Szukaj

Otyłość w Stanach Zjednoczonych kosztuje dodatkowe 1 900 000 000 dolarów

Szpitale w Stanach Zjednoczonych rezygnują z wiszących toalet i zastępują je modelami utwierdzanymi w podłodze, ze względu na otyłych pacjentów. Federal Transit Administration chce, aby autobusy były testowane pod kątem wpływu cięższych pasażerów na układ hamulcowy i układ sterowania. Samochody spalają blisko miliard galonów benzyny więcej rocznie niż w latach sześćdziesiątych, z powodu wagi pasażerów.Wzrost poziomu otyłości jest bardzo dobrze znany, ale rząd, biznes oraz obywatele dopiero teraz zaczynają zdawać sobie sprawę z kosztów tych wszystkich dodatkowych kilogramów. A koszty te są o wiele większe niż uważano jeszcze kilka lat temu.

Przede wszystkim, wydatki na leczenie otyłości wzrosły dwukrotnie i przekraczają nawet wydatki ponoszone na leczenie skutków palenia. Inne koszty, poza tymi medycznymi, to koszty przystosowania środowiska do osób otyłych: szersze siedzenia w publicznych miejscach, takich jak stadiony albo przystanki autobusowe, na przykład.

Wstrząsające koszty otyłości często są ponoszone przez ludzi nieotyłych, i mogą stać się epidemią podobną do epidemii biernego palenia. Kiedy naukowcy odkryli, że niepalący chorują na raka płuc i na inne choroby związane z wdychaniem dymu tytoniowego, politycy zabrali się bardzo poważnie za zwalczanie tego problemu, ustanawiając na przykład strefy wolne od palenia.

Teraz, politycy próbują znaleźć podobne rozwiązania dla sięgającego nieba wskaźnika masy ciała BMI (body mass index). Najnowszy raport na temat otyłości w Stanach Zjednoczonych, Campaign to End Obesity, który sporządził Michael O’Grady z National Opinion Research Center, przedstawia kilka wstrząsających statystyk:

- poziom otyłości wzrósł w ciągu ostatnich 50 lat z 13% do 34%;

- proporcja Amerykanów, którzy są ekstremalnie albo chorobliwie otyli wzrosła z 0,9% do 6% w tym samym okresie:

- medyczne koszty otyłości to 1 900 000 000 dolarów rocznie;

- roczne koszty leczenia osoby z nadwagą wynoszą o 1 850 dolarów więcej w porównaniu do osoby o normalnej wadze;

- roczne koszty leczenia otyłej osoby o indeksie BMI 35 - 40 wynoszą o 3 086 dolarów więcej;

- roczne koszty leczenia otyłej osoby o indeksie BMI powyżej 40 wynoszą o 5 530  dolarów więcej;

- dodatkowe 5 000 000 000 dolarów rocznie na paliwo do samolotów, które mają przewieźć cięższych Amerykanów (w porównaniu do paliwa potrzebnego w latach 60);


-  dodatkowe 4 000 000 000 dolarów rocznie na benzynę do samochodów, które mają przewieźć cięższych pasażerów;

- 1 056 dolarów, czyli koszt „bariatrycznego krzesła”, mogącego udźwignąć 250 kilogramów żywej wagi;

- 1 049 dolarów, czyli koszt „bariatrycznej toalety”, mogącej udźwignąć 350 kilogramów żywej wagi.


Reforma systemu zdrowia z 2010 roku pozwala pracodawcom obciążać otyłych pracowników częścią kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli pracownicy nie uczestniczą w programach mających zapobiegać otyłości. Nowe prawo również posługuje się metodą kija i marchewki, zachęcając ubezpieczonych, aby zgłosili się do lekarza pierwszego kontaktu w kwestii utraty wagi, a także funduje programy społecznościowe pokazujące w jaki sposób można schudnąć.

Jednakże, takie działania niekoniecznie podobają się wszystkim otyłym Amerykanom. Grupy broniące praw otyłych nawołują do zakończenia „dyskryminacji ze względu na rozmiar”, argumentując, że można być zdrowym „w każdym rozmiarze”. A to ma oznaczać, że otyłość niekoniecznie od razu wiąże się z większymi medycznymi kosztami.


Aczkolwiek, jak stwierdzają autorzy raportu, określanie kosztów otyłości w dolarach nie ma na celu stygmatyzacji „nieco większych” obywateli. Celem takiego działania jest raczej uzmysłowienie władzom zdrowotnym, a także pracodawcom, czy wdrożone programy, mające zapobiegać albo odwracać otyłość, są faktycznie warte swojej ceny.

Otyłość zwiększa ryzyko pojawienia się innych chorób, takich jak choroby serca i bóle chroniczne. A osoby otyłe częściej są nieobecne w pracy niż osoby o normalnej wadze. Najbardziej otyli mężczyźni są na chorobowym dłużej o 5,9 dnia w ciągu roku; najbardziej otyłe kobiety są na chorobowym dłużej o 9,4 dnia w ciągu roku.

Absencja związana z otyłością kosztuje pracodawców 6 400 000 000 dolarów rocznie, mówi ekonomista zdrowia z Duke University, Eric Finkelstein.

A nawet jeśli kiepskie zdrowie niekoniecznie przywiązuje otyłych pracowników do domu, to jednakże może ono negatywnie wpłynąć na produktywność, ponieważ tacy ludzie zmagają się z bólem, z zadyszką i innymi przeszkodami. Tego typu „obecność w pracy” również jest kosztowna, ponieważ ludzie ci są obecni, ale nie pracują tak wydajnie jak ludzie zdrowi.

Bardzo otyła osoba traci jeden miesiąc produktywnej pracy w ciągu roku, a to kosztuje przeciętnie pracodawcę 3 792 dolary w przypadku bardzo otyłego mężczyzny i 3 037 dolarów w przypadku bardzo otyłej kobiety. Całkowity roczny koszt obecności w pracy osoby otyłej to 30 000 000 000 dolarów.

Co więcej, faktem jest to, że pracodawcy „karzą” mniej produktywnych pracowników. Wiele badań już wykazało, że osoba otyła jest znacznie częściej zwalniana z pracy, znacznie rzadziej zatrudniania, a także znacznie rzadziej awansowana, w porównaniu do osób smukłych.

Kobiety otyłe zarabiają około 11% mniej niż kobiety o zdrowej wadze,
mówi ekonomista z Cornell University, John Cawley.

Ale to nie wszystko. Od dawna już medyczne koszty otyłości były pod lupą ekonomistów. Nowy raport stwierdza teraz, że otyłość kosztuje znacznie więcej niż przypuszczano, przede wszystkim pod kątem hospitalizacji oraz przepisywanych leków, jak donoszą John Cawley oraz Chad Meyerhoefer z Lehigh University.

W skali narodowej, wszelkie koszty medyczne związane z otyłością to dodatkowe blisko dwa milardy rocznie, oblicza John Cawley. A jest to dwa razy więcej, niż najświeższe szacunki.

Najciekawsze jest to, piszą autorzy raportu, że koszty otyłości przekroczyły koszty palenia. Doktor James Naessens z Mayo Clinic mówi: palenie dodaje około 20% rocznie do medycznych kosztów. Otyłość podobnie, ale już chorobliwa otyłość – aż 50%. Jest to naprawdę bardzo dobry powód do tego, żeby oferować programy, które pomogą bardzo otyłym osobom stracić nadmierne kilogramy.

Komentarze do: Otyłość w Stanach Zjednoczonych kosztuje dodatkowe 1 900 000 000 dolarów

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz