Szukaj

Nowa terapia na niedrobnokomórkowego raka płuc ALK +

Podziel się
Komentarze0

Nowy związek skierowany na leczenie anaplastycznego chłoniaka kinazo-dodatniego (ALK +)niedrobnokomórkowego raka płuc, okazuje się być dobrze tolerowany przez pacjentów. Związek ten już ujawnia pierwsze oznaki swojego działania, także u pacjentów, którzy nie reagowali wcześniej na crizotinib - jedyny zatwierdzony dotąd inhibator ALK. Wyniki tego badania sponsorowanego przez firmę Novartis zostały zaprezentowane przez naukowca z Fox Chase Cancer Center w trakcie corocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które odbyło się 3 czerwca 2012.Związek LDK378 został opracowany przez Novartis do walki z ALK - kluczowym genem raka w podgrupie raka płuc, chłoniaka i dziecięcego raka nerwiaka, ale przypuszcza się, że może być wykorzystany także do walki z innymi rodzajami raka, w tym raka piersi oraz jelita grubego. Autorzy badania włączyli do niego zarówno pacjentów z ALK + raka płuc, jak i ALK + innych nowotworów. Wczesne dane z I fazy badań pokazują, że związek zadziałał na większość pacjentów leczonych aktywnymi dawkami LDK378, także na tych, u których stwierdzono już postępy w leczeniu crizotinibem.

Autor badania Dr Ranee Mehra - profesor i onkolog z Fox Chase stwierdza, że te wyniki są zachęcające i dają nadzieję pacjentom, którzy mają guzy ze zmianami związanymi z ALK, nawet jeżeli doświadczyli oni nawrotu po poprzednich zabiegach.


Pierwsze badanie miało na celu określenie bezpieczeństwa stosowania wyprodukowanego związku oraz jego optymalnej dawki. Wzięło w nim udział 56 osób z różnymi rodzajami ALK, również z guzami ze zmianami (głównie rak płuc). Początkowo podawano im dawkę od 50 do 750 miligramów dziennie (mg / dobę). Okazało się, jednak że LDK378 był dobrze tolerowany u większości pacjentów w dawce do 750 mg / d, a najczęściej występującymi skutkami ubocznymi były nudności, wymioty i biegunka.

Dr Mehra stwierdza, iż już kiedy wykonuje się próbę leku, nawet jeśli ma ona służyć tylko określeniu bezpiecznej dawki, można zaobserwować jak pacjenci na niego reagują. Wyniki tych obserwacji uznano za bardzo zachęcające i postanowiono poczynić dodatkowe badania na skuteczność LDK378 na różne typy nowotworów, których zmiany spowodowane były przez ALK.

Fakt, że pacjenci wydają się tolerować LDK378 w dawkach do 750 mg / d jest również zachęcający, gdyż przedkliniczne badania sugerują, że dawka ta będzie mieć działanie terapeutyczne.

W międzyczasie, Mehra i badacze w innych ośrodkach z całego świata kontynuują włączanie pacjentów do badania. Następnym etapem badań mają być testy określające maksymalną tolerowaną dawkę LDK378 dla wszystkich pacjentów.Komentarze do: Nowa terapia na niedrobnokomórkowego raka płuc ALK +

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz