Szukaj

Niektóre bakterie w jelitach mają korzystne działanie

Podziel się
Komentarze0

Niektóre szczepy bakterii flory jelitowej są przystosowane do wykorzystywania cukrów w jelitach do wspierania kolonizacji, co potencjalnie zwiększa ich wpływ na zdrowie jelit.

Symbioza człowieka z bakteriami

Człowiek żyje w symbiozie z trylionami bakterii jelitowych. Bakterie te pomagają mu trawić pokarm oraz wspomagają system odpornościowy i utrzymują zdala patogeny. W zamian mają zapewnione odpowiednie środowisko dla ich rozwoju - warstwę śluzu, która pokrywa wyściółkę jelit. Śluz jest zbudowany z mucyn, czyli białek połączonych z cukrami. Tworzą one zróżnicowane i złożone struktury. Mucyny stanowią dla bakterii, miejsce gdzie mogą się zaczepić, a także źródło pokarmu, ale nie wszystkie gatunki  potrafią to wykorzystać. Uważa się, że to dzięki złożoności struktur cukrowych w mucynach bakterie mogą współpracować z ludzkim organizmem.

Dobroczynne bakterie

Nowe odkrycia z Institute of Food Research, pozwoliły wejrzeć w reakcje między bakteriami i mucynami oraz przyjrzeć się wpływowi tych interakcji na zdrowie człowieka. Dr Natalia Juge i jej zespół z IFN wykazali, że możność wykorzystania mucyn zależna jest od szczepu bakterii. Wyniki badań zostały opublikowane w dzienniku PLOS ONE. Naukowcy skupili się na bakteriach Ruminococcus gnavus, które są pospolitym gatunkiem występujący w jelitach ponad 90% ludzi, włączając w to kilkudniowe niemowlęta. Mają one niemały wpływ na zdrowie jelit. Wiele badań wykazało, że u ludzi cierpiący na nieswoiste zapalenia jelit występuje zbyt duża lub zbyt mała ilość R.gnavus.

Zobacz również:

Badacze przyjrzeli się różnicom między dwoma odmiennymi szczepami R.gnavus. Mimo, że obydwa mogą wykorzystywać mucyny, tylko jeden z nich potrafi przeżyć w sytuacji, gdy mucyny stanowią jedyne źródło pożywienia. Porównując genomy szczepów R.gnavus wyodrębniono grupę genów odpowiedzialnych za rozpad mucyn. Różnice, które dostrzeżono w tych genach tłumaczą odmienną zdolność szczepów do używania mucyn. Struktury cukrowe mucyn zmieniają się w różnych częściach jelita oraz wraz z upływem czasu, co sugeruje, że szczepy mogą się adaptować do różnych środowisk lub do kolonizacji jelit w różnych czasach. Na przykład szczep bakterii R.gnavus, przystosowany do przeżycia tylko na mucynach, kolonizuje jelita nowo narodzonych dzieci, kiedy mucyny stanowią jedyne źródło pożywienia. U dorosłych te szczepy bakterii, które rozkładają mucyny najprawdopodobniej mają styczność z jej spodnimi komórkami i przypuszczalnie to właśnie one najbardziej wpływają na zdrowie.

Lepsze zrozumienie tego, który ze szczepów używa mucyny i w jaki sposób to robią da nam nowe wejrzenie na to co przyczynia się do powstawania zdrowej flory jelitowej i jak można to połączyć z chorobami jelit takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Komentarze do: Niektóre bakterie w jelitach mają korzystne działanie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz