Szukaj

Prawa i przywileje matki karmiącej

Podziel się
Komentarze0

Nie wiele kobiet, może pozwolić sobie na wielomiesięczny urlop macierzyński. Większość, aby nie wypaść z obiegu i nie stracić posady, musi wrócić do pracy. Prawa rządzące dzisiejszym rynkiem pracy nie zawsze ułatwiają młodym matkom pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Prawa i przywileje matki karmiącej

„Nieznajomość prawa- szkodzi”- dlatego warto zapoznać się z przywilejami dotyczącymi matek karmiących, żeby w razie problemów z pracodawcą, móc się na nie powołać.

Co mówi kodeks pracy?

W kodeksie pracy są trzy artykuły dotyczące przywilejów matek karmiących. Pierwszy z nich (art. 187) mówi, że kobieta ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw, jeśli czas pracy wynosi ponad 6h/dobę (przy dwojgu dzieci – 2x45min). Nie ma w przepisach opisanej formy dokumentowania faktu karmienia piersią, więc przyjmuje się, że wystarczy oświadczenie pracownicy. Nie istotny jest też wiek dziecka.

Paragraf  drugi, tego samego artykułu, mówi, że pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie można bez jego zgody zatrudniać w nadgodzinach, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz wysyłać w delegację (z prawa tego może korzystać tylko jedno z rodziców).

Zgodnie z artykułem 179 kodeksu pracy, pracownicy karmiącej nie można zatrudniać w warunkach szkodliwych (wyszczególnione w osobnym rozporządzeniu) ani przy pracy, której zabronił jej lekarz. Dodatkowo, jak głosi artykuł 188, pracownik wychowujący dziecko ma prawo do dwóch dni płatnego dodatkowego urlopu w każdym roku kalendarzowym, urlop ten nie przechodzi na rok następny (z prawa tego może korzystać tylko jedno z rodziców).

Ponadto przerwy na karmienie w pracy, wliczane są do czasu pracy. W praktyce oznacza to, iż pracownica ma prawo do wynagrodzenia, które oblicza się w taki sam sposób, w jaki nalicza się wynagrodzenie za urlop.


Krótszy czas pracy? Tak, to możliwe!

Sytuacja, gdy kobieta może karmić dziecko w pracy, zdarza się bardzo rzadko. Zazwyczaj miejsce pracy znajduje się zbyt daleko od domu, lub nie ma w tym czasie nikogo, kto mógłby przywieźć dziecko do karmienia. Z racji tego, że przerwy, które przysługują pracownicy karmiącej można sumować, jest możliwość aby przychodzić do pracy później lub wychodzić wcześniej.

W przypadku standardowego, ośmiogodzinnego dnia pracy, pracownicy, przysługuje godzina na karmienie, którą może „odebrać” w miejscu pracy lub w domu.


O tym przywileju, mówi kodeks pracy, dlatego pracodawca nie może odmówić takiej prośbie. Jedyne do czego ma prawo, to ustalić z pracownicą, czy będzie przychodziła wcześniej czy później do pracy.

Czy pracodawca uwierzy na słowo?

Prawo nie określa, czy fakt karmienia piersią, musi być udokumentowany czy nie. Jednak pracodawcy są przezorni i większość z nich zapisuje w regulaminie pracy punkt o konieczności dostarczenia zaświadczenia o karmieniu. Jest to jak najbardziej zgodne z prawem. Zdobycie takiego dokumentu nie jest trudne, wystarczy wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który bez problemów powinien wydać takie zaświadczenie.

Warto wiedzieć!

Nie wiele kobiet o tym wie, ale istnieje przepis prawny, który mówi, że jeśli w firmie pracuje ponad 20 pracownic, pracodawca ma obowiązek przeznaczyć jedno pomieszczenie na pokój do karmienia.  Dodatkowo musi on spełniać kilka wymogów.

Powinien mieć co najmniej 8m2 i być wyposażone w fotel lub łóżko dla karmiącej mamy. Dodatkowym warunkiem jest ilość miejsc do karmienia.  Powinno być co najmniej 1 miejsce dla mamy karmiącej na każde 300 kobiet w danym zakładzie pracy. Dlatego wraz ze wzrostem liczby kobiet w miejscu pracy, powinien wzrosnąć metraż pokoju oraz ilość łóżek lub foteli.

Nie ma przepisu, który określałaby przez jaki czas, pracownicy przysługują przywileje z racji karmienia. Tak więc, matka karmiąca, może karmić dziecko piersią tak długo będzie potrzebować.

Ponadto każdemu pracownikowi, który ma pod opieką dziecko do 14 roku życia, przysługują 2 dni wolne w ciągu roku. Może je wykorzystać matka lub ojciec, nie zależnie od tego ile mają dzieci. Nie potrzeba żadnych zaświadczeń, aby skorzystać z tego prawa, jednak warto poinformować wcześniej pracodawcę, jeśli planujemy wziąć wolne dni. Należy pamiętać, że niewykorzystane dni wolne na opiekę nad dzieckiem, nie przechodzą na rok następny!


Autor:

Paulina Łabędź

Komentarze do: Prawa i przywileje matki karmiącej

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz