Szukaj

Alzheimer: urazy czaszki są czynnikiem ryzyka

Podziel się
Komentarze0

Według dwóch nowych badań amerykańskich, urazy czaszki powtarzające się mają być związane z większym ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera. Uszkodzenia mózgu będące wynikiem urazu mają zwiększać zagrożenia zaburzeniami poznawczymi i demencją, według dwóch odrębnych badań amerykańskich, zaprezentowanych w zeszłym miesiącu w Paryżu, przy okazji Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimer (AAIC).Związek między urazem głowy i ryzykiem demencji pozostaje niejasny, ale niektóre badania sugerują, że ryzyko jest zaostrzone; inne z kolei badania mówią, iż nie ma żadnego powiązania.

Poziom demencji wyższy po uszkodzeniu głowy

Zespół pani Kristine Yaffe (Uniwersytet Kalifornijski, San Francisco) przeanalizował dane medyczne 281 540 weteranów amerykańskich w wieku od 55 lat i więcej, u których nie zdiagnozowano demencji na początku badania.

Ekipa ta wykazała, że ryzyko pojawienia się demencji w okresie trwania badania (7 lat) było ponad dwukrotnie większe u weteranów dotkniętych uszkodzeniem mózgu (15,3% przeciwko 6,8% dla tych, którzy uszkodzenia mózgu nie doznali).

Dane te pozwalają myśleć, że traumatyzmy czaszkowo-mózgowe u starszych weteranów mogły ich predysponować do rozwoju symptomatycznej demencji.

Budzą one zaniepokojenie, jeśli chodzi o możliwe, długoterminowe konsekwencje tych traumatyzmów czaszkowo-mózgowych u nieco młodszych weteranów, zadeklarowała pani Kristine Yaffe, cytowana w komunikacie AAIC.


Zdaniem badaczy, kwestia ta jest bardzo ważna, ponieważ traumatyzmy czaszkowo-mózgowe są rzeczą powszechną, przede wszystkim w następstwie upadków albo wypadków drogowych.

Traumatyzmy czaszkowo-mózgowe są również uważane za uraz typowy dla konfliktów w Iraku i w Afganistanie, gdzie dotknęły one 22% ofiar oraz 59% ofiar eksplozji, podkreśliła pani profesor Yaffe.


Wiele mechanizmów może wyjaśniać ten wzrost ryzyka. Według naukowców, znajdujemy w ten sposób płytki amyloidowe podobne do tych, które są obecne w mózgach osób dotkniętych chorobą Alzheimera w aż do 30% pacjentów dotkniętych traumatyzmem czaszkowo-mózgowym, którzy nie przeżywają wypadku, niezależnie od swojego wieku.

Konsekwencje zaburzeń kognitywnych

Inne badanie było przeprowadzone przez profesora Christophera Randolph (Loyola University Medical Center, Chicago), na byłych graczach footballu amerykańskiego.

Pięćset trzynastu emerytowanych członków amerykańskiego stowarzyszenia National Football League Players' Association odpowiedziało w 2008 roku na ankietę, która skupiała się w szczególności na problemach pamięci (wliczając w to także kwestionariusz wykrywający chorobę Alzheimera, nazwany AD8).

Niewiele ponad 35% respondentów (średni wiek 61 lat) prezentowało wynik kwestionariusza AD8 pozwalający rozważać możliwość demencji.

Tytułem porównania, według raportu 2011 Stowarzyszenia Alzheimer, 13% Amerykanów w wieku od 65 lat i więcej jest dotkniętych chorobą Alzheimera.

Badacze użyli danych z ankiety, aby zidentyfikować byłych graczy cierpiących prawodopodobnie na lekkie zaburzenia poznawcze (zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy…). Naukowcy stwierdzili, że dawni sportowcy byli bardziej dotknięci tymi problemami w porównaniu do jednostek prezentujących takie same cechy charakterystyczne socjodemograficzne, ale bez przeszłości w sporcie zawodowym.

Według naukowców, rezultaty te, uważane jeszcze za wstępne, wspierają hipotezę, iż traumatyzmy czaszkowe powtarzające się przez wiele lat w footballu amerykańskim, mogą wywoływać wcześniejsze pojawienie się chorób neurodegeneracyjnych, związanych w wiekiem, takich jak choroba Alzheimera.

Komentarze do: Alzheimer: urazy czaszki są czynnikiem ryzyka

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz