Szukaj

Onkobieg 2012

Podziel się
Komentarze0

W niedzielę 2 września 2012 r. w Warszawie po raz piaty wystartuje ONKOBIEG. Inicjatorem oraz głównym pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA. Bieg realizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy.


ONKOBIEG to impreza sportowa, której główną ideą jest pomoc w zebraniu środków pieniężnych, na rzecz Stowarzyszenia SARCOMA i jego podopiecznych. Trasa biegu wyznaczona jest wokół budynków Centrum Onkologii - Instytutu i wynosi 1 km, a cały bieg trwa 60 minut, tak więc każdy może we własnym tempie pokonać tę trasę wielokrotnie.

Podczas imprezy odbędzie się wykład na temat mięsaków i ich wczesnego rozpoznawania a także będzie można skorzystać z bezpłatnych podstawowych badań lekarskich. Poza częścią sportową i medyczną odbędą się zajęcia dla dzieci oraz koncerty.

Udział w biegu może brać każdy, kto ma ochotę i potrzebę niesienia pomocy innym, niezależnie od wieku, profesji, czy stopnia zaawansowania w bieganiu.

Start ONKOBIEGU o godz. 11:00 spod wejścia do Przychodni Centrum Onkologii. Rejestracja uczestników od godziny 9.30. Zapraszamy

ONKOBIEG ma na celu pobudzenie świadomości istnienia tak specyficznego, bardzo rzadkiego rodzaju nowotworu złośliwego, jakim są mięsaki oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Ubiegłoroczna impreza przyciągnęła ponad 580 uczestników, którzy zarejestrowali się i uczestniczyli w biegu, poza nimi obecni byli także ci, którzy przyszli na koncerty oraz dopingować biegających. Efektem biegu był wynik 3487 okrążeń, czyli tak naprawdę wspólnie wszyscy uczestnicy biegu przebiegli aż 3487 km.

Kilka słów o Stowarzyszeniu SARCOMA

Stowarzyszenie SARCOMA powstało w 2007 roku w Warszawie. Celem Stowarzyszenia jest:
 • wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), zgodnego ze światowymi standardami,
 • działalność na rzecz zapewnienia wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom,
 • wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin,

 • prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno – szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami,
 • nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez:
 • współpracę z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na mięsaki,
 • organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami zajmującymi się problematyką nowotworową w tym mięsakami,
 • udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi,
 • upowszechnianie wiedzy o mięsakach i najnowszych sposobach profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia,
 • inicjowanie akcji związanych z diagnostyką mięsaków,
 • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na mięsaki pozostającym w trudnej sytuacji finansowej,
 • pozyskiwanie środków na pomoc chorym na mięsaki w zakresie leczenia i rehabilitacji poprzez poszukiwanie darczyńców,
 • organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
 • współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia,
 • występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej,
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz walki z nowotworami.
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami. Oznacza to, że poświęcają swój wolny czas oraz swoje umiejętności, by pomóc innym, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.


Mięsaki

Mięsaki stanowią bardzo heterogenną grupę nowotworów. Ponad 50% mięsaków (MTM) zlokalizowanych jest na kończynach, a około 15% w przestrzeni zaotrzewnowej lub śródotrzewnowej. W większości przypadków, jako jedyny objaw MTM stwierdza się niebolesny guz, a także niekiedy niebolesne zniekształcenie zarysów kończyny w pobliżu stawów utrzymujące się przez co najmniej 6 tygodni.

Mięsaki dzielą się na:
 • mięsaki tkanek miękkich,
 • mięsaki tkanek miękkich przestrzeni zaotrzewnowej,
 • mięsaki kości.
Chorzy na MTM do leczenia onkologicznego zgłaszają się późno, ponieważ obserwowany guz nie daje dolegliwości bólowych i przez to wydaje się być banalnym schorzeniem, a jego obecność nie jest uciążliwa w pracy zawodowej i życiu osobisty. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe (dalej n.z.) tkanek miękkich w Polsce w latach 1963-2004 wzrosła blisko 3-krotnie, z 214 do 627 (u mężczyzn z 114 do 325, u kobiet z 100 do 302). W 1963 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 214 nowych zachorowań na mięsaki tkanek miękkich, w 1973 r. 344, w 1983 r. 382 zachorowania, w 1993 r. 650 zachorowań,  a w 2003 r. 581, co oznacza 2,7-krotny wzrost w ciągu 40 lat (6,8% nowych zachorowań rocznie). Szacuje się, że w 2013 r. w Polsce liczba nowych zachorowań na mięsaki tkanek miękkich wyniesie ponad 1000.

Komentarze do: Onkobieg 2012

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz