Szukaj

Ropień mózgu

Podziel się
Komentarze0

Ropień mózgu to potencjalnie śmiertelna choroba, w której dochodzi do zapalenia tkanek mózgowych oraz nagromadzenia w mózgu złogów zakażonego materiału (ropy). Źródłami powstania ropnia mogą być zakażenia innych tkanek organizmu, np. zapalenie ucha środkowego, zakażenia dentystyczne, zapalenie zatok oraz infekcje niektórych narządów wewnętrznych. Ropień mózgu może być również skutkiem poważnych urazów czaszki lub powikłań pooperacyjnych.

Objawy ropnia mózgu

Ropień mózgu może powodować wiele różnych objawów, w zależności od jego lokalizacji, rozmiarów, stopnia stanu zapalnego oraz wielkości obrzęku występującego wokół ropnia. Osoby chore mogą doświadczać takich dolegliwości, jak np. bóle głowy, mdłości, wymioty, dezorientację, zaburzenia widzenia, problemy z mówieniem lub nadmierne uczucie senności.

Ropień może powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego, co w niektórych przypadkach skutkuje śpiączką. Oprócz tego, u chorych mogą pojawiać się drgawki oraz osłabienie lub niedowład części ciała . Objawy mogą rozwijać się kilka dni lub tygodni. W początkowej fazie ropień może wywoływać dreszcze oraz wzrost temperatury ciała, ale po pewnym czasie oba te objawy najczęściej ustępują.

Przyczyny ropnia mózgu

Można wyróżnić trzy podstawowe grupy przyczyn, które mogą prowadzić do powstania i rozwoju ropnia mózgu. Po pierwsze, zakażenia obejmujące sąsiadujące z mózgiem tkanki (w obrębie czaszki), takie jak np. zapalenie ucha, zapalenie zatok i ropnie zębów, które mogą rozprzestrzeniać się bezpośrednio do mózgu. Po drugie, zakażenie w innych częściach ciała, które mogą rozprzestrzeniać się poprzez układ krwionośny. Po trzecie, niektóre urazy, takie jak ciężkie urazy głowy, w czasie których dochodzi do pęknięcia czaszki, co pozwala bakteriom lub grzybom na dostanie się do mózgu. W wielu przypadkach źródło zakażenia wywołującego ropnia mózgu pozostaje nieznane.

Diagnostyka i leczenie

Znaczna część objawów ropnia mózgu występuje również w przypadkach innych chorób i problemów zdrowotnych. Dokładna diagnostyka możliwa jest tylko dzięki pomocy lekarza specjalisty, który dokona wyboru niezbędnych metod diagnostycznych. Podstawą przy wykrywaniu ropnia mózgu są badania  neurologiczne egzamin, które mogą ujawnić podwyższone ciśnienie śródczaszkowe. Inne metody diagnozowania ropnia mózgu obejmują: tomografia komputerową głowy, badania krwi oraz rezonans magnetyczny (MRI).

Niezwykle istotną kwestią jest również ustalenie źródła pierwotnej infekcji, która wywołała ropień mózgu, ponieważ może ona doprowadzić do powstawania kolejnych ropni w obrębie tkanki mózgowej.

Ropień mózgu jest zwykle leczony za pomocą antybiotyków (lub leków przeciwgrzybicznych -  w niektórych przypadkach) oraz interwencji chirurgicznej. W czasie operacji następuje otworzenie czaszki w celu pozbycia się ropy lub całkowitego usunięcia ropnia z mózgu. Ważne jest jak najszybsze obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Im wcześniej ropień mózgu zostanie rozpoznany i wyleczony, tym mniejsza szansa na wystąpienie u chorego powikłań

Podsumowanie

Ropień mózgu to choroba stwarzająca zagrożenie dla życia, jednakże przy zapewnieniu choremu szybkiego i skutecznego leczenia możliwe jest całkowite wyzdrowienie oraz ustąpienie wszelkich objawów, a także uniknięcie powikłań. Nieleczony lub późno wykryty ropień mózgu może doprowadzić do powstania permanentnych zmian w tkance mózgowej, co może skutkować zaburzeniami odbioru bodźców lub częściowym paraliżem. Jeśli lokalizacja i przyczyna podstawowej infekcji nie zostaną znalezione i leczone, istnieje ryzyko powstania nowych ropni w mózgu.

Stanisław Skorcz

Komentarze do: Ropień mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz