Szukaj

Outox, napój bez żadnego wpływu na poziom upojenia alkoholowego

Podziel się
Komentarze0

Outox, napój, który powstał z myślą o zmniejszaniu poziomu upojenia alkoholowego, jak zapewaniali jego producenci, otrzymał jednak negatywną opinię od agencji francuskiej Anses. Rezultaty przeprowadzonych testów nie są w rzeczywistości satysfakcjonujące oraz nie pozwalają potwierdzić „antykacowego” działania tego napoju.Badanie przedstawione francuskim władzom zdrowotnym przez firmę Outox, która skomercjalizowała napój „mający przyspieszać naturalny spadek poziomu alkoholu we krwi”, zawiera liczne błędy, a w szczególności błędy metodologiczne.

W konsekwencji, agencja Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Narodowa Agencja do spraw bezpieczeństwa sanitarnego produktów żywnościowych, środowiska i pracy), właśnie wydała conajmniej negatywną opinię na temat tego napoju, o którym mówiło się stale zeszłego lata.

Skład produktu, na którym przeprowadzono badania, nie był precyzyjny, podkreśla agencja Anses. Czy to dlatego, że producenci Outox bali się o przestrzeganie tajemnicy handlowej? Problemem jest to, że w ten sposób nie jest możliwe przełożenie rezultatów badań na dany produkt.


Zbyt zmienne rezultaty

Jednakże, zarzuty stawiane producentom napoju Outox przez agencję Anses nie dotyczą jedynie aspektów metodologicznych. Przede wszystkim, chodzi o jakość otrzymywanych przez ten napój wyników. Chodzi konkretnie o to, jak podkreśla Anses, że redukcja poziomu upojenia alkoholowego, jaką udało się zaobserwować w przebiegu badań, jest generalnie zbyt niska. Zresztą, zmienia się ona też w zależności od osoby.

Producenci napoju Outox opierają swoje twierdzenia na połączonym działaniu fruktozy i witaminy C, które mają wpływać na obniżenie poziomu alkoholu we krwi. Jednak, agencja Anses przeanalizowała dokładnie dane naukowe na ten temat. Rezultat tej analizy ma także swoją wagę. Agencja Anses stwierdziła w ostateczności, że nie jest możliwe wyciągnięcie defintywnych wniosków, jeśli chodzi o działanie tych dwóch składników (fruktozy oraz witaminy C), na eliminację etanolu z krwi.

Agencja ocenia więc, że twierdzenie producentów, iż napój składający się z fruktozy i witaminy C miałby właściwości redukowania poziomu upojenia alkoholowego, jest conajmniej nieakceptowalne.

Komentarze do: Outox, napój bez żadnego wpływu na poziom upojenia alkoholowego

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz