąpią, ponieważ jest to stan bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia, zatem nie należy bagatelizować żadnego z objawów.

Szybkie rozpoznanie choroby zwiększa nasze szansę na wyleczenie, w sytuacji gdy objawy chwilowo ustąpią i tak należy jak najszybciej udać się do lekarza. Po przebytym udarze niezbędna jest także rehabilitacja,  która przywróci u chorego szereg utraconych funkcji.

Autor:

Agnieszka Puszcz

Komentarze do: Objawy wylewu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz