Szukaj

Choroba Alzheimera: według raportu światowe koszty wynoszą 604 miliardy dolarów

Podziel się
Komentarze0

Nowy raport ujawnia, że koszty choroby Alzheimera oraz pokrewnych jej demencji, w skali światowej, przekroczą nawet 1% przychodu światowego brutto tego roku, co jest równoważne z sumą 604 000 000 000 dolarów. World Alzheimer Report 2010, raport na temat choroby Alzheimera w świecie, sporządzony przez Alzheimer's Disease International (ADI), dorzuca, iż około 70% tych kosztów dotyczy samej tylko Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej.Przy okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera raport podkreśla, że Alzheimer i inne pokrewne mu demencje, stanowią najpoważniejszy kryzys XXI wieku, jeśli chodzi o zdrowie oraz problemy społeczne. Debbie Benczkowski, szefowa dyrekcji Stowarzyszenia Alzheimera w Kanadzie, ubolewa nad tym, iż na całym świecie rządy, wliczając w to także Kanadę, są tragicznie źle przygotowane do stawienia czoła temu ogromnemu kryzysowi. Przewodnicząca Debbie Benczkowski prosi także, aby rządy zaczęły jak najszybciej działać.

Ogólnie pojęte środowisko medyczne uważa, iż jest możliwe kontrolowanie i zapobieganie poważnym chorobom, ale pod warunkiem, że istnieje także chęć polityczna do inwestowania więcej pieniędzy i środków w opiekę medyczną oraz w badania. Dlatego też bardzo tragiczną sytuacją jest to, iż Kanada na tę chwilę nie wypracowała żadnej narodowej strategii walki z chorobą Alzheimera oraz ze podobnymi jej demencjami.

Liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub pokrewną jej demencją podwoi się od dziś w 2030 roku, a w 2050 roku nawet się potroi. Ryzyko rozwinięcia się choroby Alzheimera podwaja się co 5 lat - u osób które ukończyły 65 rok życia.


Kanada oraz kanadyjskie Stowarzyszenie Alzheimera przygotowuje się do przyjęcia w Toronto, w marcu przyszłego roku, 26 Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Alzheimer’s Disease International.

W ramach Światowego Dnia Choroby Alzheimera, Federacja Stowarzyszeń Choroby Alzheimera w Quebeku (FQSA), pragnie zmusić ogólą populację ludzką do refleksji nad tą chorobą. Federacja Stowarzyszeń Choroby Alzheimera w Quebeku ocenia, iż raport World Alzheimer Report 2010, dotyczący kosztów ekonomicznych oraz socjalnych związanych z tą chorobą, uzupełnia dokument sporządzony wcześniej przez Towarzystwo Alzheimera, podany do wiadomości opinii publicznej w styczniu 2010 roku.

Dyrektor generalny Federacji Stowarzyszeń Choroby Alzheimera w Quebeku, Sandro Di Cori, ocenia, iż ponad 25 000 osób zostanie dotkniętych chorobą Alzheimera w Quebeku w 2010 roku. Jeśli wzrost ten się nie zatrzyma, koszty związane z opieką medyczną dotyczącą tej choroby, przekroczą nawet 3 600 000 000 rocznie, mogąc osiągnąć nawet zawrotną sumę 3 770 000 000 dolarów, ocenia Federacja Stowarzyszeń Choroby Alzheimera w Quebeku. Dlatego też rząd prowincji powinien zacząć bardzo szybko reagować.

Federacja Stowarzyszeń Choroby Alzheimera w Quebeku przypomina, że już w listopadzie w 2007 roku, Minister Zdrowia oraz Służb Socjalnych w Quebeku ogłosił utworzenie komisji ekspertów, kierowanej przez doktora Howarda Bergmana. Komisja ta miała przygotować plan działania dotyczący walki z chorobą Alzheimera w ramach prowincji. Federacja Stowarzyszeń Choroby Alzheimera w Quebeku ocenia jednak, iż do tej pory nie było żadnych konkretnych gestów, dotyczących całości zaleceń zawartych w raporcie komisji eksperckiej, opublikowanego w maju w 2009 roku.

Dzień 21 października został ogłoszony dniem uwrażliwienia na chorobę Alzheimera przez Zgromadzenie Narodowe w Quebeku.

Komentarze do: Choroba Alzheimera: według raportu światowe koszty wynoszą 604 miliardy dolarów

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz