Szukaj

Małżeństwa między kuzynami: ryzyko w liczbach

Podziel się
Komentarze0

Badacze brytyjscy ujawniają anormalnie wysoką liczbę deformacji wrodzonych na łonie pakistańskiej społeczności w Zjednoczonym Królestwie. Na początku naukowcy próbowali zrozumieć wysokie poziomy śmiertelności dziecięcej w tej grupie. Teraz pokazują, że małżeństwa pomiędzy krewnymi mogą dwukrotnie zwiększać ryzyko pojawienia się wrodzonej anomalii genetycznej.Wyniki badania przedstawiono w The Lancet.

Dr Eamon Sheridan z Leeds Institute of Biomedical & Clinical Sciences przewodziła tym pracom. Badacze pod jej kierunkiem przeanalizowali szczegółowo różne czynniki, które znane są z tego, iż mogą wpływać negatywnie na zdrowie płodu (tytoń, alkohol, otyłość ciężarnej).

Obserwacje przeprowadzono w Bradford, angielskim mieście, prawdziwym tyglu różnych narodowości, gdzie śmiertelność dziecięca jest dwa razy większa niż przeciętna obliczona dla całego kraju.

Przyjrzano się danym na temat 11 396 noworodków, z których 3% (386) miało wrodzone anomalie: deformacje ciała (serce, nerwy, układ moczowy, płuca) oraz chromosomowe (zespół Downa).


Zaobserwowany poziom był prawie 2 razy większy od średniej brytyjskiej: 305,74 na 10 000 żywych urodzeń i 165,90 na 10 000 żywych urodzeń odpowiednio.

Szybko się okazało, że zagrożenie to było o wiele większe dla kobiet pochodzenia pakistańskiego, niż dla białych kobiet pochodzenia brytyjskiego. W analizowanej grupie znalazło się 2013 (18%) noworodków pochodzenia pakistańskiego pochodzących z małżeństw między kuzynami.

W sumie, 31% wszystkich zaobserwowanych anomalii genetycznych u noworodków pochodzenia pakistańskiego można przypisać tym związkom między krewnymi.

Podobne proporcje zaobserwowano w przypadku kobiet białych pochodzenia brytyjskiego, które miały powyżej 34 lat w momencie zajścia w ciążę.

W obydwu grupach etnicznych wysokie wykształcenie jest powiązane z redukcją tego ryzyka. Jednak status społeczno-ekonomiczny nie wyjaśnia wzrostu poziomów deformacji wrodzonych u potomstwa kobiet pochodzenia pakistańskiego.

Dr Eamon Sheridan podkreśla: - Ważne jest, aby odnotować, że absolutny wzrost ryzyka jest mały, rzędu 3 – 6%. To oznacza, że zaledwie od 3 do 6% potomstwa zrodzonego z tzw. chowu wsobnego zachoruje na chorobę wrodzoną.

Komentarze do: Małżeństwa między kuzynami: ryzyko w liczbach

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz