Szukaj

Dlaczego zdrowie kobiet jest gorsze niż zdrowie mężczyzn, według doniesień

Podziel się
Komentarze0

Kiedy kobiety są proszone o ocenę własnego zdrowia, przeciętnie, stale donoszą o tym, że ich zdrowie jest o wiele gorsze niż zdrowie mężczyzn. A nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Hiszpanii mówi, że dzieje się tak, ponieważ kobiety mają większy poziom zachorowalności na choroby przewlekłe – co jest sprzeczne z poprzednią teorią, że gorsza ocena stanu zdrowia kobiet jest wynikiem pewnych niedociągnięć.Generalnie, uważano, że kobiety wyolbrzymiają swoje problemy zdrowotne, mówią, że są chore, aby zwrócić na siebie uwagę, mówi główny autor tego badania, Davide Malmusi, z agencji zdrowia publicznego w Barcelonie. Chcieliśmy więc zbadać, czy różnice te, w porównaniu do mężczyzn, można wyjaśnić różnicami w prewalencji chorób przewlekłych.

Odkrycia te zostały opublikowane w European Journal of Public Health.

Samodzielna ocena stanu zdrowia

Davide Malmusi wraz ze swoimi kolegami zebrał dane z hiszpańskiej ankiety na temat zdrowia z 2006 roku. Ankieta ta objęła dane pochodzące z wywiadów twarzą w twarz, z ponad 29 000 ludzi. Około połowa uczestników tego badania miała od 16 lat do 44 lat. Pozostali byli starsi.

Badanie to zawierało pytania takie jak: czy w czasie ostatnich 12 miesięcy, możesz powiedzieć, że twoje zdrowie ogólne było bardzo dobre, dobre, znośne, złe, bardzo złe? Jak również, pytania dotyczące problemów zdrowotnych ograniczających aktywność w ciągu poprzedzających ankietę sześciu miesięcy.

Jeżeli chodzi o przebadane kobiety, 38,8% kobiet oceniło, że ich zdrowie jest złe albo bardzo złe; 25,7% doniosło o chronicznym ograniczeniu aktywności. Jeżeli natomiast chodzi o mężczyzn, jedynie 27% oceniło się, że ich zdrowie jest złe, a 19,3% doniosło o przewlekłym ograniczeniu aktywności.


Ale kiedy badacze dopasowali to do liczby chronicznych chorób dla każdej osoby, pojawiły się różnice w zależności od płci. Im większa liczba chorób przewlekłych, tym gorsz ocena stanu zdrowia, w tym samym stopniu dla obydwu płci. Jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn z tymi samymi chorobami, albo o tę samą liczbę chorób, kobiety były bardziej skłonne do oceniania swojego stanu zdrowia jako złego.


Debata na teamt tego, czy samodzielna ocena stanu zdrowia u kobiet jest fałszywa czy nie, trwa od dawna, mówi socjolog Ellen Annandale z University of Leicester w Zjednoczonym Królestwie, która nie była związana z omawianym tutaj badaniem.

Niektórzy badacze zgadzają się co do tego, że kobiety mogą wyolbrzymiać swoje problemy zdrowotne, a mężczyźni mogą pomniejszać. Badanie to natomiast wspiera tezę, iż kobiety donoszą o gorszym stanie swojego zdrowia z powodu przewlekłych chorób.

Przyczyny przewlekłych chorób?

Pytanie, na które nowe badanie nie odpowiada, jak mówi pani socjolog Ellen Annandale z University of Leicester, to kwestia, dlaczego kobiety mają większy poziom zachorowalności na chroniczne problemy zdrowotne.

Dane ujawniają, że większa zachorowalność wśród kobiet może być związana z pięcioma chronicznymi zaburzeniami: zapalenie stawów, choroby umysłowe, ból szyi, bóle głowy, bóle pleców. Ale kolejne badania powinny wyjaśnić jednak dlaczego tak się dzieje. Davide Malmusi stwierdza, iż w grę wchodzi mieszanka biologicznych i społecznych czynników.

Płeć wpływa na to, w jaki sposób są leczeni i diagnozowani ludzie, mówi pani socjolog Ellen Annandale. Wpływa to na rodzaj chorób, na które cierpią kobiety i mężczyźni, na sposób, w jaki ludzie wiążą to ze swoim własnym ciałem, a także na rodzaj opieki lekarskiej, jaki dostaną.

Zrozumienie tych różnic w zależności od płci może pomóc lekarzom i naukowcom znaleźć sposoby na lepsze leczenie pacjentów, mówi jeszcze pani socjolog Ellen Annandale.

Kobiety generalnie żyją dłużej niż mężczyźni, ale w wielu krajach różnica ta zaczyna się zmniejszać. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być to, że zdrowie mężczyzn ulega poprawie, natomiast zdrowie kobiet nie. Bo nikt o to nie dba.

Komentarze do: Dlaczego zdrowie kobiet jest gorsze niż zdrowie mężczyzn, według doniesień

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz