Szukaj

Biometeo.pl – prognoza dla zdrowia

Podziel się
Komentarze0

Meteoropatia to zwiększona wrażliwość człowieka na pogodę. Zjawisko to dotyczy ponad 50% dorosłych Polaków. Powyższy wskaźnik wyraźnie wzrasta wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, niższe notowania odnoszą się jedynie do obszarów słabiej zurbanizowanych. Na wsi na wrażliwość na pogodę skarży się 30-40% osób.Meteoropatów znajdziemy wśród osób starszych ale problem ten dotyczy również trzydziesto- i  czterdziestolatków. W tej grupie wiekowej przeważają kobiety, podatne na meteoropatię z powodu cyklicznych wahań hormonów. Z kolei wśród osób po 50. roku życia na pogodę częściej narzekają panowie. Nawet dzieci przy zmianach aury bywają rozdrażnione, gorzej śpią i tracą apetyt. W trakcie panowania tzw. sytuacji meteorotropowych (deszczowa, wietrzna aura, której towarzyszą skoki ciśnienia) wiele osób odczuwa zwiększenie wrażliwości na ból, zmęczenie, obniżenie sprawności psychofizycznej oraz zaostrzenie objawów związanych z posiadanymi chorobami. W te dni jest więcej wypadków na drogach a pogotowie odnotowuje zwiększoną liczbę zawałów serca i udarów mózgu. Naukowcy obserwują zależność między warunkami pogodowymi a statystykami umieralności. Szacuje się, że ok. 15-30% zgonów w miastach europejskich jest spowodowanych warunkami biotermicznymi, odnotowanymi 1-3 dni wcześniej.

W ciągu roku kalendarzowego jesteśmy poddawani skrajnym warunkom pogodowym przez częste zmiany temperatury i ścieranie się frontów atmosferycznych. Obserwuje się wyraźny związek pomiędzy nasileniem objawów niektórych chorób, zwłaszcza przewlekłych, a warunkami meteorologicznymi. Takie schorzenia nazywane są chorobami meteorotropowymi i należą do nich: choroba wieńcowa, choroby układu kostno-stawowego, choroby wrzodowe, alergiczne i nadciśnienie tętnicze.

Z myślą o osobach, które odczuwają dolegliwości związane z pogodą, powstał innowacyjny portal biometeo.pl, mający praktyczne zastosowanie także dla firm i instytucji z branży transportowej, policji, szpitali, uzdrowisk, SPA, instytucji informacyjnych.


Strona biometeo.pl przekazuje biometeorologiczną prognozę pogody, zawierającą statystki dla ponad 2000 polskich miejscowości. Informacje dostępne są dwie doby do przodu i aktualizowane dwa razy w ciągu dnia według czterostopniowej skali. Biometeo.pl wyróżnia się na tle innych serwisów poświęconych pogodzie, ze względu na zastosowanie wielowymiarowego autorskiego algorytmu biometeorologicznego uwzględniającego przy tworzeniu prognozy prawie 30 zmiennych. Algorytm został zbudowany przez zespół fachowców i był testowany przez okres jednego roku. Biomet opracowywany jest na podstawie informacji o temperaturze, stopniu nasłonecznienia, wilgotności i ciśnieniu. Wszystkie te czynniki mają wpływ na nasze samopoczucie lecz tylko prognoza biometeorologiczna uwzględnia je jako całość, pod kątem funkcjonowania ludzkiego organizmu. Indeks biometeo został opracowany tak, aby służył maksymalnie największej grupie ludzi.


Prognoza biometeorologiczna jest prezentowana w postaci mapy oraz skali punktowej, oznaczonej dla ułatwienia kolorami +1 (pozytywny - oznaczony kolorem niebieskim), 0 (obojętny - oznaczony kolorem żółtym), -1 (negatywny - oznaczony kolorem delikatnie czerwonym), -2 (bardzo negatywny - oznaczony intensywnym czerwonym kolorem). Na stronie otwartej serwisu dostępna jest: aktualna prognoza biometeorologiczna, statystyki biometeo dla wybranego miasta, informacja o długości dnia, fazach Księżyca, forum dyskusyjne. Po zalogowaniu na stronie możemy uzyskać informacje dodatkowe: dostęp do prognoz w przód i prognoz archiwalnych, statystyki (proste i zaawansowane), ranking dla 10 miejscowości za ostatnie miesiące (najlepszy i najgorszy biomet). Biometeo.pl jest liderem wśród portali realizujących usługę prognoz biometeorologicznych, gdyż dostarcza dane za pośrednictwem nowoczesnych technologii: on line, urządzeń mobilnych - (iphone, android, blackberry, windows phone 7) oraz sms, mail, strona lajt.

Serwis pod względem merytorycznym i technologicznym, opracowany został przez profesjonalne firmy z branży prognostycznej i IT oraz uzyskał pozytywną opinię prof. dr hab. Krzysztofa Błażejczyka z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Innowacyjność i użyteczność projektu zostały docenione przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, tym samym projekt otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Serwis podlega kontroli i monitoringowi ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Biometeo.pl nie sugeruje jakichkolwiek form leczenia. Portal powstał z myślą o osobach wrażliwych na zmiany pogody, aby ułatwić im organizację życia. Serwis udostępnia ważne, z punktu widzenia osób chorych przewlekle, informacje o zagrożeniach z jakimi dla ich stanu zdrowia, wiąże się zmienna pogoda. Meteoropatia nie jest jednostką chorobową, ale dokuczliwe reakcje organizmu na zmianę pogody mogą być sygnałem, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego. Korzystanie z informacji biometeorologicznej umożliwia przygotowanie się na ewentualne dolegliwości i ułatwia zaplanowanie dnia tak, aby złagodzić negatywny wpływ warunków pogodowych.

Komentarze do: Biometeo.pl – prognoza dla zdrowia

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz