Szukaj

Farmaceuta szpitalny pełni ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego żywienia pozajelitowego pacjentów hospitalizowanych

Podziel się
Komentarze0

Jutro w Opalenicy k/Poznania rozpoczyna się  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego, pod hasłem „Leczenie żywieniowe integralną częścią terapii pacjenta ciężko chorego”.Do udziału w Konferencji zostało zaproszone grono wybitnych specjalistów zarówno lekarzy jak i farmaceutów z całej Polski. Na podkreślenie zasługuje fakt, że konferencja ma charakter interdyscyplinarny i łączy ze sobą różne środowiska pracujące w szpitalu na rzecz chorych leczonych do i pozajelitowo. Dodatkowo pokazuje także jak ważną rolę odgrywają farmaceuci i  apteka szpitalna w przygotowaniu odpowiedniej jakości mieszanin do żywienia pozajelitowego.

W programie tegorocznej konferencji położono szczególny nacisk na leczenie żywieniowe w grupie najmłodszych pacjentów. Leczenie żywieniowe, zwłaszcza u dzieci, ma ogromne znaczenie. Niedożywienie znacząco bowiem wpływa na wydłużenie czasu pobytu dziecka szpitalu oraz opóźnienie powrotu do zdrowia.

Wyniki przeprowadzonego w 2007 r. w Polsce badania dot. żywienia pozajelitowego w neonatologii, opisane w artykule opublikowanym w Medycynie Wieku Rozwojowego pt. „Żywienie pozajelitowe w oddziałach neonatologii w Polsce – analiza stosowanych praktyk”, wskazują na wiele uchybień w tym zakresie w naszym kraju.


Autorzy artykułu* przytaczają m.in. takie problemy jak brak znajomości obowiązującego prawa farmaceutycznego w szpitalach oraz ignorancję dyrekcji szpitali, która dopuszcza, przygotowanie mieszanin żywieniowych, dla chorych dzieci poza apteką szpitalną i specjalnie dostosowaną do tej aktywności pracownią żywieniową, gdzie mieszaniny sporządzane są w warunkach aseptycznych loży laminarnej.


Autorzy artykułu we wnioskach, wskazują na konieczność podjęcia działań edukacyjnych i organizacyjnych, które powinny pozytywnie wpłynąć na zmianę niewłaściwych praktyk w zakresie stosowanych metod żywienia pozajelitowego noworodków w Polsce.

W świetle powyższych wniosków tym cenniejsza jest inicjatywa Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego PTFarm, która już 6-ty rok z kolei gromadzi wokół tematyki leczenia żywieniowego farmaceutów szpitalnych i lekarzy, wskazując na ich rolę, promując współpracę, a także edukację w zakresie prawidłowego sporządzania bezpiecznych i skutecznych mieszanin do żywienia pozajelitowego. 

Na tegorocznej Konferencji podczas sesji pediatrycznej wykład wygłosi m.in. prof. dr hab. Mikołaj Spodaryk, lekarz pediatra Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu, autor książki „Podstawy leczenia żywieniowego u dzieci” oraz pomysłodawca wielu inicjatyw społecznych kierowanych do dzieci.

Ważnym punktem sesji pediatrycznej będzie też wspomnienie o śp. mgr farm. Stanisławie Krystynowicz, kierowniku apteki ww. szpitala, pionierki systemu organizacji żywienia pozajelitowego u dzieci w Polsce.

Konferencja odbędzie się pod przewodnictwem Dr n. farm. Hanny Jankowiak-Gracz, Przewodniczącej Sekcji Żywienia Do i Pozajelitowego oraz Dr n. med. Stanisława Kłęka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Komentarze do: Farmaceuta szpitalny pełni ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego żywienia pozajelitowego pacjentów hospitalizowanych

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz