Szukaj

Naukowcy przestrzegają bokserów przed poważnymi następstwami urazów głowy

Nawet 20% zawodowych bokserów boryka się z neuropsychiatrycznymi następstwami urazów głowy doznanych w czasie walk. Zatem których ostrych powikłań oraz późnych następstw powinni spodziewać się bokserzy w trakcie trwania swojej kariery?


Na pytania te starał odpowiedzieć się Hans Förstl z Uniwersytetu Technicznego w Monachium wraz ze swoim zespołem badawczym - wyniki ich badań opublikowano w bieżącym numerze Deutsches Ärzteblatt International.

Analiza największych badań na temat zdrowia bokserów w przeciągu ostatnich 10 lat pozwoliła wysunąć następujący wniosek: najbardziej brzemienny w skutki jest knock-out, który jest zgony z przepisami sportowymi, ale patrząc na tę sprawę pod kątem neuropsychiatrii, jest on przyczyną wstrząśnienia mózgu.

Ponadto bokserzy są w dużym stopniu narażeni na poważne urazy głowy, serca oraz szkieletu. Stany podostre będące konsekwencjami knock-outu to między innymi utrzymujące się objawy, np. bóle głowy, zaburzenia słuchu, nudności, niestabilny chód oraz częste zapominanie.


Deficyty poznawcze powstałe w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych trwają dłużej niż utrzymujące się w subiektywnej świadomości objawy poszkodowanych - kiedy wydaje im się, że wrócili do siebie, tak naprawdę prawdziwy uszczerbek na zdrowiu jest dla nich prawie niezauważalny.

U około 10-20% bokserów rozwijają się trwałe zaburzenia neuropsychiatryczne. Powtarzające się urazy mózgu podczas długiej kariery bokserskiej mogą skutkować w otępieniu umysłowym (demencji), które pod względem neurobiologicznym podobne jest do choroby Alzheimera.

W przypadku zagrożenia zdrowia zarysowuje się wyraźna różnica pomiędzy boksem zawodowym i amatorskim. Amatorzy badani są regularnie każdego roku, z wyprzedzeniem przed pojedynkami, zaś zawodowcy angażują się w kolejne walki nie przechodząc uprzednio odpowiednich procedur medycznych.

Ze względu na ryzyko urazów mogących wyniknąć z zaburzeń pracy mózgu, podobne środki bezpieczeństwa zaleca się również zawodowym bokserom.

Komentarze do: Naukowcy przestrzegają bokserów przed poważnymi następstwami urazów głowy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz