Szukaj

Niebezpieczne nanomateriały

Podziel się
Komentarze0

Nanotechnologia to szybko rozwijająca się dziś dziedzina, która może pobudzić wzrost gospodarczy na świecie, a także, dzięki swym przełomom technologicznym, istotnie zmienić sytuację rynkową. Nanomateriały to materiały, które często mają szczególne właściwości, ze względu na małe rozmiary cząsteczek. Jeden nanometr to jedna milionowa część milimetra. Średnica ludzkiego włosa jest od niego 10 000 razy większa!Coraz częściej technologia ta wkracza w nasze życie codzienne. W ostatnich latach opracowano wiele nowych zastosowań z wykorzystaniem nanomateriałów.

Środki te obejmują szereg produktów konsumpcyjnych, takich jak substancje przeciwko promieniowaniu UV w produktach do opalania i materiały włókiennicze zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Nanotechnologia bezdyskusyjnie może wnieść ogromny wkład w medycynę czy elektronikę, lecz niestety wiąże się ona także z szeregiem niebezpieczeństw i zagrożeń dla społeczeństwa i środowiska.

Europejskie Biuro Związków Konsumenckich (BEUC) martwi się, jakie będą konsekwencje tych nowatorskich zastosowań dla naszego zdrowia. W uznaniu tego faktu, w dniu dzisiejszym Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie drugiego przeglądu regulacyjnego poświęconego nanomateriałom, uwzględniający również plany Komisji w zakresie udoskonalenia prawa UE w celu zagwarantowania bezpiecznego stosowania nanomateriałów.


Komisja Europejska uspokaja konsumentów obietnicami polepszenia ustawodawstwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania wspomnianych produktów.

W obliczu stałego rozwoju nanomateriałów, Europejskie Biuro Związków Konsumenckich ubolewa, iż Komisja Europejska ignoruje apele dążące do zobligowania producentów nanomateriałów do zwiększenia przejrzystości i zapewnienia kompleksowej analizy potrzeb w zakresie gromadzenia w tym celu stosownych danych.

Według Komisji, ewentualne zagrożenie związane jest ze specyfiką niektórych nanomateriałów oraz z ich użyciem. Dlatego też w przypadku nanomateriałów konieczna jest ocena ryzyka, która powinna być przeprowadzana indywidualnie, z wykorzystaniem stosownych informacji.

Komisja szacuje, że europejskie rozporządzenie Rekach zapewnia najlepsze możliwe ramy zarządzania ryzykiem związanym z nanomateriałami.

Niepokojącym jest fakt, że producenci mogą kontynuować wypuszczanie na rynek produktu, którego bezpieczeństwo nie zostało zweryfikowane.

Komentarze do: Niebezpieczne nanomateriały

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz