Szukaj

Omdlenia: Wszystko zostaje w rodzinie?

Podziel się
Komentarze0

Omdlenia wiążą się z bardzo silnymi predyspozycjami genetycznymi, nawiązując do nowych badań opublikowanych w „Neurology”. Omdlenia, nazywane również omdleniami wazowagalnymi, możemy scharakteryzować jako krótką utratę przytomności, gdy ciało reaguje na różne wyzwalacze, takie jak emocje lub widok krwi.„Pytanie czy omdlenie jest spowodowane przez czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe lub ich mieszaninę, było przedmiotem debaty” – mówi autor badania Samuel F. Berkovic.

W badaniu, przeprowadzono telefoniczną ankietę z 51 parami bliźniąt tej samej płci, w wieku od 9 do 69 lat. Co najmniej jedno z bliźniąt kiedyś zemdlało.

Naukowcy zebrali informacje o każdym wywiadzie rodzinnym w kierunku omdleń. Z 51 zestawów, 57 procent bliźniąt poinformowało, że reaguje na jakieś "wyzwalacze".


Badanie wykazało, że wśród bliźniąt, gdzie jedna osoba zemdlała, a są to bliźnięta jednojajowe, szansa na to, że obydwoje zemdleją, była dwukrotnie większa w porównaniu do bliźniąt dwujajowych.

Ryzyko omdlenia niezwiązane z czynnikami zewnętrznymi (takimi jak odwodnienie) było znacznie większe u takich samych bliźniaków.

Częstość omdleń u ludzi niebliźniaczych była niska, co sugeruje, że predyspozycje do omdlenia dziedziczone są zazwyczaj przez pojedynczy gen.

„Nasze wyniki sugerują, że podczas kiedy omdlenia wydają się mieć silne podłoże genetyczne, może istnieć wiele genów i wiele innych czynników środowiskowych, które na nie wpływają” – mówi Berkovic.

Komentarze do: Omdlenia: Wszystko zostaje w rodzinie?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz