Szukaj

Zawał płuca

Podziel się
Komentarze0

Przyczyną choroby są zakrzepy tworzące się w żyłach dolnej połowy ciała. Zakrzep pojedynczy lub mnogie fragmenty mogą zostać przeniesione z prądem krwi do płuc, gdzie częściowo lub całkowicie zaczopowują pojedyncze lub jednocześnie kilka naczyń płucnych. Bardzo rzadko dochodzi do rozwoju zawału płuca - w takim przypadku odcięciu ulega dopływ krwi do wydzielonego obszaru płuca, co powoduje powstanie martwicy w tym miejscu.

Jest to częste powikłanie chorób układu krążenia, stwarzające bezpośrednie zagrożenie życia chorego.

Objawy:
  • nagły, silny ból w klatce piersiowej,
  • sinica,
  • duszność,
  • przyspieszenie oraz spłycenie oddechu.
Nakazują one szybkie wezwanie pogotowia ratun­kowego i pilne odwiezienie chorego do szpitala. Na skutek tych zmian powstaje przekrwienie bierne, a niekiedy wynaczynienia krwi i wyłączenie okre­ślonej części tkanki płucnej z fizjologicznych czyn­ności, a czasem nawet i jej martwica. Wielkość za­wału zależy od wielkości światła zaczopowanego na­czynia. Powstanie zawału płuca charakteryzuje zwykle wspo­mniany powyżej bardzo nagły, silny ból kłujący w klatce piersiowej typu opłucnowego, ogólny nie­pokój, szybko narastająca duszność oraz zazwyczaj sinica i dołączające się nieco później krwioplucie.


Nasilenie i burzliwość opisanych objawów zależą od rozległości zawału. W powikłanym przebiegu może dojść do powstania płynu wysiękowego w jamie opłucnej, do procesu zapalnego w części płuca objętej zawałem, a nawet do martwicy i powstania ropnia.

Ryzyko zachorowania wzrasta:
  • We wszystkich schorzeniach i okolicznościach sprzyjają­cych powstawaniu zakrzepów w żyłach, takich jak: długo­trwałe unieruchomienie w łóżku, zapalenie żył (-+ s. 312), niektóre choroby nowotworowe.
  • W przebiegu ciąży oraz u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne („pigułkę").
  • U osób z nadwagą.
  • U osób cierpiących na przewlekłe choroby serca lub płuc.
  • U osób pozostawionych bez leczenia, u których już uprzed­nio wystąpił zator tętnicy płucnej.
Dolegliwości:

Nagłe wystąpienie duszności i przyspieszenie oddychania po­łączone z uczuciem dużego lęku. Niekiedy dołącza się tępy ból za mostkiem, czasem kaszel lub gorączka. Opisane dolegliwości nie są jednak typowe tylko dla zatoru tętnicy płucnej i mogą wystąpić również w wielu innych scho­rzeniach.

Komentarze do: Zawał płuca

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz