Szukaj

Sprawność fizyczna u seniorów - rekomendacje zdrowotne projektu PolSenior

Podziel się
Komentarze0

Wyniki badania sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku pokazują, że w badaniach PolSenior większy jest odsetek osób sprawnych niż w badaniach GUS – AWF realizowanych w 1987 r. Można zatem stwierdzić, że odsetek osób sprawnych fizycznie w populacji polskiej znacznie wzrósł w ciągu 20 lat, które upłynęły od badań GUS – AWF.


Wprawdzie w badaniu PolSenior w każdej grupie wieku odsetek osób sprawnych jest większy niż w badaniu GUS – AWF z 1987 roku, ale im starsi respondenci, tym mniejsza jest różnica w odsetku osób wykazujących daną zdolność motoryczną.

W czym należy dziś upatrywać zdecydowanie większego odsetka osób starszych, mogących wykazać się sprawnością fizyczną, wśród badanych w projekcie PolSenior po przeszło 20 latach od badań GUS?

Wydaje się, że przyczyn może być wiele. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

  • wzrost poziomu świadomości zdrowotnej Polaków (widać to w dominującej roli celu zdrowotnego podejmowania rekreacyjnej aktywności fizycznej),
  • zmianę stylu spędzania czasu wolnego,
  • lepszą skuteczność leczenia chorób.

Uzyskane wyniki skłaniają do tego, by zarekomendować następujące działania:

1.    Upowszechniać ideę aktywności fizycznej w społeczności osób starszych.

2.    Stopniowo wdrażać nieaktywnych seniorów do regularnej aktywności fizycznej tak, aby docelowo ćwiczyli jak najczęściej z nawyku i wykształconej potrzeby.

3.    Promować wśród lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów ideę zalecania regularnej aktywności fizycznej jako „leku” na wiele schorzeń.

4.    Rozwijać system zorganizowanych zajęć aktywności fizycznej dla osób starszych pod kierunkiem instruktorów. System tych zajęć należy tworzyć nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, zapewniając równe warunki dostępu dla wszystkich seniorów.

5.    Opracować międzyresortową strategię upowszechniania aktywności fizycznej wśród osób starszych (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki).


Autor:

Prof. dr hab. AWF Andrzej Dąbrowski

Komentarze do: Sprawność fizyczna u seniorów - rekomendacje zdrowotne projektu PolSenior

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz