Szukaj

Udar mózgu

Podziel się
Komentarze0

Dokonany udar mózgu definiuje się jako wystąpienie ogniskowych zaburzeń neurologicznych pochodzenia naczyniowego, które prowadzą do śmierci lub trwają dłużej niż 24 godziny. Czas trwania objawów jest podstawą różnicowania pomiędzy udarem i przejściowym atakiem niedokrwiennym.. Niektórzy lekarze wyróżniają również tzw. odwracalny niedokrwienny deficyt neurologiczny (RIND), gdy objawy ogniskowe trwają dłużej niż 24 godziny, ale ustępują całkowicie przed upływem 3 tygodni. W udarze postępującym objawy wskazujące na ogniskowe uszkodzenie w rejonie unaczynienia dużej tętnicy narastają stopniowo w ciągu dni lub tygodni; wskazuje to na powiększanie się ogniska zawałowego i zajęcie sąsiadujących okolic ruchowych lub czuciowych.

W ponad 90% przypadków przyczyną udaru mózgowego jest zakrzep lub zator dużej tętnicy mózgowej, krwotok w mniej niż 10% przypadków.

Udar mózgu wywołany zakrzepem, zatorem lub krwotokiem.

Objawia się przez porażenie połowicze, połowicze zaburzenia czucia, zaburzenia mowy w przypadku uszkodzenia półkuli dominującej i zaburzenia widzenia. W uszkodzeniach półkuli niedominującej częściej stwierdza się niewielkie objawy neurologiczne. Objawy najczęściej występują nagle i dochodzą do maksymalnego nasilenia w ciągu kilku godzin. Początkowo kończyny są wiotkie, a odruchy głębokie nie występują. Towarzyszący obrzęk mózgu może stać się przyczyną zaburzeń świadomości, a także obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. W ciągu następnych 24 godzin napięcie mięśniowe zwykle ulega zwiększeniu, może się poprawić siła mięśni, odruchy głębokie stają się wygórowane i obserwuje się patologiczny objaw Babińskiego (wyprostne ustawienie palucha przy drażnieniu podeszwy stopy).


Udary lakunarne - niewielkie uszkodzenia w rejonie jąder postawy, wzgórza i mostu - powodują charakterystyczne deficyty ruchowe lub czuciowe. Udary pnia mózgu wywołują złożone zespoły zaburzeń neurologicznych, ponieważ obejmują drogi długie, jądra nerwów czaszkowych i szlaki połączeń z móżdżkiem.

Udar mózgu to choroba przede wszystkim ludzi starych. Średni wiek zachorowania mieści się w przedziale 65-70 lat. Obliczono, że ryzyko wystąpienia udaru podwaja się co 10 lat. Jest to choroba często prowadząca do śmierci. W ciągu pierwszych 30 dni choroby umiera 30-50% chorych, W większości krajów rozwiniętych udary mózgu są trzecią w kolejności przyczyną śmierci po chorobach serca i nowotworach.

Komentarze do: Udar mózgu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz