Szukaj

Finał kampanii "Drugie życie"

Podziel się
Komentarze0

Trzy czeki charytatywne, o wartości 1000 zł każdy, odebrali dziś (17.12.2012) przedstawiciele szkół wyróżnionych w tegorocznej kujawsko-pomorskiej edycji kampanii „Drugie życie”. Czeki ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz firmę Fresenius Medical Care Polska (FMCP) otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Zwycięzcy przekażą czeki na wybrane cele charytatywne. Celem kampanii „Drugie życie” jest promocja wiedzy o transplantacji, jako nowoczesnej metodzie leczenia.Od października do grudnia zespoły organizujące akcję w 32 kujawsko-pomorskich szkołach średnich dotarły do ok. 100 tysięcy osób. Młodzi ludzie nie ograniczali się do działań na terenie własnych szkół – często przekraczali ich progi i, wraz ze specjalistami, nieśli wiedzę o transplantacji do  różnych środowisk. W trakcie kampanii uczniowie wymyślali i wprowadzali w życie własne działania promujące tę metodę leczenia.

Barwne happeningi, koncerty, inscenizacje teatralne, imprezy sportowe, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami władz, nowe strony internetowe dotyczące przeszczepów - to tylko wybrane działania, które od września uczniowie prowadzili w szkołach, swoich miejscowościach, mediach i parafiach w czasie kampanii „Drugie życie”.

W ostatnich latach w Polsce rośnie liczba transplantacji. Cieszę się, że i my mogliśmy się do tego przyczynić - nie tylko poprzez organizację kampanii '"Drugie życie", ale także dzięki codziennym staraniom naszych specjalistów w stacjach dializ. Priorytetem jest dla nas zgłaszanie jak największej liczby osób do na listę oczekujących na przeszczepienie nerki, obecnie jest to 11 proc. naszych pacjentów. Ten wskaźnik znacznie przekracza wymóg, jaki stawia przed nami Narodowy Fundusz Zdrowia. Nasza determinacja do tego, by każdy pacjent, który pod względem medycznym ma możliwość uzyskania przeszczepu otrzymał go, zdecydowanie wzrosła od czasu, gdy dzięki "Drugiemu życiu" zobaczyliśmy, jak bardzo w działania na rzecz transplantacji potrafią zaangażować się młodzi ludzie - mówi Teresa Dryl-Rydzyńska, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska.

Zakwalifikowane do programu szkoły otrzymały od organizatorów pakiet materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak wyglądała kampania, decydowali sami uczniowie. Przebyłam około tysiąca kilometrów na terenie naszego województwa, by spotkać się z uczniami 15 spośród 32 szkół biorących udział w kampanii. Przekonałam się, że uczniowie i ich opiekunowie w myśl zasady 'myśl globalnie, działaj lokalnie' przeprowadzili znakomite działania edukacyjno-promocyjne dotyczące transplantologii. Pomimo, że efekty ich wysiłku w postaci ludzi, którzy dzięki przeszczepom otrzymali drugie życie, pozostaną im nieznane, to wszyscy biorący udział w kampanii powinni pamiętać, że "najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" - przypomina Aleksandra Woderska, wojewódzki koordynator transplantacyjny.

Głównym konsultantem  medycznym kampanii „Drugie życie” w regionie był  prof. Zbigniew Włodarczyk, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Transplantologii oraz kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Prof. Włodarczyk miał okazję spotkać się z uczniami 10 szkół w województwie.

Pomysłowość, zaangażowanie i zapał uczniów oceniali członkowie Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów: Urzędu Marszałkowskiego i firmy Fresenius Medical Care Polska oraz patronów kampanii: reprezentanci Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa, Biskupa Diecezji Pelpińskiej Ryszarda Kasyny, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, TVP Bydgoszcz, Gazety Pomorskiej i eksperci, którzy brali udział w spotkaniach z uczniami.

Podczas posiedzenia Kapituły długo dyskutowaliśmy nad wyborem trzech szkół, które wyróżniły się podczas kampanii. Nie było to łatwe, ponieważ osiągnięcia kilku najaktywniejszych zespołów były naprawdę imponujące. Spodziewaliśmy się, że młodzież z kujawsko-pomorskiego aktywnie włączy się w kampanię "Drugie życie", ale to, co zobaczyliśmy w raportach przekroczyło nasze oczekiwania. Młodzież z naszych szkół spisała się na medal. Gratuluję każdemu, kto wziął udział w kampanii i dziękuję wszystkim, którzy dzięki niej choć przez moment zastanowili się nad swoim własnym stosunkiem do transplantacji
- podsumowuje Piotr Kryn, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Kapituły przyznali najbardziej zaangażowanym zespołom trzy nagrody w wysokości 1000 zł ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz firmę Fresenius Medical Care Polska. Nagrodzeni uczniowie przekażą pieniądze na wybrane cele charytatywne.


Nagrodzone szkoły:

- Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy,
- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Wyróżnione szkoły:

- II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy,
- Zespół Szkół Medycznych, VIII LO w Bydgoszczy,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,
- V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych z Bydgoszczy promowali idee kampanii podczas zorganizowanej przez siebie „Wampiriady” tzn. akcji zbierana krwi. Wzięli udział w spotkaniu z członkami bydgoskiego bractwa motocyklowego „Motobydzia”, w trakcie którego rozdawali oświadczenia woli oraz zapoznawali uczestników z tematyką transplantacyjną, zorganizowali także prelekcję dla zaprzyjaźnionej szkoły. Ponadto uczniowie rozdawali oświadczenia woli mieszkańcom Bydgoszczy po zakończonych mszach św., w lokalnych marketach oraz w internatach.

Z wielkim entuzjazmem i radością włączyłem się w realizację pomysłu zorganizowania kampanii w mojej szkole. Jako koordynator w Samochodówce i jako jeden z prelegentów zapraszanych do innych placówek widziałem na własne oczy, że pomysł prowadzenia kampanii w szkołach ponadgimnazjalnych, to zdrowe ziarno zasiane w sercach młodych ludzi. To musi przynieść owoce. Uczniowie mówili mi, że będą szczęśliwi, jeżeli przez swoją działalność uratują chociaż jedno ludzkie życie. Nie wątpię, że tak się stanie - opowiada Henryk Szeląg, nauczyciel, który żyje z przeszczepioną nerką.

Niezwykłą intensywnością działań zasłużył na nagrodę Zespół Szkół Technicznych z Kcyni. Uczniowie zorganizowali konferencję poświęconą transplantacji w swojej oraz w zaprzyjaźnionej szkole. Podjęli dialog z Burmistrzem Piotrem Hemmerlingiem oraz ratownikami medycznymi.  Odwiedzili Ochotniczą Straż Pożarną. Godnym uwagi działaniem było utworzenie stoiska na kcyńskim Rynku, gdzie młodzi ludzie rozdawali oświadczenia woli oraz rozmawiali z mieszkańcami. W wielu miejscach Kcyni utworzyli punkty, w których można było pobrać oświadczenia woli. W szkole zorganizowali konkurs na najlepszy plakat promujący akcję. Na zakończenie kampanii uczniowie, trzymając się za ręce z osobami oczekującymi na przeszczep, ułożyli „Serce Jedności”  na Rynku w Kcyni.


Uczniowie szkoły w Świeciu zaskoczyli oryginalnymi pomysłami. Zorganizowali ogromną imprezę sportowo-edukacyjną, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele oraz uczniowie – także z sąsiednich szkół. Ponadto uczniowie wzięli udział w spotkaniach z Radą Miasta oraz Radą Powiatu, w trakcie których rozdawali oświadczenia woli politykom oraz mogli poznać ich stanowisko w tej sprawie. Odwiedzili również zakład poprawczy oraz rozdawali oświadczenia woli w miejscowym markecie. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursie na najlepszy plakat promujący kampanię. Rozmach akcji oraz doskonała koordynacja działań podczas organizacji imprezy dla ok. 1200 osób, wywarły wielkie wrażenie na Kapitule kampanii.

Do województwa kujawsko-pomorskiego „Drugie życie” trafiło pierwszy raz. W roku szkolnym 2012/2013 w kampanii udział wzięły 32 szkoły z 19 miejscowości:  Bydgoszczy, Bielic, Grubna, Inowrocławia, Kcyni, Koronowa, Kruszwicy, Łasina, Mogilna, Nowem, Przemystki, Radziejowa, Sępólna Krajeńskiego, Solca Kujawskiego, Świecia, Torunia, Więcborka, Włocławka oraz Żnina. Inauguracja kampanii odbyła się 3 października br. w ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. W trakcie kampanii uczniowie rozdali ponad 50 tysięcy oświadczeń woli.

W Polsce na przeszczep czeka dziś ponad 2,3 tys. osób. Najwięcej, bo ponad 1,8 tys., na transplantację nerek lub wątroby (dane: Poltransplant, listopad 2012). Czas, który upływa od momentu wpisania na listę oczekujących na transplantację do samej operacji, przekroczył w naszym kraju 11 miesięcy. Dla wielu chorych to za długo. Umierają, nie doczekując nowego narządu.

Brak organów do przeszczepu stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę operacji, które dla wielu chorych są jedynym ratunkiem. Mimo, że w Polsce obowiązuje zasada zgody domniemanej, zgodnie z którą każdy, kto nie zgłosił się do Centralnego Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym dawcą narządów, to transplantolodzy często spotykają się z negatywnym nastawieniem rodzin zmarłych do pobierania narządów.

Kampania „Drugie życie” ruszyła w 2009 roku. Do dziś, we wszystkich województwach, gdzie była organizowana (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), wzięło w niej udział ponad 110 tys. uczniów z blisko 380 szkół. Młodzi ludzie rozdali ponad 330 tys. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. Od 2010 roku kampania „Drugie życie” w niektórych województwach jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji”, ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. W 2012 roku kampanię objęło ogólnopolskim patronatem Ministerstwo Zdrowia.

Celem kampanii „Drugie życie” jest wyjaśnienie istoty transplantacji młodym ludziom, rozwianie ich wątpliwości i walka z mitami, które narosły wokół przeszczepiania narządów w ostatnich latach. Takiemu podejściu do promocji transplantacji sprzyja formuła kampanii, która zakłada, że uczniowie sami organizują działania w swoich szkołach i środowiskach. Organizatorzy wspierają ich dostarczając materiały informacyjne i promocyjne oraz koordynując spotkania z ekspertami.***
Kampanię „Drugie życie” w regionie zorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fresenius Medical Care Polska (akcję realizuje firma Perpetuum). Działaniom patronują: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Biskup Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa, Biskup Diecezji Pelplińskiej Ryszard Kasyna, Biskup Diecezji Toruńskiej Andrzej Wojciech Suski oraz Biskup Diecezji Włocławskiej Wiesław Alojzy Mering. Patronat medialny sprawują: TVP Bydgoszcz, Gazeta Pomorska i Polskie Radio Pomorza i Kujaw. W skali ogólnopolskiej kampanię wspierają: Ministerstwo Zdrowia, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.

Komentarze do: Finał kampanii "Drugie życie"

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz