Szukaj

Leczenia raka piersi w Polsce

Podziel się
Komentarze0

Warszawa, 27 listopada 2008 - Konferencja prasowa poprzedziła, odbywające się w Warszawie po raz trzeci, Mazowieckie Dni Onkologiczne zainicjowane przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i realizowane we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Konferencja prasowa miała na celu pokazanie najistotniejszych osiągnięć w dziedzinie leczenia raka piersi w Polsce w 2008 roku. Pierwszym takim osiągnięciem jest rozwój nowoczesnego leczenia systemowego.Jest on możliwy w dużym stopniu dzięki prowadzeniu wieloletnich badań klinicznych nad nowymi lekami. O tych badaniach, pożytkach oraz problemach jakie ze sobą niosą mówiła dr Iwona Głogowska. Zwróciła ona uwagę na fakt, iż pożytki z badań mają pacjenci, którzy biorą w nich udział oraz pacjenci którzy dopiero będą mieli korzyść z wyników tych badań, w momencie kiedy zarejestrowane w oparciu o nie leki staną się standardem. Dr Głogowska zwróciła też uwagę na fakt, iż z prowadzenia badań klinicznych znaczący pożytek ma zespół lekarski, który je prowadzi. Zespół taki ma szansę lepiej poznać rzeczywiste działanie leków, nieporządne skutki uboczne i sposoby zapobiegania im. Badania kliniczne poprzedzające dopuszczenie leku do powszechnego użytku wymagają szczególnie starannego prowadzenia pacjenta i uważnej obserwacji skutków eksperymentalnego leczenia. Skandalizujące podejście do badań klinicznych III fazy (tj. badań prowadzonych na ludziach), jakie spotyka się czasem w przekazach medialnych, jest całkowicie nieuzasadnione, ponieważ prowadzenie badań jest starannie monitorowane. Badania prowadzone są w wielu ośrodkach. Mogą być przerwane jeśli wyniki leczenia metoda eksperymentalną okazują się niesatysfakcjonujące, nadmiernie ryzykowne lub odwrotnie - wskazują na to, że nowa metoda leczenia daje w sposób oczywisty większe szanse pacjentowi, zarówno jeśli chodzi o długość, jak i jakość przeżycia.

Powszechnie znaną bolączką leczenia onkologicznego w naszym kraju jest niedofinansowanie. Los ten dzielimy z innymi nowymi krajami UE. W związku z tym, przed dwoma laty powstała organizacja konsolidująca lekarzy onkologów z tych właśnie krajów (SEEROG). O działalności grupy, a zwłaszcza o jej najnowszej budapeszteńskiej proklamacji, poinformował dziennikarzy prof. Marek Wojtukiewicz, z Białostockiego Centrum Onkologii. Na zakończenie doc. dr hab. Tadeusz Pieńkowski poinformował o najistotniejszych osiągnięciach oraz o trudnościach naszej onkologii w 2008 roku. Zdecydowanie zwiększyła się liczba kobiet zgłaszająca się na badania przesiewowe (30%). Ciągle jeszcze nie jest to w pełni satysfakcjonujące osiągnięcie, ale zdecydowanie można mówić o postępie badań przesiewowych pod kątem raka piersi w naszym kraju. Zwiększyła się skuteczność leczenia choroby w fazie rozsianej, dzięki dostępowi do nowoczesnych leków. Otwiera się możliwość leczenia tymi lekami we wczesnej fazie choroby - tj. wtedy, kiedy leki te chronią pacjenta przed nawrotem choroby. Niestety ciągle jeszcze pokutuje w polskiej onkologii przeświadczenie o konieczności samoograniczania się jeśli chodzi o wydatki na leki. Jest to związane z mitem, który towarzyszy leczeniu onkologicznemu, przedstawiającemu to leczenie jako obciążające pacjenta oraz nieskuteczne. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, która obowiązuje w Polsce od 2002 roku, powinno powstawać w naszych kraju tyle klinik zapewniających pełnoprofilowe leczenie pacjentów, by jedna przypadała na 500 tys. mieszkańców. Na razie dysponujemy jedną taką kliniką, na przeszło 40 mln mieszkańców. Na zakończenie konferencji doc. Pieńkowski podkreślił, że najskuteczniejsze w onkologii jest działanie zespołowe i że coraz ważniejszymi członkami tego zespołu są rozumni publicyści.


28 listopada odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Zarząd ustalił porządek Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia następnego, przyjął sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz zatwierdził merytoryczny plan przygotowań do Zjazdu Towarzystwa, który odbędzie się w kwietniu 2009 roku w Falentach. Zjazd ten gromadzi nie tylko wszystkich polskich specjalistów w dziedzinie onkologii, ale także wielu gości z zagranicy. Odbywa się co dwa lata i jest wydarzeniem mającym znaczący wpływ na kierunki rozwoju chirurgii piersi (w tym także chirurgii rekonstrukcyjnej), radioterapii raka piersi i onkologii klinicznej. Przyjęto, że podczas zjazdu odbędzie się sesja poświecona całościowemu, w tym także społecznemu, rozumieniu opieki nad chorym na raka piersi. Zjazd poprzedzą trzy spotkania ekspertów, których wnioski zostaną zaprezentowane na tej właśnie sesji:

  1. Styczeń - Prawa lekarza onkologa w Polsce (współorganizator: Naczelna Rada Adwokacka)

  2. Luty - Finansowanie leczenia raka piersi w Polsce (współorganizator: Instytut Gospodarstwa Społecznego i Komisja Ludnościowa)

  3. Marzec - Pielęgnacja chorych na raka piersi w Polsce (z udziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Polsce)

Zarówno członkowie Zarządu, jak i uczestnicy Zebrania Walnego Towarzystwa, zwrócili uwagę na konieczność powołania Rzecznika Prasowego Towarzystwa i rozwinięcia działalności mającej na celu zwiększenia wpływu na jakość informacji na temat leczenia raka piersi w Polsce, która przekazywana jest przez media. W związku z tym, właśnie w Falentach dziennikarzom zostaną wręczone nagrody w tegorocznej edycji konkursu „Rzecznik Chorych na Raka". Konkurs ten odbywa się z inicjatywy Towarzystwa, Federacji „Amazonki" i Rady Etyki Mediów.


Tegoroczne Mazowieckie Dni Onkologiczne miały dość wyjątkowy charakter. Uczczono 70-lecie istnienia najstarszego naukowego onkologicznego czasopisma w Polsce „Nowotwory". Prof. Edward Towpik przedstawił historię i dzisiejszą kondycję pisma, za którego sukcesy zebrał liczne oficjalne i przyjacielskie gratulacje. Drugi dzień obrad mazowieckiego spotkania był w całości poświęcony leczeniu raka piersi i uznano, że zarówno pod względem jakości prezentowanych osiągnięć i naukowych doniesień, jak i pod względem liczby aktywnych uczestników, sesja ta należała do bardzo udanych.

Informacje dodatkowe:

Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi powstało przed ponad czterema laty z inicjatywy Kliniki Raka Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie. Zespół tej kliniki wyróżnia się bogatym doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia badań klinicznych, nowoczesnym podejściem chirurgicznym, znakomicie działającą radioterapią oraz ścisłą współpracą z Pracownią Patologii i Zakładem Rehabilitacji. Jest to jedyna w Polsce Klinika, której pacjentki są leczone w jednym miejscu przez jeden ściśle współpracujący ze sobą zespół. Umożliwia to narządowa struktura wszystkich klinik, które powstały w Instytucie przy ul. Roentgena. Nic też dziwnego, że doświadczenia tej Kliniki mają zasadniczy wpływ na kształtowanie się modelu leczenia, pielęgnacji oraz wsparcia chorych na raka piersi w całym kraju. Towarzystwo powstało jednak jako przedsięwzięcie ogólnopolskie i jego prace opierają się na doświadczeniach klinik pracujących w innym systemie organizacyjnym. Nowoczesny model leczenia onkologicznego to właśnie model narządowy. Wszystkie dostępne medycynie faktów metody powinny być łatwo dostępne w leczeniu każdego pacjenta. W Polsce nadal dominujący jest system narzędziowy - tzn. system, w którym pacjent wędruje za narzędziami leczenia do kolejnych zespołów specjalistów.

Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi uważa za niebywały sukces wysoki poziom aktywności swoich członków i fakt, że mimo, iż jest to Towarzystwo nowe, jest już obecnie organizatorem i współorganizatorem wielu znaczących w Polsce wydarzeń naukowych. Bierze ono także aktywny udział w naukowej działalności towarzystw międzynarodowych, szczególnie należy tu podkreślić przynależność do międzynarodowego towarzystwa senologicznego. Senologia - nauka o chorobach piersi, jest w Polsce bardzo mało znana i Towarzystwo uważa za jedno ze swoich najbardziej znaczących zadań jej spopularyzowanie. Znacząca jest orientacja Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi nie tylko na problemy naukowe i kliniczne, ale także na zagadnienia społeczne, mające istotny wpływ na los chorych na raka piersi w naszym kraju.

Mazowsze to region Polski, którego populacja liczy ok. 5 mln. Pod względem liczby mieszkańców, dorównuje mu jedynie Śląsk. Ważnym elementem systemu opieki onkologicznej na Mazowszu jest unikalne w swojej strukturze i mające duże, samodzielne zaplecze naukowe, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Jest on głównym ośrodkiem referencyjnym Mazowsza. Odgrywa też istotną edukacyjną oraz opiniotwórczą rolę w całej Polsce.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Rząd
Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
tel.: 501 338 056 mail: ula.rzad@op.pl
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Komentarze do: Leczenia raka piersi w Polsce

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz