Szukaj

Odwyk alkoholowy

Bardzo często bywa tak, że odwyk alkoholowy jest jedyną drogą, by uleczyć człowieka z alkoholizmu. Wbrew ogólnej opinii leczenie uzależnień w specjalistycznych ośrodkach jest dość skuteczne. Świadczą o tym dane mówiące, że około 30% terapii kończy się sukcesem. Seria działań leczenia odwykowego jest różnorodna i opiera się na metodach zarówno psychologicznych, jak i farmakologicznych. Odwyk alkoholowy prowadzą specjaliści, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Odwyk alkoholowy

Odwyk alkoholowy ma na celu wyleczenie oraz resocjalizację osoby uzależnionej. Dotyczy on bezpośrednio uzależnionego, ale ma także olbrzymi wpływ na jego najbliższych, którzy są współuzależnionymi. Leczenie odbywa się poprzez terapię psychologiczną, zarówno indywidualną, jak i grupową, która jest najważniejszym elementem odwyku alkoholowego. Szczególną uwagę poświęca się przyczynom alkoholizmu i udziela porad w celu ich zniewolenia.

Kiedy odwyk alkoholowy jest niezbędny

Alkoholizm a odwyk alkoholowy

Alkoholizm jest chorobą o podłożu psychicznym oraz somatycznym, która objawia się brakiem kontroli nad ilością oraz częstotliwością spożywanego alkoholu. Choroba alkoholowa determinuje życie człowieka i sprawia, że normalna egzystencja nie jest możliwa. Uzależnienie wywiera destrukcyjny wpływ na życie osobiste chorego oraz jego relacje z innymi osobami. Najczęściej zarówno alkoholik, jak i jego najbliżsi nie potrafią poradzić sobie z tym problemem i koniecznością staje się odwyk.

Co nazywamy uzależnieniem od alkoholu

Do podstawowych objawów choroby alkoholowej należą: niekontrolowanie spożywanego alkoholu, częste upijanie się w samotności, szukanie okazji i argumentów, by spożyć alkohol i w konsekwencji robienie tego codziennie. U uzależnionego występują objawy abstynencji takie jak: drżenie mięśni, biegunka, nudności, bezsenność, potliwość, lęki, nadciśnienie tętnicze i suche śluzówki. Gdy nie ma on dostępu do alkoholu, staje się rozdrażniony, a niekiedy nawet agresywny.

Jak wygląda odwyk alkoholowy

Psychoterapia podstawą odwyku alkoholowego

Odwyk alkoholowy, zwany także psychoterapią, składa się z kilku etapów. Początkowo psychoterapeuta skupia się na tym, by wytłumaczyć pacjentowi, na czym polega jego uzależnienie, w czym tkwi istota jego alkoholizmu. Analizowane są objawy oraz fazy pijaństwa, a także co najważniejsze, psycholog próbuje wytłumaczyć choremu, że możliwe jest zwalczenie alkoholizmu. Odwyk alkoholowy ma za zadanie uzdrowić psychikę pacjenta, która pełni kluczową rolę w każdym uzależnieniu.

Leczenie farmakologiczne w czasie odwyku alkoholowego

Badania naukowe dowodzą, że leczenie alkoholizmu sposobami farmakologicznymi przynosi pożądane efekty wtedy, gdy podawany jest pacjentowi akamprozat i naltrekson. Pomagają one utrzymać i wydłużyć abstynencję. Farmakologia podczas odwyku alkoholowego pełni wyłącznie funkcję dodatkową, bazą jest terapia psychologiczna, a także świadoma decyzja o porzucenia nałogu podjęta przez uzależnionego. Tylko w takim wypadku odwyk alkoholowy przyniesie oczekiwane rezultaty.

Jak rozpocząć odwyk alkoholowy

Odwyk alkoholowy - co należy wiedzieć

Na odwyk alkoholowy przyjmowane są wyłącznie osoby pełnoletnie, które zachowają 48-godzinny okres abstynencji przed przyjęciem do ośrodka. Wszystkim pacjentom wystawiane są zwolnienia lekarskie. Leczenie w ośrodkach trwa od 2 - 8 tygodni i jest uzależnione od stanu zdrowia i możliwości pacjenta. W tym czasie kontakt z osobami bliskimi jest ograniczony w celu uzyskania jak najlepszej efektywności działań psychiatrycznych i psychologicznych. Pobyt na odwyku alkoholowym ma być dla chorego czasem rozważań i medytacji.

Odwyk alkoholowy- gdzie szukać pomocy

Jeżeli alkoholik jest świadomy swojej choroby i chciałby powalczyć o dalsze życie w trzeźwości, nie powinien zwlekać. Może zadzwonić na Infolinię Anonimowych Alkoholików, która jest dostępna pod numerem 801 033 242 - tam niezwłocznie uzyska wszelkie możliwe informacje na temat odwyków alkoholowych. Infolinia dostosowana jest również do potrzeb osób współuzależnionych. Ponadto każdy ośrodek dysponuje swoją stroną internetową, dzięki której uzależniony będzie mógł dowiedzieć się więcej o odwykach i wybrać taki, który spełni wszystkie jego oczekiwania.

Autor: Dagmara Bęben

Komentarze do: Odwyk alkoholowy

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz