Szukaj

Wycisz się w pracy

Podziel się
Komentarze0

Hałas jest jednym z częstszych zagrożeń zdrowia na stanowisku pracy. Dlatego dobrze jest wiedzieć w jaki sposób chronić swój słuch, a co za tym idzie - również swoje zdrowie. W życiu codziennym stykamy się z dźwiękiem o bardzo zróżnicowanym natężeniu: próg słyszalności ucha ludzkiego wynosi 0 decybeli, granica bólu - 140 decybeli.

Wycisz się w pracy


Bardzo ważnym aspektem jest to, żeby hałas w pracy nie oddziaływał negatywnie na nasze zdrowie.

Czym jest hałas?

Hałasem nazywamy wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na zmysł i narząd słuchu, na inne zmysły oraz inne części organizmu człowieka. Hałas jest najpowszechniejszym zagrożeniem występującym w środowisku życia i pracy. W Polsce na szkodliwe bądź uciążliwe oddziaływanie hałasu jest narażonych około 13 milionów osób, stanowi to ponad jedną trzecią ogółu ludności.

Do głównych źródeł hałasu, występującego w środowisku pracy, zaliczamy między innymi - w zakładach przemysłowych: silniki spalinowe oraz sprężarki. W przemyśle materiałów budowlanych: maszyny do rozdrabniania, kruszenia i przesiewania, młyny kulowe, sita wibracyjne, kruszarki, kraty wstrząsowe, maszyny do obróbki plastycznej, czy młoty mechaniczne i prasy. W przemyśle włókienniczym: krosna, przędzarki, zgrzeblarki. W przemyśle drzewnym: obrabiarki skrawające do drewna, dłutownice, strugarki i frezarki, a także piły tarczowe.
Jakie mogą być tego skutki

Najczęściej spotykanym skutkiem oddziaływania hałasu jest czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia. Czasowe przesunięcie progu słyszenia jest swoistą reakcją obronną organizmu na nadmierny hałas i ustępuje po upływie określonego czasu.

Powstawanie uszkodzeń słuchu jest najczęściej procesem powolnym – ubytki słuchu pojawiają się stopniowo oraz bezboleśnie. Dlatego osoby narażone na nadmierny hałas przeważnie nie dostrzegają jego negatywnego oddziaływania aż do momentu, w którym okazuje się, że nastąpiły u nich poważne ubytki słuchu.

Do trwałych ubytków słuchu dochodzi najczęściej w wyniku długotrwałego narażenia na hałas o poziomach dźwięku przekraczających 80 dB. Hałasy o wysokich szczytowych poziomach ciśnienia akustycznego, rzędu 130–140 dB stają się czynnikiem niebezpiecznym środowiska pracy, gdyż narażenie na hałas o takich poziomach może prowadzić do natychmiastowego i nieodwracalnego uszkodzenia słuchu.


Pozasłuchowe skutki oddziaływania nie są jeszcze do końca rozpoznane. Badania jednak wskazują, że po przekroczeniu przez hałas poziomu dźwięku 75 dB występują wyraźne zaburzenia funkcji fizjologicznych organizmu. Wynika to z istnienia powiązań nerwowych dróg układu słuchowego z ośrodkowym układem nerwowym czy z układem krążenia.

Hałas o poziomie dźwięku nieprzekraczającym 80 dB może mieć istotny wpływ na wydajność pracy i jakość realizowanych zadań. Ogranicza on zdolność do koncentracji uwagi, utrudnia wykonywanie prac precyzyjnych i koncepcyjnych oraz przyczynia się do pogorszenia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów ostrzegawczych. Dlatego jest traktowany jako czynnik uciążliwy w środowisku pracy.

Sposoby ochrony


Na szczęście jest wiele skutecznych sposobów, dzięki którym można chronić swój słuch, a przy okazji również zdrowie. Jednym z nich jest stosowanie ochron zbiorowych, takich jak na przykład urządzenia ograniczające hałas. Do tego typu urządzeń należą między innymi obudowy dźwiękochłonno - izolacyjne, tłumiki akustyczne, przemysłowe kabiny dźwiękoizolacyjne, ekrany akustyczne oraz drzwi dźwiękoszczelne.

Obudowy dźwiękochłonno - izolacyjne stosuje się do całkowitego odizolowania hałaśliwej maszyny od reszty środowiska pracy lub do osłonięcia najbardziej hałaśliwych części maszyn. Mogą to być obudowy ciężkie (murowane) lub lekkie (wykonywane najczęściej z dwóch warstw blachy pełnej i perforowanej oraz materiału tłumiącego pomiędzy nimi). Skuteczność obudów pełnych sięga 25 dB, a częściowych dochodzi do 5 dB.

Tłumiki akustyczne wykorzystuje się do tłumienia hałasów w przewodach, w których odbywa się przepływ powietrza lub gazu (wentylacja, wloty i wyloty sprężarek, turbin, silników spalinowych).

Przemysłowe kabiny dźwiękoizolacyjne są wykorzystywane jako pomieszczenia sterownicze dla określonych zautomatyzowanych procesów. Pozwalają na odizolowanie stanowiska pracy od hałaśliwych maszyn i procesów technologicznych.

Ekrany akustyczne służą do tłumienia zarówno hałasu docierającego na dane stanowisko pracy jak i hałasu emitowanego z określonej maszyny. Aby ekran spełniał swoją rolę, musi mieć duże rozmiary i być umieszczony jak najbliżej stanowiska pracy bądź hałaśliwej maszyny.
Wygodnym rozwiązaniem są również drzwi dźwiękoszczelne. Mogą mieć one szerokie zastosowanie nie tylko w kinach czy teatrach, ale również na przykład w laboratoriach, studiach nagraniowych, czy nadawczych.

Drzwi izolujące dźwięk uniemożliwiają przedostanie się jakiegokolwiek dźwięku z zewnątrz do środka i na odwrót. Istnieją dwa czynniki, które odgrywają istotną rolę w uzyskiwaniu wysokiej wartości izolacji dźwięku. Jest to masa drzwi oraz rodzaj uszczelnienia.

Ważne jest, żeby  urządzenia te były bardzo dobre jakościowo. Wtedy można mieć pewność, że naszemu zdrowiu nie będzie nic zagrażało. Dlatego warto przyjrzeć się firmie Eko - Techmot, która od 1994 roku walczy z hałasem na stanowiskach pracy. Więcej na temat ich produktów można dowiedzieć się ze strony http://eko-techmot.com.pl.

Na pewno nie należy lekceważyć tego aspektu higieny i bezpieczeństwa pracy. Działania wymienione powyżej na pewno mogą poprawić warunki pracy. Jednak najważniejsze jest to, że niejednokrotnie mogą one zapobiec ciężkim uszkodzeniom słuchu.

Komentarze do: Wycisz się w pracy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz