Szukaj

TENA Solutions – innowacyjne rozwiązanie dla domów opieki

Podziel się
Komentarze0

Nietrzymanie moczu (inkontynencja) to według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jeden z dziesięciu najpoważniejszych problemów społeczno-zdrowotnych na świecie. Wpływa on na jakość życia tysięcy osób przebywających w ośrodkach opieki i stanowi bardzo ważną kwestię z punktu widzenia zarządzania placówką. Dla tych instytucji oraz ich podopiecznych, w trosce o jakość ich życia, opracowane zostało specjalne, innowacyjne rozwiązanie - TENA Solutions.


Zarządzanie procesami opieki długoterminowej w domach pomocy i zakładach leczniczych jest tematem złożonym. Problemy, z jakimi borykają się osoby kierujące placówkami publicznymi jak i niepublicznymi, dotyczą szeregu różnorodnych obszarów, a decyzje kierowników nigdy nie są łatwe i często są podejmowane kosztem różnego rodzaju kompromisów organizacyjnych i finansowych. Kamila Niska, SCA Hygiene: W dzieciństwie uczymy się kontrolować swoje czynności fizjologiczne i jesteśmy wynagradzani, gdy nauczymy się wykonywać je samodzielnie.

Tymczasem, z wiekiem, aż jedna trzecia osób starszych stopniowo traci tę umiejętność. Bez niezbędnej opieki
i pomocy problem ten zbyt często lekceważy się lub po prostu o nim zapomina. Jesteśmy głęboko przekonani, że w domach opieki zachowanie kontroli nad czynnościami fizjologicznymi powinno być propagowane na tyle i tak długo jak to tylko możliwe.

Obszarem, który w olbrzymim stopniu wpływa na wszelkie aspekty związane ze świadczeniem opieki długoterminowej, jest zarządzanie procesami dotyczącymi opieki nad osobami z inkontynencją. W codziennej pielęgnacji podopiecznych z NTM bardzo ważną rolę odgrywają wyroby medyczne (wkładki, pieluchomajtki) stworzone ze specjalnych materiałów wchłaniających mocz i neutralizujących zapach.

To bardzo ważny, ale nie jedyny aspekt w zakresie higieny osobistej oraz kompleksowej opieki osób z NTM. Jak twierdzi Agnieszka Cysewska, dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Sopocie: Z punktu widzenia codziennej pracy z podopiecznymi ośrodka, którzy są dotknięci NTM, wiem jak ważna jest indywidualizacja opieki oraz zachowanie najwyższych standardów w zakresie higieny osobistej.

Należy pamiętać, że w przypadku NTM niezwykle ważny jest też wymiar społeczny problemu. U osób mieszkających w domu opieki występuje uczucie zawstydzenia i obawa przed odrzuceniem. Inkontynencja w istotny sposób obniża ich jakość życia i powoduje zmiany zachowań, które mogą prowadzić nawet do alienacji w rodzinie i społeczeństwie. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które połączą indywidualizację opieki, praktyczne i sprawdzone rozwiązania w zakresie higieny osobistej, efektywność kosztową oraz ekologię.TENA Solutions: 4 obszary - jedno rozwiązanie

TENA Solutions to unikatowa oferta, która w sposób kompleksowy pozwala na poprawę jakości zarządzania opieką nad osobami z NTM. Pozwala jednocześnie na polepszenie samopoczucia mieszkańców domów opieki, podnosi komfort pracy pracowników, a także umożliwia wygenerowanie oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska. Koncepcja TENA Solutions powstała w oparciu o diagnozę potrzeb podopiecznych z inkontynencją, pracowników oraz osób zarządzających ośrodkami opieki oraz spełnia wymagania Normy ISO 15621. Składa się na nią kilka głównych elementów.

Spersonalizowany dobór innowacyjnych produktów higienicznych TENA dostosowany do natężenia problemu NTM u osoby mieszkającej w domu opieki, pozwala na ograniczenie częstości zmiany produktów, a także zapobiega przypadkom przeciekania i wywołanym przez nie podrażnieniom skóry. Osobom z NTM zapewnia komfort oraz lepszy stan zdrowia skóry, który w połączeniu z dokładnie określonym przebiegiem czynności dotyczących higieny codziennej wpływa na poprawę jakości ich codziennego życia i na dobre samopoczucie.


Najlepsze praktyki w zakresie organizacji opieki i higieny codziennej nad osobami w domu opieki dostarczane przez ekspertów TENA umożliwiają  pracownikom realizację powierzonych im zadań bardziej efektywnie. Zaoszczędzają oni czas, który mogą wykorzystać na wykonywanie innych obowiązków niezwiązanych z inkontynencją. Lepsza organizacja czasu pracy pozwala na świadczenie opieki przynoszącej więcej satysfakcji personelowi instytucji i podopiecznym i polepszenie atmosfery pracy.  

Odpowiednie dopasowanie środków higienicznych oraz lepsza organizacja pracy pozwalają także ograniczyć skutki leczenia podrażnień skóry mieszkańców, częstotliwość prania pobrudzonych pościeli oraz gospodarowania ewentualnymi odpadami. Takie rozwiązanie oznacza możliwość wpływu na 15% całkowitych kosztów opieki nad osobami z NTM,  a także pozwala chronić środowisko naturalne.

Bieżące wsparcie ekspertów TENA umożliwia efektywne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Specjaliści dostarczają instytucjom pełną wiedzę, prezentując wyniki testów
i bieżące analizy związane na przykład z efektywnością kosztową, a także dbają o rozwój kompetencji pracowników między innymi poprzez realizację szkoleń i warsztatów.

Od oceny do wdrożenia efektywnych rozwiązań – jak to zrobić?


W Polsce pierwszą instytucją, która zdecydowała się wdrożyć rozwiązanie TENA Solutions był Dom Pomocy Społecznej w Sopocie. Jego dyrektor, Pani Agnieszka Cysewska nie kryła zadowolenia z nowej inicjatywy: W naszym domu znalazła się grupa mieszkańców, którym wdrożone rozwiązania służą codziennie. Komfort ich życia podniósł się. Czują się bezpieczniej i są spokojniejsi. Dyskretne produkty TENA okazały się dobrym rozwiązaniem dla osób aktywnych i jeszcze samodzielnych. Mają teraz więcej odwagi, aby przebywać wśród ludzi, integrować się, wspólnie spędzać czas. Psychologiczne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa to cenne efekty projektu.

Jak twierdzi Kamila Niska z firmy SCA Hygiene Products: Każda instytucja ma inne możliwości oraz potrzeby, dlatego wymaga indywidualnego podejścia. W praktyce, współpraca z instytucją rozpoczyna się od dokonania kompleksowej oceny funkcjonowania danego domu opieki.

Dokonuje się jej kalkulując między innymi koszty, analizując stosowane produkty  oraz obciążenie pracą personelu. Analiza wyników umożliwia sprawdzenie, jakie usprawnienia mogą być wdrożone w wybranym domu opieki. Są one zmierzone oraz przedstawione w postaci ilościowego raportu. Następnie uzyskane usprawnienia są wdrażane w całej placówce. Specjaliści TENA współpracujący z daną instytucją przez cały czas kontrolują proces implementacji obranych celów, przeprowadzają szkolenia oraz monitorują efektywność wprowadzanych rozwiązań.

Komentarze do: TENA Solutions – innowacyjne rozwiązanie dla domów opieki

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz