Szukaj

Kiedy kobieta jest sprawcą przemocy...

Przemoc domowa jest coraz bardziej szerzącym się problemem, jednakże jej ofiarami zdecydowanie częściej padają kobiety, podczas gdy mężczyźni przejmują rolę sprawcy. Istnieją jednak sytuacje, kiedy to kobieta stosuje przemoc wobec mężczyzny, jednak takie przypadki wciąż rzadko wychodzą na jaw. Dlaczego?

Kiedy kobieta jest sprawcą przemocy...

O agresji kobiet wobec mężczyzn wciąż wiadomo niewiele. Mężczyźnie jest niezwykle trudno przyznać się do tego, że padł ofiarą przemocy, nie tylko przed społeczeństwem, ale przede wszystkim przed samym sobą. To mężczyzna bowiem jest kojarzony z siłą, podczas gdy nagle okazuje się, że znalazł się w roli ofiary.

Co więcej, jak donoszą badania, kobiety nie tylko są sprawcami przemocy nad mężczyznami, ale również stosują przemoc nad swoimi dziećmi oraz innymi członkami rodziny. Jak podają wyniki badań OBOP z 2007 r., mężczyźni padają ofiarą przemocy rodzinnej niemalże równie często, jak kobiety. Statystyki podają, iż aż 43% mężczyzn pada ofiarą przemocy domowej, w których to przypadkach głównie dominuje przemoc werbalna, psychiczna oraz bicie.

Mimo to, wciąż zgłoszonych przypadków przemocy nad mężczyznami jest niewiele. Prócz poczucia wstydu, istnieją też inne ograniczenia, które nie pozwalają mężczyźnie na powiadomienie odpowiednich służb.

Należy do nich między innymi fakt, iż przemoc kobiety nad mężczyzną jest dużo mniej spektakularna, niż w przypadku, kiedy to mężczyzna jest sprawcą. Rzadko występują też ślady pobicia bądź złamania czy siniaki, bowiem kobiety najczęściej uciekają się do ośmieszania, manipulacji oraz szantażu, podczas gdy mężczyźni mimo że występują w roli ofiary, zachowują w dalszym ciągu przewagę fizyczną, z którą są kojarzeni.

Mężczyźni, którzy doświadczają przemocy ze strony kobiet nie szukają także pomocy w obawie przed ośmieszeniem, wyśmianiem oraz samotnością. Istotne jest również to, iż często żyją oni w przekonaniu, że przemoc psychiczna, jakiej doświadczają, jest mniej szkodliwa od przemocy fizycznej oraz że to właśnie przemoc w formie fizycznej może być karana, a skutki przemocy psychicznej są zbyt małe, by można było o nich komukolwiek powiedzieć.


Innym powodem jest też przeświadczenie o braku pomocy z zewnątrz, gdyż zdecydowana większość organizacji i kampanii, jest poświęcana kobietom, jako ofiarom przemocy domowej.

Mężczyźni milczą również w obawie przed przypięciem im etykietki „nieporadnego mięczaka”, gdyż jak powszechnie wiadomo w naszym społeczeństwie istnieje stereotyp mężczyzny silnego, samodzielnego i zaradnego, podczas gdy sytuacja, w której mężczyzna pada ofiarą przemocy, stawia go w zupełnie innym świetle, co z kolei rodzi obawy przed brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa. Mężczyźni boją się, iż ich problem zostanie zbagatelizowany, a oni sami zostaną wyśmiani.


Co istotne również, jeszcze kilka lat temu, nawet kiedy przemoc ze strony kobiety wyszła na jaw, wówczas jej motywy były tłumaczone przez specjalistów. Działo się tak dlatego, iż kobiety były i w dalszym ciągu są postrzegane stereotypowo, w roli ofiary, dlatego nawet zachowania agresywne z ich strony są minimalizowane a akty przemocy są usprawiedliwiane trudną sytuacją kobiety.

Jednakże, co najważniejsze obecnie nasz kraj kładzie duży nacisk na pomoc ofiarom przemocy, bez względu na to, kto w roli ofiary występuje. Co więcej jeszcze do niedawna przemoc wobec mężczyzny była traktowana jako mit, dzisiaj jednak dąży się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy domowej a podejmowane kroki mają na celu ochronę ofiary, bez względu na to czy jest nią kobieta czy mężczyzna.

Obecnie, mimo iż zgłoszeń stawiających kobietę w roli sprawcy jest wciąż niewiele, świadomość problemu oraz skali owego zjawiska jest duża. Co więcej sytuacje, w których to mężczyzna pada ofiarą przemocy, są postrzegane jako dużo bardziej trudne, ze względu na dotychczasowy charakter zjawiska oraz milczenie mężczyzn krzywdzonych w zaciszu domowym.

Dzisiaj staramy się walczyć ze stereotypami, a nasze społeczeństwo uczy się tolerancji, stając po stronie pokrzywdzonego. Nie jest to trudne, gdyż niejednokrotnie już kobiety przyzwyczaiły społeczeństwo do odwrócenia ról, w których to one wiodą teraz prym i dopuszczają się przestępstw, podczas gdy jeszcze niedawno zachowania te należały w dużej mierze do mężczyzn.

W naszym kraju można również zauważyć duży postęp, jeżeli chodzi o walkę z przemocą, dlatego też Panowie którzy padają jej ofiarą nie powinni obawiać się braku reakcji ze strony odpowiednich służb oraz wyśmiania, gdyż podejmowane działania mają na celu ochronę każdego człowieka przed przemocą, bez względu na jego płeć.

Autor:

Sabina Maćkowicz

Komentarze do: Kiedy kobieta jest sprawcą przemocy...

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz