Szukaj

Niektóre bakterie w jelitach mają korzystne działanie

Podziel się
Komentarze0

Niektóre szczepy bakterii flory jelitowej są przystosowane do wykorzystywania cukrów w jelitach do wspierania kolonizacji, co potencjalnie zwiększa ich wpływ na zdrowie jelit.

Symbioza człowieka z bakteriami

Człowiek żyje w symbiozie z trylionami bakterii jelitowych. Bakterie te pomagają mu trawić pokarm oraz wspomagają system odpornościowy i utrzymują zdala patogeny. W zamian mają zapewnione odpowiednie środowisko dla ich rozwoju - warstwę śluzu, która pokrywa wyściółkę jelit. Śluz jest zbudowany z mucyn, czyli białek połączonych z cukrami. Tworzą one zróżnicowane i złożone struktury. Mucyny stanowią dla bakterii, miejsce gdzie mogą się zaczepić, a także źródło pokarmu, ale nie wszystkie gatunki  potrafią to wykorzystać. Uważa się, że to dzięki złożoności struktur cukrowych w mucynach bakterie mogą współpracować z ludzkim organizmem.

Dobroczynne bakterie

Nowe odkrycia z Institute of Food Research, pozwoliły wejrzeć w reakcje między bakteriami i mucynami oraz przyjrzeć się wpływowi tych interakcji na zdrowie człowieka. Dr Natalia Juge i jej zespół z IFN wykazali, że możność wykorzystania mucyn zależna jest od szczepu bakterii. Wyniki badań zostały opublikowane w dzienniku PLOS ONE. Naukowcy skupili się na bakteriach Ruminococcus gnavus, które są pospolitym gatunkiem występujący w jelitach ponad 90% ludzi, włączając w to kilkudniowe niemowlęta. Mają one niemały wpływ na zdrowie jelit. Wiele badań wykazało, że u ludzi cierpiący na nieswoiste zapalenia jelit występuje zbyt duża lub zbyt mała ilość R.gnavus.

Badacze przyjrzeli się różnicom między dwoma odmiennymi szczepami R.gnavus. Mimo, że obydwa mogą wykorzystywać mucyny, tylko jeden z nich potrafi przeżyć w sytuacji, gdy mucyny stanowią jedyne źródło pożywienia. Porównując genomy szczepów R.gnavus wyodrębniono grupę genów odpowiedzialnych za rozpad mucyn. Różnice, które dostrzeżono w tych genach tłumaczą odmienną zdolność szczepów do używania mucyn. Struktury cukrowe mucyn zmieniają się w różnych częściach jelita oraz wraz z upływem czasu, co sugeruje, że szczepy mogą się adaptować do różnych środowisk lub do kolonizacji jelit w różnych czasach. Na przykład szczep bakterii R.gnavus, przystosowany do przeżycia tylko na mucynach, kolonizuje jelita nowo narodzonych dzieci, kiedy mucyny stanowią jedyne źródło pożywienia. U dorosłych te szczepy bakterii, które rozkładają mucyny najprawdopodobniej mają styczność z jej spodnimi komórkami i przypuszczalnie to właśnie one najbardziej wpływają na zdrowie.

Lepsze zrozumienie tego, który ze szczepów używa mucyny i w jaki sposób to robią da nam nowe wejrzenie na to co przyczynia się do powstawania zdrowej flory jelitowej i jak można to połączyć z chorobami jelit takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Komentarze do: Niektóre bakterie w jelitach mają korzystne działanie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz