Szukaj

Nowotwóry jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie

Podziel się
Komentarze0

W ciągu ostatnich lat, nowotwór jelita grubego stał się jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych w krajach rozwiniętych, w porównaniu z krajami rozwijającymi się. Zapadalność jest wyższa nawet 10-krotnie. W Polsce występuje bardzo często. W przypadku mężczyzn jest to nawet co trzeci przypadek nowotworu, a w przypadku kobiet co czwarty.

Nowotwóry jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie


Najczęściej pojawia się u osób po wyżej 50r. życia, osiągając szczyt zapadalności w 8 dekadzie życia. Ogromną wielkość występowania stanowi również rak jelita grubego.  Bardzo nie wielki odsetek to pozostałe nowotwory.

Etiologia nowotworu jelita grubego

Na powstanie nowotworu jelita grubego ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze z nich to czynniki genetyczne i środowiskowe. Czynniki genetyczne, związane są zarówno z zaburzeniami genów supresorowych, prowadzących do niekontrolowanego rozrostu nabłonka, a następnie do transformacji złośliwej w wyniku aktywacji onkogenów, jak też z zahamowaniem działania genów naprawczych. Powoduje to niestabilność genetyczną komórek.

Jeśli chodzi o czynniki środowiskowe to w dużej mierze zależy to od sposobu odżywiania. Duże spożycie tłuszczów zwierzęcych i małe błonnika oraz związana z tym otyłość, prowadzi do powstania nowotworu jelita grubego. Choroba ta jest śmiertelna, jednak proces jej tworzenia trwa latami i skutecznie można jej zapobiegać. Większość przypadków raka jelita grubego, bo blisko ponad 85% stanowią gruczaloakoraki, wśród których 9 na 10 rozwija się z polipów gruczolakowatych. Do przyczyn pojawiania się nowotworu jelita grubego zaliczamy również proces dziedziczenia, czyli czynniki genetyczne.


Objawy nowotworu jelita grubego

Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, objawy zależą od zaawansowania i umiejscowienia ogniska choroby. Najważniejsze z nich to:

  • jawne krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
  • nagła, utrzymująca się zmiana rytmu wypróżnień, może być to zaparcie lub biegunka z domieszką krwi bądź śluzu,
  • bóle brzucha,
  • w 5% przypadków, pierwszym objawem może być niedrożność.

Leczenie raka jelita grubego

W przypadku rozpoznania wyżej wymienionych objawów należy udać się do lekarza. W sytuacji gdy lekarz rozpozna nowotwór, powinien niezwłocznie odesłać pacjenta do specjalisty. Badania, które pozwalają stwierdzić, czy rak jelita grubego występuje to między innymi badanie kału na obecność krwi utajonej, CEA, USG jamy brzusznej czy tomografia komputerowa. Radykalnym sposobem leczenia jest resekcja odcinka jelita grubego oraz okolicznych węzłów chłonnych.

W przypadku raka okrężnicy istotną role odgrywa radioterapia przedoperacyjna z użyciem dużych dawek promieniowania. Poprawia to odsetek 5-letnich przeżyć po zabiegu operacyjnym. Taki rodzaj leczenia stosuje się nawet w zaawansowanym stadium choroby. Celem tego jest zmniejszenie masy guza.  Dodatkowo u niektórych pacjentów można resekować przerzuty do wątroby, wycinając je miejscowo lub wykonując resekcję odpowiedniego segmentu wątroby – w zależności od umiejscowienia, rozległości i liczby zmian.

Komentarze do: Nowotwóry jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz