Szukaj

Ważny krok do pobudzenia mało aktywnych fizycznie dzieci

Najnowsze badania wykazały, że rodzice martwiący się o mało aktywny i leniwy tryb życia swoich dzieci, a pragnący zmienić taki stan rzeczy, powinni... zacząć od siebie. Jak się bowiem po wielu analizach okazało – jeżeli dzieci widzą, że ich rodzice zwiększają swoją fizyczną aktywność, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wezmą wtedy przykład ze swoich rodzicieli.Dr Kristen Holms, badająca to zagadnienie stwierdziła także, że poziomy aktywności każdego rodzica i jego dziecka są ze sobą w pewien sposób powiązane.

Przeprowadzone niedawno badania potwierdziły z kolei, że wzrost codziennej aktywności fizycznej rodziców w dużym stopniu zwiększa także poziom ruchliwości inercyjnego dotąd potomstwa.

W badaniach potwierdzających ten fakt wzięły udział 83 rodziny, w których rodzice chcieli zapobiec zwiększaniu się nadwagi u dzieci. Dorośli uczestnicy eksperymentu oraz liczący sobie od 7 do 14 lat młodzi ludzie zostali zachęceni do zwiększenia aktywności fizycznej w rodzinach, poprzez pokonywanie 2 000 dodatkowych schodów każdego dnia.


W programie badawczym partycypowały matki ze wszystkich 83 rodzin, ale brało udział tylko 34 ojców.

Okazało się, że w tych dniach, w których matki dzieci pokonywały 2 000 schodów, ilość schodów zaliczona przez ich potomstwo wyniosiła 2 117, podczas gdy w dniach, w których aktywność fizyczna matek była znikoma i nie osiągały one zamierzonego celu, ilość stopni, na jakie wdrapały się dzieci wynosiła tylko 1 175.

Porównanie aktywności biorących udział w testach ojców i ich dzieci dało podobne rezultaty.

Przy podsumowaniu całego eksperymentu okazało się z kolei, że na każde 1 000 schodów pokonanych przez rodzica, dziecko dodawało dodatkowych 196.

Naukowcy zaobserwowali ponadto, że najlepsze rezultaty miały miejsce w soboty i w niedziele. Badacze teraz tłumaczą, że wzięło się to z tego, że rodzice i dzieci spędzali wtedy ze sobą najwięcej czasu, a ten okres w kształtowaniu zachowań małoletnich był najbardziej efektywny.

Zajmujący się tym zagadnieniem są jednak pewni, że tylko codzienna systematyczna aktywność fizyczna mamy lub ojca przynosi doskonałe efekty. Aktywność ruchowa rodziców z poprzedniego dnia lub tygodnia nie ma bowiem już, niestety, tak intensywnego oddziaływania na dzieci.
red. Iwona Trojan

Komentarze do: Ważny krok do pobudzenia mało aktywnych fizycznie dzieci

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz