Szukaj

Palenie, urazy głowy oraz pestycydy mogą być przyczyną rzadkich zaburzeń snu

Podziel się
Komentarze0

Nowe badanie, opublikowane w internetowym wydaniu przeglądu Neurology, wyjaśnia, iż nikotynizm, urazy głowy, kontakt z pestycydami i słabsze wykształcenie, mogą być czynnikami ryzyka rzadkiego zaburzenia, które charakteryzuje się tym, że ludzie kopią i boksują w czasie snu.Ludzie z tą przypadłością, nazywaną zaburzeniami snu fazy REM (REM sleep behavior disorder), nie doświadczają normalnego braku napięcia mięśniowego do którego dochodzi w fazie snu REM (rapid eye movement), a to powoduje, że poruszają się, kiedy śpią.

Ruchy te czasami mogą być bardzo gwałtowne i powodować urazy u śpiącego albo u partnera.

Ocenia się, że zaburzenia fazy snu REM dotyczą ok. 0,5% osób dorosłych.

Członek American Academy of Neurology i jeden z autorów badania, dr Ronald B. Postuma z Research Institute przy uniwersyteckim centrum zdrowia McGill University Health Centre (MUHC) w Montrealu, wyjaśnia - Aż do tej pory niewiele wiedzieliśmy na temat czynników ryzyka tego zaburzenia. Wiedzieliśmy jedynie, że jest ono powszechniejsze pośród mężczyzn i starszych ludzi. Ponieważ jest to rzadkie zaburzenie, ciężko było zebrać informacje na jego temat, a także pacjentów do przeprowadzenia pełnego badania. W naszych pracach współpracowaliśmy z 13 instytucjami z 10 krajów, aby uzyskać pełny obraz zaburzenia.


Zaburzenia fazy snu REM mogą być również prekursorem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, a także demencji. Badania wykazały, że 50% ludzi z tym zaburzeniem zachoruje na choroby neurodegeneracyjne kilka, a nawet kilkadziesiąt lat później.

- Biorąc pod uwagę te fakty, chcieliśmy się przekonać czy czynniki ryzka dla zaburzeń snu fazy REM są podobne do czynników ryzyka dla Parkinosna albo demencji - wyjaśnia dr Ronald B. Postuma.

Rezultaty badań były mieszane. Okazało się, że nikotynizm jest ochronnym czynnikiem dla choroby Parkinsona, natomiast jest czynnikiem ryzyka dla zaburzeń snu fazy REM.

Pestycydy z kolei są czynnikiem ryzyka dla obydwu chorób.

Badania wykazały również, że kawa może chronić przed chorobą Parkinsona, natomiast nie znaleziono związku między piciem kawy a zaburzeniami snu fazy REM.

Do badania naukowcy zaprosili 347 osób z zaburzeniami snu fazy REM oraz 347 osób wolnych od tych zaburzeń, jako grupę kontrolną. Spośród tych ludzi, 218 miało również inne zaburzenia snu, a 129 nie miało w ogóle zaburzeń snu.

Wyniki pokazują, że osoby z zaburzeniami snu fazy REM częściej były osobami palącymi (43% prawdopodobieństwa), częściej miały uraz głowy związany z utratą świadomości przed wystąpieniem zaburzeń (59%), częściej były rolnikami (67%) i dwa razy częściej były narażone na kontakt z pestycydami.

Osoby z zaburzeniami fazy snu REM miały także gorsze wykształcenie – przeciętnie 11.1 rok nauki szkolnej, w porównaniu do 12,7 roku nauki szkolnej dla tych, którzy nie cierpieli na takie zaburzenia.

Komentarze do: Palenie, urazy głowy oraz pestycydy mogą być przyczyną rzadkich zaburzeń snu

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz