Szukaj

Mniej dzieci - dłuższe życie?

Podziel się
Komentarze0

Nowe badania nad procesami starzenia, przeprowadzone na gęsiach i oparte na nowoczesnych technikach genetycznych, potwierdzają dotychczas sformułowane teoretyczne oczekiwania co do korelacji między reprodukcją a żywotnością. Badania wykazują, że te ptaki, które mają potomstwo później, żyją znacznie dłużej. Czynnikiem o tym decydującym jest telomer, według badań University of Gothenbur w Szwecji.Telomery to tzw. kapturki ochronne usytuowane na końcówkach chromosomów. Od dawna wiadomo, że długość telomerów wpływa na długość życia jednostki.

Telomery stają się krótsze za każdym razem, gdy komórka się dzieli - z biegiem czasu zanikają i nie są w stanie dłużej chronić chromosomów. Jednak długość telomerów znacznie różni się pomiędzy osobnikami w tym samym wieku.

Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z długości telomerów, jaką mieli rodzice. Po drugie, z ekspozycji na stres.

- Jest to ważne dla każdego z nas, ponieważ dzisiaj każdy żyje w stresie - mówi Angela Pauliny, badaczka z Department of Biological and Environmental Sciences na University of Gothenburg.


Naukowcy badali długo żyjące gęsi Barnacle, z których najstarsza miała 22 lata. Wyniki pokazują, że gęsi, w porównaniu do krótkowiecznych gatunków ptaków, mają lepszą zdolność do zachowania odpowiedniej długości telomerów. Wyjaśnienie jest bardzo łatwe - gatunki o większej żywotności więcej inwestują w utrzymanie funkcji życiowych niż w reprodukcję, na przykład.

- Istnieje wyraźna korelacja pomiędzy rozrodczością i starzeniem się w świecie zwierząt. Słonie, które są długowieczne, mają niewiele potomstwa, natomiast myszy żyjące krótko, posiadają znacznie więcej potomstwa - mówi Angela Pauliny.

Wiek gęsi badanych przez naukowców był bardzo zróżnicowany - od bardzo młodych ptaków do tych bardzo starych. Każdego ptaka zbadano dwukrotnie w odstępie dwóch lat.

Zaskakującym wynikiem było to, że zmiana w długości telomerów zależy też od płci.

- Badania wykazały, że telomery najlepiej zachowane są u samców gęsi. Telomery skracają się szybciej u samic. Co ciekawe, u ludzi jest zupełnie odwrotnie - mówi Angela Pauliny.

Komentarze do: Mniej dzieci - dłuższe życie?

Ta treść nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj pierwszy komentarz