Szukaj

Ogłoszono nową listę refundacyjną - dzieci z problemem moczenia nocnego bez dostępu do desmopresyny!

Podziel się
Komentarze0

Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci informuje, iż w związku z ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia nowej list leków refundowanych wchodzącej  życiem z dniem 1 września 2012 roku oraz pomimo wielu obietnic składanyc przez resort zdrowia, dzieci z problemem moczenia nocnego nadal nie będą miały dostępu do skutecznej formy leczenia w postaci desmopresyny.


Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci od ponad półtora roku prowadzi działania mające na celu zapewnienie polskim dzieciom dotkniętym problemem moczenia nocnego dostępu do właściwych dla nich metod leczenia i opieki na najwyższym światowym poziomie.

Organizacji zależy między innymi na zapewnieniu pełnego dostępu do farmakoterapii, w tym do desmopresyny, syntetycznego analogu wazopresyny stosowanego w moczeniu spowodowanym poliurią nocną – leku, który w Polsce nie jest refundowany, a ze względu na wysoką jego cenę wielu rodziców musi rezygnować z tej skutecznej terapii.

Stowarzyszenie wielokrotnie sygnalizowało problem Ministrowi Zdrowia; podczas debaty ze stowarzyszeniami pacjenckimi z okazji Światowego Dnia Chorego obchodzonego 11 lutego, na spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, na konferencjach prasowych na których byli obecni reprezentanci resortu zdrowia. Podczas wszystkich spotkań i rozmów przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wykazywali zrozumienie dla podjętych aktywności oraz zapewniali rozwiązanie problemu m.in. refundowania desmopresyny.

Wskazano również potrzebę opracowania wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy, które przyczynią się do poprawy jakości życia dzieci, poprzez zwiększenie dostępu zarówno do wczesnej diagnostyki, jak i farmakoterapii. Pozwolą również na oszacowanie faktycznej grupy dzieci dotkniętych problemem moczenia nocnego kwalifikujących się do leczenia desmopresyną, a której określenie jest podstawowym warunkiem refundacji.


Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy zostały opracowane przez Zespół Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia na początku 2012 roku i obecnie są na etapie wdrażania. Podczas ostatniej konferencji prasowej (16 maja br.) zorganizowanej przez Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci m.in. na temat wypracowanych wytycznych oraz możliwości umieszczenia desmopresyny na liście leków refundowanych – obecny na spotkaniu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia zapewnił, iż procedury w tym zakresie zostały już rozpoczęte.


Po konferencji Stowarzyszenie skierowało pismo do Ministra Zdrowia, celem poznania przebiegu prac prowadzonych przez resort w zakresie umieszczenia desmopresyny na liście leków refundowanych. Z uzyskanej odpowiedzi od Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia wynika, iż sprawa jest w trakcie rozpatrywania.
W związku z brakiem uzyskania rzeczowych informacji w Ministerstwie Zdrowia, Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci zwróciło się na piśmie z zapytaniem do producenta desmopresyny dostępnej na rynku polskim, z prośbą o wyjaśnienie na jakim etapie są ich rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia.

Producent leku przesłał pisemną odpowiedź przedstawiając szczegółowo trwający ponad 3 lata proces starania się o refundację desmopresyny. Zaznaczył, iż lek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną oraz zostały obecnie spełnione wszystkie kryteria refundacyjne opisane w art. 12 ustawy refundacyjnej i tym samym nie ma żadnych przeszkód do umieszczenia go na liście leków refundowanych. Z otrzymanego pisma jednoznacznie wynika, iż w toku prowadzonych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Komisją Ekonomiczną i Zespołem Ekspertów Klinicznych pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Urologii Dziecięcej, została jednoznacznie określona realna populacja pacjentów kwalifikujących się do leczenia desmopresyną.

Producent leku wskazuje również, iż od początku 2012 roku prowadził negocjacje ustalenia ceny urzędowej i zaproponował najniższe ceny w Europie oraz mechanizm dzielenia ryzyka polegający na określeniu liczby chorych, od których koszty refundacji przejmuje producent leku. W konsekwencji została wyjaśniona ostatnia wątpliwość będąca przeszkodą w refundacji desmopresyny.

Firma farmaceutyczna zaakceptowała również wszystkie propozycje Komisji Ekonomicznej w Ministerstwie Zdrowia i w rezultacie nastąpiło porozumienie między dwoma stronami. W toku głosowania (11 głosów ‘za’ i 1 głos ‘wstrzymujący się’) Komisja Ekonomiczna jednoznacznie zaakceptowała ofertę producenta leku. Jak wynika z udostępnionych firmie akt sprawy, Minister Zdrowia nie zaakceptował uchwały Komisji Ekonomicznej, co w konsekwencji doprowadziło do nadal trwającego braku refundacji desmopresyny.

Komentarze do: Ogłoszono nową listę refundacyjną - dzieci z problemem moczenia nocnego bez dostępu do desmopresyny!

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz