Szukaj

Bisfenol A jest jak najbardziej toksyczny, nawet w małych dawkach

Podziel się
Komentarze0

Według raportu sporządzonego przez francuską agencję ANSES na temat bisfenolu A, w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach stwierdzono pojawianie się poważnych skutków dla zdrowia. Agencja przypuszcza, że takie samo działanie można stwierdzić u człowieka, nawet w niskich dawkach. Zidentyfikowano także wrażliwe populacje, które powinny unikać ze wszystkich sił kontaktu z tymi substancjami.


Francuska agencja ANSES ocenia, że ograniczenie ekspozycji na bisfenol A w przypadku kobiet ciężarnych i dzieci powinno być uważane za priorytetowy cel.

Chodzi tutaj przede wszystkim o opakowania różnego rodzaju, puszki napojów gazowanych, wykładziny podłogowe, puszki konserwowe, naczynia kuchenne... Można więc bez przesady powiedzieć, że substancje te praktycznie zawładnęły naszym życiem codziennym.

Co to jest bisfenol A?

Bisfenol A jest syntetyczną substancją chemiczną, używaną powszechnie od ponad pięćdziesięciu lat. Najpowszechniej stosuje się go do wytwarzania produktów plastikowych typu poliwęglan oraz żywice epoksydowe.

Żywice epoksydowe to  jednoskładnikowe lub dwuskładnikowych żywice syntetyczne. Mają one zdolność tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych, w wyniku reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych.

Przypomnijmy jeszcze, że od 1 czerwca 2011 roku zakazano we Francji stosowania bisfenolu A w produkcji butelek.

Kontakt z bisfenolem A jest niebezpieczny

Narodowa agencja ANSES stwierdza w swoim raporcie, iż pojawiły się niepożądane działania u zwierząt, a te skutki można śmiało podejrzewać również u człowieka, nawet na niskim poziomie ekspozycji. Skutki te w znacznym stopniu mogą zależeć od okresu kontaktu z tymi substancjami, to znaczy od różnych faz rozwoju jednostki.


Francuska agencja ANSES (Narodowa Agencja ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności, środowiska i pracy, Agence nationale sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Narodowa Agencja ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności, środowiska i pracy) uważa również, iż ma do dyspozycji wystarczające dane naukowe, aby zidentyfikować najwrażliwsze populacje, czyli głównie kobiety ciężarne oraz kobiety karmiące piersią (a także niemowlęta i małe dzieci).


Bisfenol A jest obecny wszędzie…

Jak precyzuje Narodowa Agencja ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności, środowiska i pracy, bisfenol jest obecny praktycznie wszędzie. Agencja bowiem naliczyła aż sześćdziesiąt różnych sektorów aktywności, w których używa się bisfenolu A we Francji.

Wśród tych sektorów wystarczy wymienić: budownictwo, aeronautyka, produkcja opakowań na żywność, etc... Agencja zastrzega, że lista ta nie jest kompletna i podaje jeszcze przykładowe przedmioty, w których obecność bisfenolu A jest pewna: kable, pojemniki na żywność, artykuły sportowe, elektroniczny sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia i aparatura medyczna, tusz do drukarek, etc.

Kontakt drogą oralną

Jak wyjaśnia jeszcze raport narodowej agencji ANSES, kontakt drogą ustną z bisfenolem A przeważa. Jeśli chodzi o populacje najbardziej wrażliwe, jest on związany szczególnie ze wszystkim produktami, które mają kontakt z żywnością (pojemniki do przechowywania jedzenia, na przykład). Agencja wymienia tu jeszcze dodatkowo zabawki i produkty pielęgnacyjne dla dzieci. Pod rozwagę.

Zakaz stosowania bisfenolu A


Na dzień dzisiejszy, prosty i jasny zakaz stosowania bisfenolu A, w każdym sektorze działalności ludzkiej, nie jest jeszcze możliwy, stwierdzają eksperci. Dlatego też, Narodowa Agencja ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności, środowiska i pracy, nawołuje społeczność naukową do zebrania wszystkich możliwych danych dotyczących szczególnie produktów zastępczych, jakie mogą być do dyspozycji. Chodzi bowiem o zastąpienie bisfenolu A, tak szybko jak to tylko możliwe, innymi, mniej szkodliwymi dla naszego zdrowia substancjami.

Komentarze do: Bisfenol A jest jak najbardziej toksyczny, nawet w małych dawkach

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz